6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Helwetyk Romański i radosna twórczość w komentarzach
Serduszko <3 (testuję system, ale tantiema zasłużona).
@Vhris W końcu by wypadało, prawda?
Jaka jest geneza nazwy drużyny?
@AFvTD 1% otrzymanego w wyborach poparcia dla ugrupowania dysponującego 100% mandatów oznacza całkowite wypaczenie zarówno systemu proporcjonalnego, jak i, po prostu, demokracji. Oczywiście, to skrajny przykład, ale moim zdaniem stanowiący logiczne następstwo błędnej — w moim przekonaniu — interpretacji ordynacji.

Odpowiadając na pytanie postawione przez Pana Marszałka: ponieważ ordynacja do Sejmu jest proporcjonalna, rozstrzygającym kryterium jest poparcie dla list kandydatów, nie poszczególnych jednostek. Stronnictwo A ma więcej głosów, więc stronnictwo A ma więcej mandatów. Tyle i aż tyle. Nie dostrzegam w podanym przykładzie żadnego rozstrzygnięcia wbrew woli wyborców.
Tyle odniesień! <3
@defloriusz Zawsze się trochę podlega wykluczeniu.
Art. 15 ust. 1 („W przypadku wygaśnięcia mandatu, mandat obejmuje kandydat, który zgodnie z przepisami artykułów poprzedzających uzyskałby mandat, gdyby mandatu nie uzyskał poseł, którego mandat wygasł” reguluje, czy mandat ma trafić do tego samego stronnictwa, choć — jak się okazuje — niewystarczająco precyzyjnie.

Podstawową zasadą wyborów do Sejmu jest ich proporcjonalność. Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie. Kandydaci uzyskują mandaty w ramach list kandydatów. Jednoosobowa lista kandydatów Sarmackiej Partii Ludowej mandatu nie uzyskała.

Cytowany przez Pana Marszałka przypadek, w którym „liczba [mandatów] [przekroczyła] liczbę kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę” w tych wyborach po pierwsze, nie wystąpił; po drugie, można się (zasadnie) spierać co do tego, czy nie należało wówczas przeprowadzić wyborów uzupełniających.

Sejm jest organem reprezentującym Naród, wyłanianym w wyborach powszechnych. Przyjęta przez Pana Marszałka interpretacja pozwoliłaby w skrajnym przypadku na wystąpienie sytuacji, w której żaden z posłów nie posiada demokratycznego mandatu do sprawowania władzy. Przykład w uproszczeniu:

a) w wyborach startują komitety A i B,
b) komitet A uzyskał 1% głosów, komitet B — 99% głosów,
c) posłowie i kandydaci komitetu B, jeden po drugim, zapadają na realiozę,
d) interpretacja Pana Marszałka oznacza, że władzę przejmuje komitet A, wbrew oczywistej woli wyborców.
@BvTJ To tak jeszcze na forum, przez kilka/naście/dziesiąt/set dni poproszę!
@BvTJ To niech głosy trochę postraszą!
@BvTJ Kogo moje stare oczy widzą!
@Vladimir Charles (Karol, he, he) Maurras, prawda. (Nie)stety, wyniki były zanonimizowane, więc ¯\_(ツ)_/¯.
K O N I E C .
@Gotfryd: na szczęście, wkrótce ostatnia… ;-)
Jeżeli cokolwiek — to za mało tego fermentu. ;-) Takie głosy są dla nas, „przyzwyczajonych”, szczególnie cenne. (Aż się prosi o artykuł, i z tym brakiem lekkiego pióra bym nie przesadzał…).
@Radomir: gdzie można przeczytać o systemie, nie wiem (wróciłem do Sarmacji niedawno), ale włączyć się do dyskusji można i należy — gdziekolwiek. ;-)
@JulianF Pożyjemy, zobaczymy. ;-) Skokowy wzrost liczby nowych mieszkańców — jest. Ale ilu z nich postanowi się odezwać…
http://www.galeria.sarmacja.org/wkrp.php — gdyby ktoś z tu obecnych słyszał po raz pierwszy o Wolnym Klubie RP…
Muszę zauważyć, że ilustracje do artykułu — pierwsza klasa. ;-)
Jedyny przypadek, owszem.
@RemigiuszL Następny będzie sclaviński. CDO nie pozwala zmienić jedynie słusznej kolejności.
@JanushSundajski Też mam taką nadzieję, bo jeszcze cztery „rozdziały” na liście. ;-)
@Vladimir Nie piszę tylko o formie…
Piękne wydanie.
@ZdrajcaNarodu @Antoni Wolałbym w jednym artykule opisać więcej niż jeden region. Uznałem jednak, ze lepiej opublikować cokolwiek niż czekać na dogodny moment, który nie musi nastąpić wtedy, gdy tego bym sobie życzył. ;-)

0 1 2 3 4 5 ... 66