5872. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
163. dzień panowania Roberta Fryderyka
Serie wydawnicze

Nakładem wydawnictwa
„Gwar Grodziska”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:

 

Głos Starosarmacji

  1. Mały przegląd wydarzeń w StaroSarmacji, 24.02.2018 r.
  2. Głos Starosarmacji 18/03/03 (2) , 03.03.2018 r.
  3. Głos Starosarmacji 18/03/11 (3), 11.03.2018 r.
  4. Głos Starosarmacji 18/03/18 (4), 18.03.2018 r.