6114. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
111. dzień panowania Piotra III Łukasza
Kościół Diuczej Wiary, Krzysztof Czuguł-Chan, 26.08.2017 r. o 21:58:45, tantiemy: 9 989.00 lt
Diukosławieństwo z okazji XIV-lecia istnienia Starosarmacji
Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
rWnt15Uy.png
uvP72Dui.png

Niniejsze diukosławieństwo „senati et sarmati” wygłoszone zostało podczas obchodów
XIV-lecia istnienia Starosarmacji przez Pierwszego Senatora Krzysztofa Czuguł-Chana.


Dziś, drodzy Bracia i Siostry w Powadze,

obchodzimy XIV-lecie istnienia Starosarmacji, a raczej powołania do życia regionów, które wchodzą w jej obecny skład i dały jej początek. I o tym warto pamiętać i tę pamięć kultywować, by nie uległa zatraceniu.

Tym bardziej raduje się me serce, bo sprawy w Starosarmacji mają się coraz lepiej. Po burzliwym okresie przemian, udało się wreszcie wypracować formę, która pozwala budować wspólną tożsamość, jednocześnie odwołując się do dziejów minionych i nie trwoniąc spadku, który pozostawiono w Waszych rękach.

To na terenie tej prowincji ulokowana jest Duppa, która stała się umiłowanym domem naszego Proroka, Antoniego Hermana Strzałeckiego. To tu swój dom ma Powaga i tu narodził się Senat.

Choć historia Kościoła Diuczej Wiary to historia smutna i pełna prześladowań, to tutaj wiara w Powagę przetrwała w sercach i umysłach, by wzlecieć pod nieboskłon, gdy nadejdzie pora.

Niech Powaga zrodzi się dla Was, drodzy Starosarmaci, dla Was, którym serdeczne Diuk zapłać należy się za to, co uczyniliście dla Kościoła Diuczej Wiary.

Niech Powaga spłynie na wszystkie sarmackie regiony, by w Senacie odnalazły swe miejsce.

Niech Powaga pokona podziały zasadzone w sercach i cały mikroświat będzie mógł wspólnie wysławiać ją, odrzuciwszy zabobony i wiary hucpiarskie, które mamią ludzi i odwodzą od Senatu.

Niech Powaga strzeże i umacnia Jego Książęcą Mość Tomasza Ivona Hugona, Księcia Sarmacji, z którego to łaski wynoszeni jesteśmy do tytułów szlacheckich i arystokratycznych.

Niech Powaga ma w opiece Jej Ekscelencję, Jaśnie Oświeconą Diuczessę Wspomożycielkę Karolinę Aleksandrę, Królową Dreamlandu, by zachowała w swym sercu wiarę Strzałową i prowadziła zbłąkany naród dreamlandzki ku prawdziwej Powadze, która jest w Senacie.

Niech Powaga prowadzi Króla Teutonii, Wicekróla Baridasu, Konsula Sclavinii i Namiestnika Starosarmacji, by kroki ich stąpały ścieżką Powagi.

Na koniec — niech Powaga umacnia kroki Was wszystkich tu zgromadzonych, a także wszystkich ludzi mikroświata, byście kuszeni wytrwali i niewzruszenie dążyli ku Powadze Wiecznej.

Rectum.
Wszystkich chcących wspomóc finansowo na trudnej drodze głoszenia Powagi lub dołączyć do Kościoła Diuczej Wiary, zapraszamy do kancelarii. Za wszelkie datki składamy poważne Diuk zapłać.

rWnt15Uy.png
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Ten komentarz czeka na serca.
Leszek de Ruth, 26.08.2017 r. o 22:01:07
Et cum ānō tuo!
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Paviel Gustolúpulo, 26.08.2017 r. o 22:18:23
Rectum.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Tomasz Ivo Hugo, 26.08.2017 r. o 22:31:57
Rectum.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Thimoteus ik Hohentsolern, 26.08.2017 r. o 22:43:44
Rectum.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Viktor Toghon at Atera, 26.08.2017 r. o 23:51:33
Rectum.
Ten komentarz czeka na serca.
Erik Otton von Hohenburg, 27.08.2017 r. o 09:24:37
Rectum.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Yennefer von Witcher, 27.08.2017 r. o 09:53:23
Rectum.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 27.08.2017 r. o 19:08:15
Rectum
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Gotfryd Slavik de Ruth, 27.08.2017 r. o 22:05:28
Rectum
Ten komentarz czeka na serca.
Erik Otton von Hohenburg, 28.08.2017 r. o 01:20:43
Rectum.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Roland Heach-Romański, 29.08.2017 r. o 16:32:08
Powago nasza, która jesteś w Senacie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twój Senat, niech się spełni Diucza wola jak w Senacie, tak i na Pollinie. Naszego nobilitowania arystokratycznego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze hucpy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw Powadze zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli hucpie, ale nas zachowaj od abstynencji!

Rectum.
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany