6209. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
206. dzień panowania Piotra III Łukasza
Prasa
Żołnierz Sarmacki
Opis instytucji
RAH45Fk0.png

Oficjalny organ prasowy KSZ, powstały z inicjatywy ówczesnego Hetmana Wielkiego. Generała korony Jacka von Horn herbu Pabian, w ostatnim czasie odsprzedany przez Generała; Ponownie na użytek KSZ.
Informacje
D00005
numer ewidencyjny
Gotfryd Slavik de Ruth (T1141)
Hetman Wielki Korony
53 393,97 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby