6043. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
40. dzień panowania Piotra III Łukasza
Prasa
Trybuna Diuków
Opis instytucji
Trybuna Diuków to pismo awangardy klasy burżuazyjnej, organ Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej. Głos diuków, Sarmację ubezpieczający.
Informacje
D00020
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Minister Propagandy
41 935,14 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Fer
lokalizacja siedziby