5814. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
105. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Trybuna Diuków
Opis instytucji
Trybuna Diuków to pismo awangardy klasy burżuazyjnej, organ Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej. Głos diuków, Sarmację ubezpieczający.
Informacje
D00020
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
50 033,86 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Fer
lokalizacja siedziby