6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy
Opis instytucji


3705IYQv.png


Piotr III Łukasz
KSIĄŻĘ SARMACJI
Dwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.


W skład Dworu wchodzą Marszałek Koronny, Sekretarz Koronny, Herold Koronny, Radcowie Koronni i Referendarze,
którzy są powoływani i odwoływani przez Księcia.Informacje
G00002
numer ewidencyjny
Piotr III Łukasz (A0004)
Książę Sarmacji
Helwetyk Romański (A0001)
Marszałek Koronny
896 089,52 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
100 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby