5603. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
1409. dzień panowania księcia Tomasza Ivo Hugona
Prasa
Gwar Grodziska
Opis instytucji
Gwar Grodziska to lokalne wydawnictwo stołecznego miasta Grodziska.
Informacje
S00068
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
9 228,74 lt.
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby