5872. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
163. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Gwar Grodziska
Opis instytucji
Gwar Grodziska to lokalne wydawnictwo stołecznego miasta Grodziska.
Informacje
S00068
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
15 473,52 lt.
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby