6206. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
203. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Sarmacka Partia Narodów
Opis instytucji
XVTWio80.png


Sarmacka Partia Narodów (SPN) jest partią, której głównym celem jest polityczna promocja jej członków poprzez stopniowe wdrażanie ich w życie polityczne Księstwa Sarmacji.

Głównym celem partii jest połączenie sił sympatyków monarchii oraz demokratów ku chwale całej Sarmacji.

W wyborach do Sejmu w grudniu 2015 roku lider partii startował w koalicji RSO-SPN.
Mrw3Ozdx.png
Laurencjusz Ma Hi wicehrabia at Atera (AF766, Korona Księstwa Sarmacji) - Czasem trochę kontrowersyjny obywatel Księstwa Sarmacji, który z chęcią pomaga zaaklimatyzować się nowym mieszkańcom. Jego zacięcie militarne swego czasu zaowocowało likwidacją Obrony Cywilnej i Książęcej Straży Ogniowej poprzez wprowadzenie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Gwardii Narodowej, którego był autorem jako Sekretarz ds. służb cywilnych w MSW. W Gellonii i Starosarmacji pełnił funkcję Komisarza Obrony Cywilnej w Ferze oraz był redaktorem dwutygodnika "GiSletter". Jako Komendant KGB i Komisarz OC z powodzeniem uczestniczył w akcjach antykryzysowych podczas likwidacji skutków kilku kataklizmów takich jak "Pożar w Markonie", "Tsunami w Fer", "Skażenie w Grodzisku", czy "Operacja Freedom" w Awarze Południowej u boku jednostek Książęcych Sił Zbrojnych. Były urzędnik jako Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu, Wójt Slipyjowa oraz poprzedni Pisarz Królestwa Baridasu i redaktor naczelny "Herolda". Pełnił funkcje członka PKOJ i członka Książęcej Komisji Wyborczej. Obecnie powtórnie wybrany jako Marszałek Dworu Królestwa Baridasu i powtórnie jako Wicemarszałek Kapituły Sclavinii, a także od niedawna Wicemarszałek Sejmiku Koronnego i początkujący współtwórca prawa Korony Księstwa Sarmacji. Założyciel i przewodniczący Sarmackiej Partii Narodowej. Wnikliwy obserwator życia społecznego w Księstwa Sarmacji, sprawny administrator i oddany służbie Komendant WKU w Książęcych Siłach Zbrojnych. Orędownik wprowadzenia zmian związanych z reformą Poczty Baridajskiej, w której zamierza zreformować system emisji znaczków. Założenia programowe SPN na obecną kadencję.

Założyciel partii wywodzi się z Towarzystwa Przyjaciół Feru. Z listy wyborczej tej partii startował w wyborach do Sejmu Księstwa Sarmacji XLV kadencji.
BAoQEK4H.png
Informacje
S00070
numer ewidencyjny
Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,71 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby
Członkowie partii