6206. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
203. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Sarmacka Zjednoczona Partia Monarchofaszystowska
Opis instytucji
Monarchofaszyści wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje
S00131
numer ewidencyjny
Henryk Leszczyński (A7599)
Pierwszy Sekretarz
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt.
stan konta
Czarnolas
lokalizacja siedziby
Członkowie partii