6206. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
203. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Akcja Integralistyczna Sarmacji
Opis instytucji
L0viITNf.png


Akcja Integralistyczna Sarmacji jest ruchem ideologiczno politycznym, skupiającym monarchistów różnych szkół. Akcja Integralistyczna Sarmacji, jest partią polityczną działającą w Księstwie Sarmacji.

Akcja Integralistyczna Sarmacji, wyznaje idee - Integralizmu. Dążymy do zachowania ustroju monarchii konstytucyjnej w państwie. Integraliści, za jeden z głównych celów stawiają sobie pobudzenie aktywności politycznej obywateli Księstwa Sarmacji. Ważnym aspektem AIS jest integracja wspólnoty sarmackiej pod berłem korony Księcia Sarmacji.
Informacje
S00149
numer ewidencyjny
Fryderyk von Hohenzollern (AE372)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
3 817,83 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii