6206. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
203. dzień panowania Piotra III Łukasza
Prasa
Gazeta Hasselandzka
Opis instytucji
Właścicielem “Gazety Hasselandzkiej” jest Spółka Haspress. Założyciel: Piotr de Zaym. Redakcja nie ma obowiązku zamieszczania niezamówionych artykułów.
Informacje
S00225
numer ewidencyjny
Piotr Paweł I (A1225)
Redaktor Naczelny
84 304,40 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Angemont
lokalizacja siedziby