6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Wieści z poligonu
Opis instytucji
FVJKuj5V.png

Wieści z Poligonu, biuletyn informacyjny WB. Powstały z inicjatywy prywatniej majora de Ruth. Zadaniem biuletynu jest informowanie o działaniach Wojsk Bojowych w ramach szkolenia poligonowego.
Informacje
S00232
numer ewidencyjny
17 244,31 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby