6212. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
209. dzień panowania Piotra III Łukasza
Lokalizacja Historyczna / Lenno
Lenno Melena
Opis instytucji
Lenno Melena nadane mi zostało w dniu 22 lipca 2018 r.

Nazwa Melena pochodzi od wytwarzanej w rocznym procesie destylacyjnym słynnej nalewki z dodatkiem spreparowanej grzywy (melena=grzywa) tutejszego meleńskiego lwa. Złośliwi mieszkańcy wyspy, którzy nie są w stanie przechwycić oryginalnej receptury twierdzą, że nazwa pochodzi od stolca smolistego tj. efektu który towarzyszy osobie, która spożyła podrobiona nalewkę.
Informacje
S00234
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Zarządca Meleny
0,00 lt.
stan konta