6210. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
207. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Kościół Rotryjski
Opis instytucji
bX20Gc10.png
Lud Boży zamieszkujący Księstwo Sarmacji powierzony został 25 kwietnia 2019 r. wolą Jego Świątobliwości Piusa Leona I opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, jako własny jego pasterz.

Opactwo Teplickie stanowi opactwo terytorialne pod zarządem Towarzystwa Jezusowego i jest podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jego siedzibą jest klasztor pw. św. Marka Ewangelisty w Teplicach (Federacja Slawonii), ulokowany przy kościele pw. św. Dominika. Opatem terytorialnym jest ks. mgr net. Januszek von Hippogriff-Pałasz SJ. W ramach opactwa posługuje ks. mgr net. Tadeusz von Hippogriff-Brus SJ oraz gościnnie ks. dr net. Michelangelo Piccolomini SJ.
Informacje
S00269
numer ewidencyjny
14 667,15 lt.
stan konta
75 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby