6209. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
206. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Rząd Jego Królewskiej Mości
Opis instytucji
Rząd Jego Królewskiej Mości jest instytucją Królestwa Baridasu. Na jej czele stoi Premier Rządu JKM. Pozostali członkowie Rządu JKM to:

1. Pretor,
2. Podskarbi,
3. Pisarz,
4. Kustosz,
5. Kasztelan Almery.

Ordonans Króla z dnia 21 sierpnia 2018 r. o Rządzie Jego Królewskiej Mości
Informacje
S00274
numer ewidencyjny
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Almera
lokalizacja siedziby