6212. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
209. dzień panowania Piotra III Łukasza
Informacje podstawowe
A5157
numer paszportu
04.08.2005 r.
data wydania
Jakub Bakonyi
imię i nazwisko
Markiz, Były obywatel
status
bezdomny
miejsce zamieszkania
Jakub Bakonyi
nick na forum
nie dotyczy
dane małżonka/ki
M
płeć
nd. (0 dni)
aktywność
28.02.2019 16:37
logowanie (forum)
28.02.2019 16:37
logowanie (system)
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
tytuł naukowy
Herb i odznaczenia
mar

Jaśnie Wielmożny
Jakub Bakonyi,
Markiz Czarnolasu

Majątek
106,11 lt
stan konta
47 feudalnych
posiadane gospodarstwa
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia
Park Stołeczny
Adnotacje
Sarmacki arystokrata, polityk i przedsiębiorca. Członek rodu książęcego JKW Piotra Mikołaja i JKW Daniela Łukasza. Wielokrotny poseł, senator i funkcjonariusz publiczny. Piastun licznych funkcji w administracji państwowej wyższego szczebla, w tym urzędów: Regenta, Prokuratora Generalnego, Kanclerza, Podkanclerzego, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów i Gospodarki oraz Ministra Samorządu Terytorialnego.

Fundator, rekonstruktor i wieloletni włodarz Miasta Koronnego Czarnolasu, niegdyś najlepiej rozwiniętej sarmackiej miejscowości. Działacz samorządowy Terytorium Koronnego, a następnie – Gellonii i Starosarmacji. Honorowy Kasztelan Czarnoleski.

W czasach SG "Syriusz" i SG "Złota Wolność" jeden z trzech najbogatszych Sarmatów. Właściciel potężnych dóbr ziemskich oraz zakładów produkcyjnych wchodzących w skład Holdingu Czarnoleskiego. Mecenas Kultury.

Założyciel i wydawca "Gońca Czarnoleskiego" – od 2007 r. jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej cytowanych tytułów prasowych w polskim mikroświecie. Podporucznik Książęcych Sił Zbrojnych. Członek licznych formacji politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Związku Monarchistycznego, Sarmackiej Partii Demokratycznej oraz Sarmackiego Ruchu Unitarnego. Uczestnik zjazdów w Toruniu, Katowicach i Krakowie.

BIOGRAM:

2006-2007
nadanie obywatelstwa
powołanie na urząd Wiceministra Finansów i Gospodarki
powołanie na urząd Ministra Finansów i Gospodarki
wybór na urząd Burmistrza Czarnolasu
nadanie tytułu szlacheckiego baroneta
powołanie na urząd Ministra Kultury
nadanie tytułu szlacheckiego barona
objęcie mandatu posła
nadanie tytułu arystokratycznego wicehrabiego
powołanie na urząd Wiceministra Promocji i Informacji
powołanie na urząd Asesora Sądu Koronnego
powołanie na urząd Szefa Kancelarii Rządu

2008
objęcie mandatu posła
powołanie na urząd Asesora Sądu Koronnego
objęcie godności senatora
wręczenie Krzyża Złotego Orderu Wolności (I klasa)
powołanie na urząd Sędziego Sądu Krajowego
powołanie na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych (2-krotne)
powołanie na urząd Sędziego Trybunału Honorowego
nadanie tytułu arystokratycznego hrabiego
objęcie mandatu posła
powołanie na urząd Podkanclerzego
powołanie na urząd Szefa Gabinetu Politycznego Kanclerza
przysposobienie książęce

2009
objęcie mandatu posła
powołanie na urząd Kanclerza
wręczenie Krzyża Złotego Orderu Wolności (I klasa)
powołanie na urząd Prokuratora Generalnego
objęcie godności senatora
powołanie na urząd Regenta Księstwa Sarmacji

2011-2012
powrót do Sarmacji
powołanie na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Skarbu GiS
powołanie na urząd Prefekta GiS
nadanie w lenno hrabstwa Czarnolasu
nadanie tytułu honorowego Kasztelana Czarnoleskiego
nadanie tytułu arystokratycznego markiza