6206. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
203. dzień panowania Piotra III Łukasza
Informacje podstawowe
AE855
numer paszportu
25.05.2012 r.
data wydania
Ryszard Paczenko
imię i nazwisko
Markiz, Były obywatel
status
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
Paczenko
nick na forum
nie dotyczy
dane małżonka/ki
M
płeć
NIE (0 dni)
aktywność
10.05.2019 11:27
logowanie (forum)
10.05.2019 11:26
logowanie (system)
kpt.
stopień wojskowy
dr inż. net.
tytuł naukowy
Herb i odznaczenia
mar

Jaśnie Wielmożny
Ryszard Paczenko

 

Majątek
143 581,57 lt
stan konta
45 feudalnych
posiadane gospodarstwa
Posiadane instytucje
Templum, Fight Arena Nowicki
Adnotacje
Porucznik Książęcych Sił Zbrojnych
p.o. Komendanta WKU

Były:
- Dowódca Batalionu Informatyki i Łączności
- Kasztelan - sekretarz stanu do spraw wojskowych
- Podkanclerzy
- Podskarbi
- Minister Spraw Wewnętrznych
- Nadbrygadier Książęcej Straży Ogniowej
- Komendant Główny KSO
- Szef Obrony Cywilnej Kraju
- Szef Obrony Cywilnej Gellonii i Starosarmacji
- Przyrodnik w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego GiS
- Twórca skryptów w Ministerstwie Informacji GiS