6048. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
45. dzień panowania Piotra III Łukasza
Informacje podstawowe
AE855
numer paszportu
25.05.2012 r.
data wydania
Ryszard Paczenko
imię i nazwisko
Hrabia, Obywatel
status
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
Paczenko
nick na forum
nie dotyczy
dane małżonka/ki
M
płeć
TAK (>14 dni)
aktywność
13.12.2018 01:35
logowanie (forum)
13.12.2018 01:34
logowanie (system)
por.
stopień wojskowy
dr inż. net.
tytuł naukowy
Herb i odznaczenia
hr

Prześwietny
Ryszard Paczenko

 

Majątek
155 697,44 lt
stan konta
40 feudalnych
posiadane gospodarstwa
Posiadane instytucje
Templum, Fight Arena Nowicki
Adnotacje
Porucznik Książęcych Sił Zbrojnych
p.o. Komendanta WKU

Były:
- Dowódca Batalionu Informatyki i Łączności
- Kasztelan - sekretarz stanu do spraw wojskowych
- Podkanclerzy
- Podskarbi
- Minister Spraw Wewnętrznych
- Nadbrygadier Książęcej Straży Ogniowej
- Komendant Główny KSO
- Szef Obrony Cywilnej Kraju
- Szef Obrony Cywilnej Gellonii i Starosarmacji
- Przyrodnik w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego GiS
- Twórca skryptów w Ministerstwie Informacji GiS