5872. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
163. dzień panowania Roberta Fryderyka
Technikum im. Innowacji w Grodzisku
W Grodzisku - mieście żywych i umarłych - wierzymy, że każdy kształtuje swój los własnymi decyzjami i pracą. Nasza przyszłość nie jest ograniczona tym kim się urodziliśmy ani nawet tym kim byliśmy umierając. Kluczem do nowych drzwi jest nauka i dlatego swoje podwoje otwiera Technikum im. Innowacji.

Obecnie trwają prace nad kursem SQL.
  1. Wstęp - http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/7863
  2. Tworzenie tabel - http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/7871
  3. Wstawianie danych (INSERT) - http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/7889
  4. Zapytania (SELECT) - http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/7967
  5. Modyfikacja danych (UPDATE) - http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8087