6146. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
143. dzień panowania Piotra III Łukasza
Spis Samorządów Księstwa Sarmacji
P00003, Konrad Jakub, 32 mieszkańców
P00006, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, 12 mieszkańców
P00007, Andrzej Swarzewski, 10 mieszkańców
P00004, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28 mieszkańców
P00001, Prokrust Zombiakov, 27 mieszkańców
P00002, Joanna Izabela, 21 mieszkańców