5756. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
47. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Herold Koronny
Senior Koronny
Marszałek Koronny
Miecznik Koronny
Legat Koronny
Sekretarz Koronny
Pisarz Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Wiceminister Finansów i Gospodarki
Minister Kultury
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Finansów i Gospodarki
Minister Edukacji Narodowej
Podkanclerzy
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Posłanka na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm, Marszałek-Senior
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (26.12.2017 — 26.04.2018)
Jego Książęca Mość
Asesor (25.11.2017 — 25.03.2018)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Pracownik SOBOS
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Pracownik Działu WIO
Pracownik SOBOS
Korpus Dyplomatyczny
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Królestwie Dreamlandu
Ambasador w Królestwie Hasselandu
Ambasador w Trizondalu
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Samorząd Terytorialny
Król Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Wicekról Baridasu
Konsul Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz