6146. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
143. dzień panowania Piotra III Łukasza
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Marszałek Koronny
Herold Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Podkanclerzy, Minister Szacunku
Minister Prawdy
Minister Harmonii
Minister Obfitości
Minister Miłości
Minister Pokoju
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł
Poseł
Poseł
Poseł
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (do 27.06.2019)
Książę Sarmacji
Asesor (do 18.06.2019)
Asesor (do 20.05.2019)
Asesor (do 19.05.2019)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Prefekt
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Redaktor GAP
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Redaktor SOBOS
Podsekretarz Stanu ds Karczmy w MFiG
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Attache
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Ambasador w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Król Baridasu
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Prezydent Republiki Bialeńskiej
Konsul Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca, Sekretarz NIA
Radca
Kanclerz
Radca
Radca