5897. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
188. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Sekretarz Koronny
Herold Koronny
Marszałek Koronny
Legat Koronny
Strateg Koronny
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Sekretarz stanu w KRM
Minister Edukacji Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych
Podkanclerzy, Minister Nauki
Minister Sprawiedliwości
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Wicemarszałek Sejmu
Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (08.06.2018 — 08.10.2018)
Jego Książęca Mość
Asesor (19.06.2018 — 19.10.2018)
Asesor (14.06.2018 — 14.10.2018)
Asesor (08.06.2018 — 06.10.2018)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Podsekretarz stanu w MFiG ds. Karczmy
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Pracownik SOBOS
Pracownik SOBOS
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Attache
Ambasador w Republice Suderlandu
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Ambasador w Królestwie Dreamlandu
Attache
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Samorząd Terytorialny
Król Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Konsul Sclavinii
Lord Szambelan Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz