5846. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
137. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Sekretarz Koronny
Herold Koronny
Marszałek Koronny
Legat Koronny
Strateg Koronny
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Minister Edukacji Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych
Minister Finansów i Gospodarki
Minister Kultury
Podkanclerzy
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Posłanka na Sejm
Wicemarszałek Sejmu
Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Asesor (27.02.2018 — 27.06.2018)
Asesor (27.02.2018 — 27.06.2018)
Jego Książęca Mość
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Podprefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Pracownik SOBOS
Administrator Karczmy Pod Rozbrykanym Kucykiem
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Pracownik SOBOS
Korpus Dyplomatyczny
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Ambasador w Królestwie Dreamlandu
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Samorząd Terytorialny
Król Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Konsul Sclavinii
Lord Szambelan Hasselandu
Wicekrólowa Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz