5963. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
254. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Sekretarz Koronny
Herold Koronny
Legat Koronny
Miecznik Koronny
Rada Ministrów
Kanclerz
Minister Sprawiedliwości
Minister Finansów i Gospodarki
Podkanclerz, Minister Spraw Wewnętrznych
Podkanclerz, Minister Edukacji i Kultury
Sekretarz Stanu, Minister Promocji i Informacji
Sejm Walny
Marszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Poseł na Sejm
Poseł na Sejm, Wicemarszałek Sejmu
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Jego Książęca Mość
Asesor (08.06.2018 — 08.10.2018)
Asesor (14.06.2018 — 14.10.2018)
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Korpus Administracji Rządowej
Redaktor GAP
Administrator „Golden Quotes”
Redaktor SOBOS
Podsekretarz Stanu ds Karczmy w MFiG
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ambasador w Chanacie Kugarskim
Attache
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Ambasador w Trizondalu
Samorząd Terytorialny
Regent interrex Królestwa Teutonii
Namiestnik Starosarmacji
Król Baridasu
Konsul Sclavinii
Lord Szambelan Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Radca
Radca
Kanclerz
Radca