Adrian Jasiński
Komentarze
Czy ktoś z Wandejczyków weźmie udział w uroczystości ślubnej? Jeśli nikt nie weźmie udziału to ja też nie wezmę udziału, bo ja nie chcę być sam.
Liczę że Wandystan przetrwa :) Damy radę!
Kto wygrał?
Ponad minuta przewagi nad drugim koniem naprawdę zachwyca. Czekam na gratulacje.
Nareszcie mój koń wygrał!!!
Nie było na ZW z tego co wiem wyników gonitwy z numerem 52.
Panie Wędrowycz-Paczenko,
Proszę do mnie nie przeklinać, trochę kultury.
Nie ma okręgów wyborczych, to fakt. Ale posłowie tow. Michaelus i tow. Winnicki pochodzą z ziemi wandejskiej i warto o tym pamiętać.
Cytuję:
4. Wandejczycy nie są dyskryminowani prawnie. Wandejczycy spotykają się z powszechnymi aktami wrogości, aksamitnymi szykanami typu "referendum o odwołaniu" albo "wasza ustawa jest niekonstytucyjna, postraszymy was banicją i powiemy, jak bardzo jesteście niewdzięczni"

Może i nie są dyskryminowani prawnie, ale Wandejczycy są znienawidzoną grupą etniczną w Księstwie Sarmacji. Tak być nie może. My się chcemy integrować ze resztą Sarmacji i akty wrogości i nienawiści wobec nas zaważają na integracji ze społeczeństwem sarmackim. Nie chcemy aby panowało powszechne przekonanie że Wandejczycy to mikronacyjni trolle. Chcemy być otwarci i tolerancyjni i przyjaźnie nastawieni do Sarmatów. Nie od dziś zresztą wiadomo że Wandystan to część sarmackiej kultury i musimy się właśnie przyjaźnić.
Podpisuję się pod listem. Nie pozwólmy na zerwanie unii Wandystanu z Sarmacją. My chcemy zostać w Księstwie Sarmacji!

(-) Adrian Jasiński
a także nie wliczanie LDMW do licznika aktywności.
Cytuję:
Panie Jasiński, proszę wskazać JEDEN przejaw dyskryminacji Wandystanu, to przeleję 50000 lt.

Wasza Książęca Mość,

Jednym z przejawów tej dyskryminacji jest właśnie nie uznanie LDMW jako miejsca publicznego Księstwa Sarmacji.
Cytuję:
Oczywiście, odnosząc się do postu p. Jasińskiego, nie jest antywandejską ustawa, która przewiduje, że sarmackie prawo stosuje się w Wandystanie, tak samo jak w każdym innym podmiocie rzeczypospolitej. Wandystan zgodził się na obowiązywanie naszego reżimu prawnokarnego i to uchylanie się od jego stosowania stanowi delikt przeciwko umowie unii.

Poddanie się jurysdykcji sarmackiej w pełni, jest warunkiem sine qua non, jakiegokolwiek porozumienia. Jeżeli Wandystan nie chce podlegać pod prawo sarmackie, to całkowicie naturalnym jest ogłoszenie pełnej niepodległości. Niepodległemu państwu nikt nie będzie narzucał prawa wyższego rzędu. Dopóki trwa unia - dopóty prawo sarmackie musi obowiązywać w całym państwie. W końcu obywatele z Wandystanu to prawo tworzą również.

Wasza Książęca Mość,

Nie powinno się nalegać na ogłoszenie niepodległości MW. Chcemy aby Wandystan jednak był w Księstwie Sarmacji, ale prawo sarmackie nie powinno dyskryminować Wandejczyków. Chcemy aby wszystkie mniejszości narodowe i etniczne były wobec prawa równe i niedyskryminowane przez władze centralne Księstwa Sarmacji.
Ja także jestem przeciwnikiem trollowania tak jak tow. Lepki. Nie powinniśmy się niepotrzebnie kłócić.
Chętnie się zgodzimy na rozmowę na privie, to będzie dobre rozwiązanie.
No właśnie, trzeba podjąć każdą próbę porozumienia, a wtedy nie będzie problemu.
Cytuję:
Nieskuteczne jest również uniknięcie ingerencji prefektury na publicznej liście dyskusyjnej. Bo o to zapewne chodziło przede wszystkim - obecny Prefekt Generalny nieraz dał dowód niekompetencji, a nawet jawnych naruszeń prawa, i nawet wróbelki z parapetów władzy grodziskiej ćwierkają, że poważnie rozmawia się na temat jego odwołania. Inną kwestią jest jednak prowadzenie prywatnych kanałów komunikacji. To jest zgodne z prawem, wbrew zdumiewającym wpisom Księcia, grożącego karaniem za... no właśnie, za co? Gdyby brać to na poważnie, w więzieniu (o ile nie na banicji) musiałaby wylądować połowa obywateli.

Tak jest, Prefektura nie powinna ingerować w LDMW. Rząd poprzedniego Kanclerza Wiśnickiego wprowadził antywandejskie ustawy jakie było nie uwzględnienie aktywności LDMW do aktywności w całym Księstwie, a w szczególności wprowadził prawo które uderza w mniejszość wandejską. Tym prawem jest ustawa która zmieniła regulacje dotyczące zakazu zbliżania się. Moim zdaniem te prawa są niekonstytucyjne, antywandejskie i antysocjalistyczne.
Ja też bym chciał aby Wandystan został w Księstwie Sarmacji.
Tak jest. Upadek Wandystanu byłby właśnie szkodliwy dla Sarmacji. Wiadomo że jesteś zwolennikiem pozostania Wandystanu w graniach Księstwa Sarmacji.
Tak więc Panie Markusie, SZS ma działać równolegle do SKOL-u?
Tu się można się zgodzić z autorem artykułu jakim jest mój były v-ojciec. Nie możemy sobie pozwolić aby Wandystan zdechł. Wandystan jest perłą mikronacyjnego socjalizmu i upadek Wandystanu byłby szkodliwy dla mikroświatowego socjalizmu.
Najlepiej by było aby połączyć się z SKOL-em, ale poseł Swarzewski jest temu przeciwny.
Liczymy przede wszystkim na współpracę prezesów SZS Akrypy i SKOL-u Karoliny von Lichtenstein.
A kto Ministrem Spraw Zagranicznych? Przecież jest to stała teka ministerialna.
Cytuję:
Może trochę powykazuje :)

Mam taką nadzieję :)
My, Wandejczycy chcemy się integrować ze społecznością sarmacką!
Słuszna decyzja Churału Ludowego! Wolę Forum Centralne, ponieważ poprawne formatowanie wiadomości na LDMW jest dla mnie trudniejsze.
Już 8 koni potwierdziło udział w najbliższej gonitwie. Mam nadzieję że jeszcze więcej koni wystartuje, a do soboty jest jeszcze dużo czasu.