Edward II
Komentarze
Gratuluję efektownej rocznicy. Niskie ukłony, Wasza Książęca Mość.
Niech Pan to przeredaguje na spokojnie. Ucięło sens.
Sarmacja w roli katechona powstrzymującego "imperialistyczną" politykę rządu Królestwa Dreamlandu w odległej galaktyce. To coś nowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że utajnienie obrad kongresu w wyniku arbitralnej decyzji K. Mikisigosa spotkało się z krytyką absolutnej większości uczestników kongresu - również ze strony surmeńskiej rodziny królewskiej - wypadałoby w tym miejscu zapytać, w jaki sposób postawa Daniela von Witta, który przekornie upublicznił treść tych obrad, "otworzyła drogę do obecnego kryzysu"? Tym bardziej, że od samego początku "taśmy Witta" to jedyne źródło informacji o przebiegu całego imprezy, dzięki czemu obaj Panowie w ogóle mogą fundować nam tego rodzaju akty strzeliste.

I druga sprawa. Jeśli przez obecny kryzys rozumieć spóźniony lament nad tortem podzielonym przez Hasseland, ZSKHiW i Rotrię - co król-senior Surmenii na chwilę przed awarią forum nazwał drugą "Jałtą" - to w jaki sposób postawa premiera Dreamlandu (i zarazem reprezentanta położonego na Kontynencie Wschodnim Elderlandu), który od samego początku protestował przeciwko tym roszadom, "otworzyła drogę do obecnego kryzysu"?

Gdyby sygnatariusze powyższego oświadczenia w ogóle zapoznali się z przebiegiem obrad, byliby przynajmniej bogatsi o wiedzę, że Witt przeciwny był podejmowaniu jakichkolwiek wiążących decyzji bez udziału przedstawiciela Monarchii Austro-Węgierskiej. Zamiast tego otrzymaliśmy przykry dla oka bubel adresowany do zdezorientowanych czytelników.
Cytuję:
Tylko, akurat wpadło kilka nieścisłości! Front Ludowo Monarchistyczny, nigdy nie był za przymuszonymi przysięgami szlacheckimi.
Panie Hohenzollern, nawet tego w tekście nie zasugerowałem, choć prawdopodobnie mógłbym to zrobić opierając się na opublikowanych oświadczeniach. Zacytowałem jedynie Pańskie słowa z "Programu FLM na XXXVI kadencje Sejmu":
Cytuję:
Domagamy jest przywrócenie obowiązku składania przysiąg szlacheckich, kiedyś nawet działała specjalna strony aby ułatwić możliwość złożenia przysięgi. Przysięga szlachecka jest właściwym i pożądanym sposobem okazania lojalności wobec Księcia i Korony.
W artykule nawet złagodziłem wymowę powyższych słów, pisząc jedynie o zadeklarowaniu "potrzeby przywrócenia obowiązku składania przysiąg szlacheckich".

W tekście jest również mowa o wandejskim rodowodzie słowa. Mam niejasne przeczucie, że przeczytał Pan jedynie fragment dotyczący własnej osoby. Proszę o ciut uważniejszą lekturę.
5 wsi lennych. A tak na marginesie - jeden z ciekawszych wątków w ostatnim czasie.