Arsacjusz Arped
Komentarze
@AlbertJanMaat, pewnie, już ukryłem nadmiarowe komentarze. :-)
@NvLH, zawsze jest taka opcja, jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawiają przynajmniej dwa względy: 1) brak odpowiedniego obwieszczenia zawierającego listę prac społecznych, co sygnalizowałem bodajże już na przełomie maja i czerwca, 2) problematyczne określenie kryteriów zaliczenia pracy społecznej i włożonego nakładu pracy — przykładowo jeden skazany niedbale napisze jakiś artykuł zawierający masę błędów, a drugi wykona naprawdę solidną pracę i np. przygotuje historyczny spis władz.
Cieszę się, że zastosowanie prawa łaski nie polegało na całkowitym darowaniu kary, ale na częściowym złagodzeniu wyroku sądu.
@Yenn, przestępstwo popełniono w warunkach recydywy, a Kodeks Sprawiedliwości przewiduje w takim przypadku banicję. Wymierzenie tylko kary dodatkowej grzywny byłoby bezcelowe, ponieważ skazany nie ma wystarczających środków na rachunkach bankowych. Co do drugiej propozycji, tylko kara więzienia może być zamieniona na obowiązek wykonania pracy społecznej.
@Arsacjusz, ponieważ podejmowanie czynności technicznie możliwych nie oznacza, że jest to prawnie dozwolone. Gdyby skazany nie był świadomy, że nie można pisać postów w trakcie odbywania kary więzienia, sprawa byłaby zupełnie inna. Materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania przygotowawczego jednoznacznie jednak wskazuje, że Filip von Sarm miał świadomość, że jest to zabronione.
Drobne sprostowanie: dwa posty zamieszczono w dziale jawnym. Wynikało to zapewne z błędu w systemie. Nie zmienia to jednak sprawy, ponieważ i tak popełnił przestępstwo.
Z uwagi na toczące się postępowanie przygotowawcze nie mogę udzielać szczegółowych informacji, jednakże wczorajsza sprawa jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Prefektura prowadzi śledztwo na wielu polach i nie wykluczam, że pojawią się nowe wątki.
@Helwetyk, zostawcie tylko Kodeks Sprawiedliwości, bo od dwóch tygodni trwają prace nad komentarzem... :-)
@Powietrzny, natomiast Prefektura prosi o chwilę refleksji nad swoim zachowaniem.
@kaxiu, coś świetnego, moja dotacja to za mało, by w pełni wyrazić uznanie. :-)
Z niecierpliwością czekam na dalsze artykuły. :-)
@KonradFriedman, wystarczy być Robertem. :-)
Poczułem ulgę po tym wypróżnieniu.
Jak zawsze wspaniałe. Naprawdę podziwiam! :-)
„Likwidacja drożyzny cenowej przy produktach i usługach”. No faktycznie — ostatnio zauważyłem, że w warzywniaku zdrożał seler.
Uprzejmie proszę Czcigodną Baronessę o przedstawienie dowodów, które potwierdzają słowa o mojej winie („Oprócz niego rozmawiałam na ten temat z innymi osobami, jak np. Arsacjusz Arped. On również był zdania, że Książę widać zasłużył sobie na to, by zostać skazanym”) albo ich wycofanie. W przeciwnym razie zostaną wyciągnięte konsekwencje.
Czy stosowanie dywizów zamiast pauz jest jakąś tradycją? :-)
Pytanie drugie — odpowiedź „c”.
Cieszę się, że „Vox Populi” będzie informował Baridajczyków o wydarzeniach w ojczyźnie.
Zdrapka uzależnia. Traciłem pieniądze, lecz powstrzymał mnie dopiero limit czterdziestu losów. Polecam!
Gratuluję! Jestem pewien, że trener poświęcił dużo czasu na przygotowanie naszej drużyny. :-)
Czekałem na takie statystyki. Cudownie! :-)
Gratuluję i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że atrakcyjnie prowadzony profil zachęci kogoś do zamieszkania w Księstwie. :-)
To dobry krok. Warto się wspierać, szczególnie w tak trudnych czasach.
Dobra decyzja! :-) Nie można pozwalać na naruszanie podstawowych zasad mikroświata.
Jestem trochę zszokowany — żeby przez tyle lat oszukiwać...
Drobne sprostowanie — „królestwo”.