Rada Ministrów
Złote Piksele 2012 Krzysztof Czuguł-Chan
10:59, 19.07.2012 r.
12
14