Nakładem wydawnictwa
„Templum”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Dziennik budowy
  1. Kamień węgielny, 07.05.2016 r.
  2. Budujemy podziemia, 12.05.2016 r.

 

Współpraca
  1. Wataha - dokarmiaj wilki!, 22.06.2016 r.