Nakładem wydawnictwa
„Sarmacka Partia Ludowa”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Wybory Kanclerza VII kadencji
  1. Peter West - program kanclerski, 26.07.2018 r.