Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 22.09.2017 r. o 16:21
Monitor Sejmu nr 03/K-LIII/2017
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
4e6W9nl1.png

MONITOR SEJMU #03/K-LIII/2017


R0owh5cJ.png

Minęły kolejne trzy tygodnie kadencji i już tylko kilka dni dzieli nas od znacznika połowy bieżącej kadencji. Na tym etapie warto się pokusić o kilka spostrzeżeń. Po pierwsze — z szumnych zapowiedzi wielkich projektów KP .STARODAWNA nic póki co nie zostało spełnione. Klub ten złożył w Sejmie dosłownie ZERO projektów. Jeden projekt złożył Rząd, trzy zaś KP CZEKAN. Również formalnie niezrzeszony poseł Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło nie przedłożył Marszałkowi Sejmu ani jednego projektu. Jednakże w zdecydowanie lepszej sytuacji jest klub murem stojący za Kanclerzem Konradem Arpedem-Friedmanem — KP .STARODAWNA. Na półmetku to oni dysponują stabilną większością parlamentarną (większość 2/3 posłów — większość konstytucyjna, większość pozwalająca odrzucać książęce veto), podczas gdy KP CZEKAN podjął nieudaną próbę roszady personalnej, w wyniku której utracił jednego ze swych trzech posłów.

W tej sytuacji skład osobowy Sejmu Księstwa zmniejszył się do sześciu osób, nie jest bowiem możliwe uzupełnienie, zgodnie z przepisami, wakującego mandatu poselskiego. W tej chwili więc KP .STARODAWNA posiada trzech posłów, KP CZEKAN dwóch, i jest jeden poseł niezrzeszony (choć analizując sposób głosowań należy stwierdzić, iż jest związany z klubem .STARODAWNA).

Nadchodzi czas, kiedy klub Kanclerza będzie musiał zmierzyć się ze swymi wyborczymi obietnicami.

9ZP5MFZU.png

W czasie minionych trzech tygodni poseł Krzysztof Czuguł-Chan (KP CZEKAN) zrzekł się mandatu. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą w jego miejsce powołany został poseł Timan Demollari (KP CZEKAN). Niestety... nie wypełnił on obowiązku polegającego na złożeniu przysięgi poselskiej i tym samym mandat utracił.

W dniu 13 września wpłynął do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o prefektach. Autorami projektu jest Koło Poselskie CZEKAN, a jego celem jest przeniesienie obowiązku powoływania Prefekta Generalnego z Sejmu na Księcia.

Z kolei w dniu 15 września wpłynął do Marszałka Sejmu pierwszy projekt rządowy tej kadencji. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, złożony przez Kanclerza Arpeda-Friedmana, zakłada wprowadzenie opłaty wynoszącej 25% wysokości dochodu z emisji znaczków pocztowych (innych niż związane ze świętami czy uroczystościami państwowymi) na rzecz innych podmiotów niż Korony.

L9OCsnaN.png

Podczas trwającej w dniach 15-19 września debaty nadprojektem ustawy o zmianie ustawy o prefektach autorzy zwrócili uwagę, że "nieodległej przeszłości zmierzyliśmy się z sytuacją, w której Księstwo Sarmacji pozostawało bez Prefekta Generalnego w okresie czternastu dni". Poseł wnioskodawca Paviel Gustolúpulo stwierdził, że dotychczasowa praktyka powoływania Prefekta Generalnego przez organ kadencyjny (Sejm) okazała się być praktyką dziurawą i prowadzącą do niebezpiecznych sytuacji. Stwierdził również, że najlepszym organem do powoływania Prefekta Generalnego jest Jego Książęca Mość. Ustami Kanclerza Konrada Arpeda-Friedmana Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała ten projekt przy okazji informując publicznie, iż w ramach rządu trwają prace nad własną nowelizacją ustawy o prefektach, która w odmienny sposób zajmie się sytuacjami podobnymi do tej, która spowodowała reakcję posłów KP CZEKAN. Kanclerz stwierdził, że Sejm nie ma problemu z wyborem Prefekta Generalnego, i że brak wyboru odpowiedniej osoby to nieszczęśliwy zbieg okoliczności wynikający z wyborów do Sejmu. Padły również bardzo ważne słowa, iż "Rada Ministrów nie wyznaje zasady "Ufamy Ci Książę"." doprecyzowując, iż chodzi tu o urząd Księcia, a nie osobę obecnego Monarchy. Wykazano również, iż Książę nie jest organem władzy wykonawczej, a projekt posłów KP CZEKAN takie uprawnienia właśnie chce Księciu nadać. Na tym debata się zakończyła. Zapowiedzianego przez rząd projektu nowelizacji jeszcze nie ma.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych stanowi odpowiedź Rady Ministrów na sytuację zwiększonego popytu na emisje pocztowe niezwiązane z Radą Ministrów. Faktem jest, że obecna konstrukcja przepisów cały dochód z takich emisji przekazuje wnioskodawcy tejże, a rząd nie zarabia na niej ani jednego pina. Kanclerz podniósł tę kwestię zwracając między innymi uwagę na nakład pracy związany z taką emisją. Jak również na to, iż "istnieje potrzeba, żeby nieco ograniczyć możliwość uzyskiwania pieniędzy z powietrza". W czasie debaty (15-19 września) poseł KP CZEKAN Paviel Gustolúpulo zwrócił uwagę na to, że to Zarządzenie MSW określa zasady emisji znaczków oraz na to, że to właśnie MSW decyduje o emisji w ogóle. Oba argumenty prowadzą więc do konkluzji, że "przy innym podejściu właściwego Ministra problem można by rozwiązać bez zmiany rozporządzenia - wystarczyłoby większe sito przy akceptacji wniosków o emisje". Poseł opozycji wskazał także na jeden z elementów, który Kanclerz pominął, a mianowicie obligatoryjną opłatę 1000 lt, która jest pobierana przy przekazywaniu znaczka z jednej osoby na drugą. Gdzie środki w ten sposób pozyskane stanowią dochód Rady Ministrów, nawet gdy rząd nie podejmuje wówczas żadnych czynności.

WRSI5l6q.png

W tej chwili trwają w Sejmie głosowania nad: Formalnie oba głosowania kończą się 24 września chwilę po północy. Jednak już teraz widać, że nowela ustawy o finansach publicznych przez Sejm przejdzie, zaś nowelizacja ustawy o prefekturze zostanie odrzucona.

NIGGTK11.png

Od startu kolejnej rundy kampanii wyborczej dzieli nas około pięć tygodni. Tyle samo czasu pięćdziesiątej trzeciej kadencji Sejmu już minęło. Posłów, którzy obecnie znajdują się w Sejmie należy rozliczać nie tylko z ich obietnic, ale i podejmowanych działań. Gorąco Was do tego zachęcamy. Każdy komentarz na ten temat jest mile widziany, a oprócz tego zachęcamy do wzięcia udziału w specjalnej dedykowanej anonimowej ankiecie, w której możecie ocenić różne aspekty pracy Sejmu, jak i samych posłów.


Monitor Sejmu będzie informował o pracach Sejmu na bieżąco. Pozostańcie z nami, śledźcie doniesienia. Kolejne wydanie Monitora planujemy na dzień 13 października 2017 r.
Dotacje
2 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Tytus Aureliusz-Chojnacki, Henryk Leszczyński, Jan Magov-Zaorski, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
11 410,00 lt
Ten artykuł lubią: Paviel Gustolúpulo, Julian Fer at Atera, Vladimir ik Lihtenštán, Patryk Vindsor, Laurẽt Gedeon I, Henryk Leszczyński, Tomasz Habsburg, John Rasmusen, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Timan Demollari, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, Albert Felimi-Liderski, David de Hoenhaim, Yupeng Beijin-Zhao, Bartłomiej Czapka, Jan Magov-Zaorski, Tomasz Ivo Hugo.
Komentarze
Cudzoziemiec
Dodam tylko przy okazji, że niniejszy artykuł jest 100 artykułem, który ukazuje się na łamach Obserwatora Sarmackiego. Big love dla Was za czytanie nas!
Odpowiedz Permalink
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
@RCA gratuluję ;-)

Ankieta wypełniona
Chyba jest tam błąd, Salvadore nie jest posłem na Sejm a w pytaniu o ocenę posłów znajduje się on tam...
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@Jihymed Poprawiam! Dzięki za czujność.
Odpowiedz Permalink
Albert Felimi-Liderski
Jak zwykle dobra robota.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.