Trybuna Diuków, Ignacy Urban de Ruth, 12.01.2018 r. o 01:12
Pierwsza septada Nowego Roku na froncie walki o nemonarchofaszyzm

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
tKdeTno1.png
pKk48QUT.jpg
Walka z zimą na Tropicanie była głównym zadaniem Obywateli w początku roku

Pierwsza septada, tj. okres siedmiodniowy, w Nowym Roku był dla Starosarmatów szalenie trudny. O tym zaraz. Najpierw wspomnieć należy, że i nasi redaktorzy brali udział w niżej opisanych wydarzeniach bądź to w roli obserwatorów-reportażystów, bądź (i to w większości znacznej!) w roli ochotniczych pomocników. Stąd liczne odmrożenia i przeziębienia, a nawet grypy, które powodują, że tekst ten - ku naszemu wielkiemu ubolewaniu - dociera do Państwa dopiero dzisiaj. Mamy nadzieję, że Czytelnik pojmie, iż tak Poważny tytuł, jak ten, którym jest Trybuna Diuków, nie może ukazać się wydany zbyt niechlujnie, na wpół tylko słuchającymi nas rękoma.
A wydanie dzisiejsze Trybuny Diuków poświęcone będzie najważniejszym wydarzeniom pierwszego tygodnia tego roku (jak też zapowiedzieliśmy w nagłówku i pierwszym tego tekstu zdaniu). Wybraliśmy, w miarę możliwości, jedno najważniejsze wydarzenie z każdego dnia. A ponieważ możliwość ta nie była zupełna - wybór nie jest w pełni konsekwentny. Przesycony jest natomiast duchem Powagi - i tejże Powagi pełni prosimy Czytelnika o Poważną lekturę.Pierwszy Dzień Bieżącego Miesiąca Roku Bieżącego
Nowy Rok rdzenni Sarmaci i ich ziomkowie z licznych mniejszości etnicznych, zamieszkali w Starej Sarmacji, powitali przy trudnej i ofiarnej pracy na rzecz przez los skrzywdzonych Tropicańczyków, których zasypało śniegiem i zmroziło na ament, tj. na Poważnie. Całe ochotnicze bataliony skacowanych młodzieńców, którzy zakupili sobie pomarańczowe mundury z własnej inicjatywy i własnym sumptem, wyruszyły ciężarówkami Kopalnianego Transportu Drogowego Starej Sarmacji Sp. Mon-fasz. ku wyspie. Ich podróż trwała nawet kilka dni. Dziękujemy za tę bohaterską postawę w tak trudne dni! Bądźcie poważni!Drugi Dzień Bieżącego Miesiąca Roku Bieżącego
Odbyła się w Książęcym Mieście Grodzisku, Konferencja Prasowa Skarbowa Komitetu Centralnego Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej, podczas której to konferencji Namiestnik Starosarmacji, Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser, wystąpił z krótkim i treściwym sprawozdaniem finansowym po dokonaniu wymaganych przez przepisy prawa cyklicznych rozliczeń. Skarbiec prowincji, jak przekazał, zanotował wpływy z tytułu podatków i opłat za grudzień na łączną kwotę 138000 libertów. Wypłacone wynagrodzenia pochłonęły z tego 15000 libertów. Na chwilę obecną finanse prowincji wynoszą ponad 1200 tysięcy libertów.
Tymczasem do pomocy w ratowaniu ofiar spowodowanej wymagającą zima trudnej sytuacji na Tropicanie przyłączyły się władze Konsulatu Sclavinii (łącze dla ciekawych).Trzeci Dzień Bieżącego Miesiąca Roku Bieżącego
Co trzeci ratownik wysłany na Tropicanę przez władze Królestwa Teutonii nie miał okazji przyczynić się do poprawy warunków lokalnej społeczności. Spowodował to Minister Propagandy Starosarmacji – Ignacy Urban de Ruth. Przybyły na wyspę w świcie Namiestnika wieczorem dnia poprzedniego JO diuk Altborka zgubił się pośród śnieżycy. Jego krajanie ruszyli więc na pomoc – poszukiwania zakończono sukcesem. Składamy diukowi niniejszym Poważne życzenia niepoważnych obrażeń ciała!Czwarty Dzień Bieżącego Miesiąca Roku Bieżącego
A akcję „Koce dla Tropicańcyzków” wsparło wiele osób z całej Rzeczypospolitej Sarmackiej, przede wszystkim zaś JKW „świeży senior” Tomasz Ivo Hugo. Poinformował on w godzinach popołudniowych, ze rozpoczyna robienie koca na drutach własnoręcznie. O godz. 22 czasu tropicańskiego ex-książę przekazał władzom prowincjonalnym aż trzy wykonane własnoręcznie koce, tym samym walnie przyczyniając się dla budowania w prowincji podstawowej i jakże cennej dla monarchofaszyzmu solidarności i oddania między nacjami, klasami, grupami etnicznymi i stanami szlacheckimi oraz arystokratycznymi.Dni Piąty i Szósty Bieżącego Miesiąca Roku Bieżącego
Nie licząc Tropicany, gdzie panował jeszcze stan wyjątkowy – na terenie całej prowincji piąty i szósty dzień Nowego Roku upłynęły leniwie i spokojnie. Starosarmaci, nauczeni nieprzyjemnym doświadczeniem odstawania kolejek w punktach wydawania łopat dla ochotników walki z zimą, zorganizowali się wzorcowo w celu prędkiego i bezkolizyjnego oddawania głosów w Elekcji Książęcej. Choć w punktach wyborczych stale było tłoczno, nie tworzyły się zatory i nie mieliśmy do czynienia z żadnymi nieprawidłościami i utrudnieniami. Przebieg wyborów w znacznym stopniu uspokoił władze Partii. Elekcja wykazała, że wyborcy z naszej prowincji doskonale rozumieją swą odpowiedzialność za losy kraju, wagę Funkcji Książęcej i Majestat, jaki reprezentuje sobą Monarcha. Co więcej, Starosarmaci świadczą wymownie swoją postawą, że Naród Sarmacki nie uległ wpływom demagogów republikańskich i popiera politykę budowy neomonarchofaszyzmu, wytyczoną przez SZPM, której to budowy warunkiem sine qua non jest istnienie instytucji Księcia. W lokalach wyborczych zorganizowano także zbiórkę koców i ubrań dla przymarzniętych Tropicańczyków. Liczna odpowiedź materialna na tę akcję, jaką okazali wyborcy, wykazała, że większość Narodu Sarmackiego zdecydowanie wypowiada się za polityką przyjaźni i solidarności wobec mniejszości zamieszkujących prowincję i będących jednocześnie silnie reprezentowanymi w Partii (a taką liczną i aktywną reprezentację ma na pewno społeczeństwo tropicańskie, co należy na naszych łamach szczególnie pochwalić).
Dzień Siódmy Bieżącego Miesiąca Roku Bieżącego
Namiestnik Starosarmacji, Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser, ogłosił w Sali Plenarnej dla Celów Sportowych im. Wielkich Sportowców Tropicańskich Gmachu Partii w Soli, że do 13 dni bm. przyjmował będzie kandydatury na delegata właściwej jednostki organizacyjnej naszej prowincji do Mikronacyjnej Unii Piłkarskiej, która zrzesza wszystkie najważniejsze narodowe i krajowe federacje piłki nożnej z Pollinu. Niestety, frekwencja dziennikarska na spotkaniu była znikoma – całą uwagę pochłonął oczywiście książęcy plebiscyt popularności, a na Tropicanę dojechać trudno. Dlatego, z dziennikarskiego obowiązku sprawę tę relacjonujemy. Jeśli ktoś z państwa jest chętny, zapoznać się ze sprawą i – ewentualnie – zgłosić się można pod tym łączem: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=534&t=24070.

Więcej informacji udzielimy Państwu w kolejnych wydaniach Trybuny. Tymczasem prosimy o czynny udział w budowie neomonarchofaszyzmu, szczególnie na gruncie naszej Umiłowanej Ojczyźnianej Prowincji.

Monarchofaszyści wszystkich krajów, łączcie się!
Dotacje
3 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Michaś Elżbieta II, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
10 266,00 lt
Ten artykuł lubią: Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Michaś Elżbieta II, Tomasz Ivo Hugo, Cudzoziemiec, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Krzysztof Czuguł-Chan, Helwetyk Romański, Guedes de Lima, Yupeng Beijin-Zhao, Patryk Vindsor, Orjon von Thorn-Surma, Albert Jan Maat von Hippogriff, Konrad Jakub Arped-Friedman, Tomasz Habsburg.
Komentarze
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
¡Magnífica!
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
@RemigiuszL Dziękuję. Mnie się średnio podoba, ale lepiej mieć narrację, niż jej nie mieć! :D będzie więcej czasu, będą lepsze teksty. Chociaż właściwie - wtedy mogą być trudniejsze w odbiorze ;P
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Będziecie Diuku co tydzień pisać? :>
Odpowiedz Permalink
Ignacy Urban de Ruth
WKM @RCA pojęcia nie mam, powszechnie jestem znany ze znikania. Sytuacja idelana byłaby, gdybym pisał częściej :)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@ignac i tego częstego pisania życzę :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.