Komunikat Koronny [1/2018]
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
QrU5xM6l.png

Wieczorem 7 stycznia na sarmackim kanale IRC Książęca Komisja Wyborcza podała do publicznej wiadomości nieoficjalne wyniki tegorocznej książęcej elekcji. Dwa dni później wyniki te oficjalnie potwierdzono – Sarmatki i Sarmaci na nowego Księcia wybrali Roberta von Thorna, który przybrał imiona: Robert Fryderyk.

Od tamtego czasu nowy Książę zdążył podjąć już wiele działań, w tym postanowił rozpocząć publikację Komunikatów Koronnych. Ich zadaniem jest informowanie Państwa o poczynaniach Jego Książęcej Mości i działaniach Jego Dworu. Nie przedłużając: przyjemnej lektury!


 • Tak jak już zdążyłem wspomnieć – 9 stycznia Książęca Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów, a dzień później nowy Książę Robert Fryderyk rozpoczął swoje urzędowanie. Pierwszego dnia Jego Książęca Mość złożył przed Narodem Sarmackim uroczystą Przysięgę, a niedługo po tym podziękował za ciężką pracę Jaśnie Oświeconemu Diukowi Krzysztofowi Czuguł-Chanowi, który przez okres elekcyjny pełnił urząd Regenta Księstwa Sarmacji.

 • 10 stycznia JKM podał datę swojej koronacji – według pierwotnej decyzji miał być to 20 stycznia. Niestety z przyczyn realnych Książę musiał koronacyjne uroczystości przełożyć na 10 lutego 2018 roku, na godzinę 19:00. Miejsce – jedno i niezmienne, czyli sarmacki kanał IRC. Do udziału w koronacji serdecznie zapraszamy!

 • 11 stycznia, w czwartek wspólnie przeżywaliśmy Dzień Pamięci Narodowej, który jest poświęcony realnie zmarłym członkom naszej społeczności. Z tego o to powodu Książę Robert Fryderyk wydał okolicznościowe przemówienie.

 • Tego samego dnia JKM rozpoczął starania o powołanie specjalnego zespołu ds. wdrożenia przepisów RODO w Księstwie Sarmacji. Zespół ten powoli podejmuje pierwsze działania.

 • 12 stycznia Książę zarządził wybory na urząd Kanclerza Księstwa Sarmacji. Po kilku dniach, gdy samorozwiązanie Sejmu stało się faktem, zarządził także wybory do Sejmu LV kadencji.

 • W ostatnich dniach Jego Książęca Mość wsparł kwotą 50 tysięcy libertów organizację turnieju piłkarskiego przez FPKT. Taką samą sumą wsparł również plebiscyt „Złote Wędki 2017”.

 • 14 stycznia Książę Robert Fryderyk po długich konsultacjach z gronem zaufanych mu osób stworzył i wydał zarządzenie o Konstytucji Dworu Książęcego. Owe zarządzenie reguluje prace i zadania książęcych urzędników, ale także tworzy w ramach Dworu nowe organy. Tego samego dnia JKM powołał urzędników Dworu Książęcego. Ponad to przygotował dla nich fora, na których omawiane są różne tematy.

 • Jego Książęca Mość w ostatnich dniach zwrócił się do Sejmu o zatwierdzenie wydania dwóch rozporządzeń. Pierwsze z nich to Rozporządzenie zmieniające liczebność Trybunału Koronnego – ze względu na spore głosy krytyczne, które pojawiły się pod jego adresem, Książę wycofał się z tego projektu. Drugie to Rozporządzenie o ustanowieniu Medalu Koronacyjnego, które Sejm zaakceptował i JKM wydał je 16 stycznia.

 • 15 stycznia Książę zwołał na obrady Sejmik Koronny Starosarmacji, a obowiązek czuwania nad porządkiem wyboru nowego Marszałka Sejmiku powierzył Jego Książęcej Wysokości Tomaszowi Ivo Hugonowi.

 • W ostatnim czasie Jego Książęca Mość Robert Fryderyk przeprowadził prace mające na celu ożywienie polityki zagranicznej naszego państwa – jest to jeden z ważniejszych elekcyjnych postulatów JKM. Już 10 stycznia Książę rozpoczął poszukiwania ambasadorów Księstwa Sarmacji przy pięciu państwach – szybko znaleźli się chętni, za co bardzo dziękujemy. W ten o to sposób Książę powołał na stanowiska ambasadorskie: Guedesa hrabiego de Limę w Republice Trizondalu, Jego Książęcą Wysokość Defloriusza Dymana Wandera w Republice Bialeńskiej oraz Remigiusza wicehrabiego Lwowskiego von Hochenhaüsera w Królestwie Hasselandu. Ponad to udzielił agrémentu przyszłemu ambasadorowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów w KS Jego Ekscelencji Wielmożnemu Janowi Lubomirskiemu-Dostojewskiemu. JKM utworzył również wątek w Radzie Stanu, którego celem jest uzgadnianie kwestii powołań ambasadorskich.

 • Od początku urzędowania zza granicy do Książęcej Kancelarii napływają noty gratulacyjne w związku z wyborem nowego Księcia. Do tej pory swoje oficjalne gratulacje przesłali: w imieniu Trilandu – Arcyksiażę Ludwik Wilhelm, w imieniu Republiki Bialeńskiej – Tadeusz Krasnodębski, w imieniu Królestwa Dreamlandu – Księżna Karolina Aleksandra i w imieniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Książę Jerzy III. Na te wszystkie noty Książę odpowiedział i za nie podziękował.

 • Zostając jeszcze na chwilę w polityce zagranicznej – 23 stycznia Jego Książęca Mość zainicjował publiczne rozmowy na temat polityki zagranicznej i jej celów, roli oraz problemów. Taką samą publiczną dyskusję rozpoczął w kwestii przywrócenia rankingów samorządów i miejscowości. We wspomnianych dyskusjach każdy głos się liczy i zapraszamy do dzielenia się swoimi opiniami.

 • 20 stycznia nastąpiła zmiana personalna na Książęcym Dworze – JKM odwołał z urzędu Legata Koronnego Mikołaja diuka Torpeda, a na jego miejsce powołał Rihannę diuczessę Aureliuš-Sedrovską.

 • Tego samego dnia Książę Robert Fryderyk powołał Książęcą Komisję Wyborczą na kanclerskie wybory. W jej skład weszli Krzysztof diuk Czuguł-Chan oraz Roland wicehrabia Heach-Romański.

 • A teraz parę spraw urzędowo-technicznych. W ostatnim czasie swoje obywatelstwo utracili Siergiusz Asketil i Jacek Gmoh, a obywatelstwa dostali Yupeng Beijin-Zhao i Matheos Wielkopolitański. Ponad to Książę nadał lenno Sereusowi wicehrabiemu von Ahabejż, Krzysztofowi diukowi Czuguł-Chanowi i JKW Tomaszowi Ivo Hugonowi. Tytuły honorowe uzyskali Sereus wicehrabia von Ahabejż i Torkan Ingawaar. Książę przyznał także dziesięć punktów pozasystemowej aktywności JKW Helwetykowi Romańskiemu.

 • 22 stycznia Jego Książęca Mość Robert Fryderyk dokonał ważnej zmiany w strukturach Książęcych Sił Zbrojnych. Z urzędu Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji odwołał gen. Korony Jacka von Horna, a na jego miejsce powołał gen. Korony Gotfryda Slavika de Ruth. Więcej o tej zmianie można przeczytać tutaj.

To wszystko w tym wydaniu Komunikatu Koronnego. Już teraz zapraszamy na kolejne i życzymy Państwu udanego weekendu! Do zobaczenia!

(—) Heweliusz Popow-Chojnacki,
Sekretarz Koronny.Dotacje
2 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Markus Arped, Cudzoziemiec, GdL.
Serduszka
9 238,00 lt
Ten artykuł lubią: Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Aleksander Damian Chojnacki, Markus Arped, Cudzoziemiec, Viktor Toghon at Atera, Yupeng Beijin-Zhao, Daniel Szekeres, Laurẽt Gedeon I, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, GdL, Apolinary Montserrat, Helwetyk Romański, Jan Magov-Zaorski, Albert Jan Maat von Hippogriff.
Komentarze
Prokrustes
Bardzo fajne, konkretne i przejrzyste podsumowanie ostatnich dni.
Odpowiedz Permalink
GdL
Dobra pigułka. Oby regularnie się pojawiała. Każdy zombie wtedy dowie się co tam słychać w Księstwie.
Odpowiedz Permalink
Marek von Thorn-Chojnacki
Serdeczne gratulacje dla powołanych
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.