Zarys historyczny i fonetyka

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Zarys historyczny

Ogólnie można przyjąć podział na dwa okresy rozwoju języka: przedpiśmienny i piśmienny. Okres przedpiśmienny przyjmuję się, że kończy się ok. IV wieku p.n.e. Tak datowane są najstarsze piśmienne zabytki np. Mit o stworzeniu świata, jednak prawdopodobnie istniały jeszcze jakieś starsze pisma.

Okres piśmienny możemy podzielić na trzy lub cztery okresy. Są to okres staroeislarski(eislarski klasyczny), średnioeislarski i nowoeislarski(współczesny), niektórzy badacze dzielą okres nowoeislarski na nowoeislarski i współczesny, jednak zmiany są na tyle małe, że nie wszyscy badacze uznają ten podział. Zmiany w języku warunkowane są nie tylko naturalną ewolucją ale również np. wpływami nordyjskimi po podbiciu przez najeźdźców z Królestwa Nordii.

Okres klasyczny - IV wiek p.n.e. do połowy VIII wieku.
Okres średnioeislarski - połowa VIII wieku do XV/XVI wieku.
Okres nowoeislarski - XV/XVI wiek - początek wieku XX.
Okres współczesny - początek XX wieku do dziś.

Poniżej przedstawiona gramatyka jak i wcześniejszy tekst odnosi się do okresu klasycznego, późniejsze fazy również przedstawię w później.

D3EwoGsv.png


Fonetyka

Samogłoski, półsamogłoski i dyftongi

J99vkIH7.png

*zapis oczywiście w IPA

W okresie klasycznym występowało 11 różnych samogłosek, 5 z nich posiadało dodatkowo warianty długie. W praktyce niekoniecznie oznaczały one długość samogłoski jednak tworzyły one podział na rzeczowniki "mocne" i "słabe", więc można wymawiać je jak warianty krótkie. Rdzenie wyrazów z samogłoskami bez wariantów długich automatycznie zaliczane były do "słabych" czyli do takich w których samogłoska w rdzeniu nie podlega wymianie na inną.

Jeśli chodzi o wymowę(w kolejności i, e, ø, ɛ, œ, ʉ, ä, ʊ, u, o, ɔ):

https://vocaroo.com/i/s1ijrm0hWpMb

GXxQiY2f.png

Poprzez półsamogłoskę tutaj rozumiem po prostu spółgłoskę, która pełni rolę samogłoski w rdzeniu, czyli po prostu ją zastępuje. Tak samo może ona kończyć wyrazy i posiada ona własną deklinację, jednak to w dalszych częściach. N w takich wypadkach wymawiamy jak "n"(patrz niżej) jednak r w środku wyrazu wymawiamy jako "ri", na końcu wyrazu natomiast jak zwykłe "r".

tJ1YsWK4.png


Dyftong, inaczej dwugłoska. Dyftongów w języku eislarskim mamy 8, z czego 4 to tzw. opadające i 4 tzw. wznoszące.

Spółgłoski

B5XWpVz6.png


Cóż, większość spółgłosek w tym języku jest taka sama jest w języku polskim. Wszystkie dźwięki, poza [f], mają przypisaną literę(lub dwuznak) z alfabetu łacińśkiego(patrz niżej). Głoskę [f] czytamy gdy litera "v" występuje na początku wyrazu np. vaja - wiatr, czytamy jako "faja" a nie "waja".

RZW6AMtW.png


Tabelka przedstawia 6 spółgłosek przydechowych, w formie bezdźwięcznej i dźwięcznej plus 3 spółgłoski labializowane. Formy przydechowe wymawiamy tak jak formy podstawowe, jednak z towarzyszącym słabym dźwiękiem "h". Analogicznie przy labializowanych spółgłoskach towarzyszy dźwięk "ł".


4chT1bzT.png


Ta tabelka niekoniecznie powinna się tu znaleźć, jednak uznałem, że warto wam te dwa "dźwięki" przedstawić, że względu na to, że w piśmie eislarskim odpowiadają one jednemu znakowi. W alfabecie łacińskim jednak zapisujemy je jako zlepek dwóch spółgłosek, które najbardziej odpowiadają tym dźwiękom.


Mam nadzieję, że zbyt dużych błędów nie porobiłem ale dopadło mnie zapalenie spojówek i ledwo widzę. Oczywiście, zastrzegam sobie, że coś może ulec zmianie i zapraszam do zadawania pytań w razie niejasności lub po prostu do dyskusji. :)
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Peter West, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz.
Serduszka
8 485,00 lt
Ten artykuł lubią: Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Peter West, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Eustachy Playstation, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Fryderyk von Hohenzollern, Artur Kardacz von Hohenburg , Joanna Izabela, Stanisław Mostowicki, Kristian Arped, Bartłomiej Czapka, Severin von Verwaltung-Rentner, Łukasz Kwiatkowski, Marceli z Ossolińskich Bordoński.
Komentarze
Adrian Maksymilian Józef Alatriste
Poprosiłbym(kogoś kto ma taką władzę) o przeniesienie do AZULu bo źle kliknąłem przed publikacją i nie wiem jak teraz to zmienić. :(
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
@AdekJozef Płatny wniosek do NIA
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
no i to jest ciekawego :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.