Komunikat Regenta #2 — wstępny kalendarz elekcyjny
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

wNZ50D6s.png

Książęce Miasto Grodzisk, 6 października 2018 roku

Obywatele,


Z
arządziłem na dzień 13 października referendum w sprawie obowiązywania umowy z Bialenią.

Muszę jednak przyznać, że źle oszacowałem wymogi formalne przy planowaniu elekcji. Chciałem ją zorganizować już po ewentualnym rozstrzygnięciu kwestii bialeńskiej, jednak zorientowałem się, że nie ma takiej potrzeby.

W sytuacji na gorąco myślałem, że ewentualne rozstrzygnięcie referendalne w postaci braku aprobaty co do jego dalszego obowiązywania umowy, wywrze określone skutki prawne, głównie — utratę obywatelstw sarmackich przez obywateli Bialenii. Miałoby to istotny wpływ na przebieg elekcji, gdyż po zarządzeniu jej wcześniej, zmieniłaby się drastycznie lista wyborców i potencjalnych kandydatów.

Po pierwsze jednak, referendum samo w sobie nie powoduje żadnych skutków, co wiemy po ostatniej sytuacji z rozwiązaniem Sejmu Wielkiego. Po wtóre, nawet jeżeli by powodowało, to umowa nie zostanie uznana za niebyłą, ale będzie wypowiedziana. Oznacza to, że wszystkie skutki które w przeszłości w pełni wywarła, byłyby ważne. Innymi słowy — nawet przy zerwaniu umowy, obywatele bialeńscy byliby obywatelami sarmackimi. Po trzecie zaś, skoro referendum obliguje jedynie właściwe władze do poczynienia określonych kroków w celu wypowiedzenia umowy (a nie zrywa ją samo przez siebie), to tryb rozwiązania umowy byłby dokładnie taki sam, jak i bez referendum. W związku z tym trzymać się należy przepisów umowy które stwierdzają, że zostaje [ona] zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.


K
oniec końców samo referendum nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ewentualne wypowiedzenie umowy wymaga czasu, a nawet wtedy, nie miałoby to wpływu na stan obywateli Księstwa. Nie jest to interpretacja wiążąca i oficjalna, ale wszystko wskazuje na to, że właściwa.

Konkluzja jest natomiast taka, że w zasadzie nie musimy oglądać się na referendum przy rozpisywaniu elekcji. Chyba, że nie patrzymy na nie pod kątem prawnym, ale praktycznym — inaczej mogliby zagłosować wyborcy i inne kandydatury by się zapewne pojawiły w zależności od konkretnego rozstrzygnięcia; na stan prawny sytuacja nie miałaby wpływu, ale na przebieg elekcji i kampanię, jak najbardziej.


W
związku z powyższym podjąłem decyzję, że o ile elekcję rozpoczniemy już po referendum, to nie ma sensu odkładać aż tak bardzo czynności wyborczych i przedłużać kalendarz elekcyjny. Tym bardziej, że terminy zgłoszeń i głosowania oraz odstępów między każdymi etapami, już same w sobie są długie. Dlatego głosowanie wypadło by dopiero w listopadzie, co jest bez sensu. Tym bardziej, że pokryłyby się z wyborami do Sejmu, co dodatkowo zrobiłoby zamieszanie na urzędzie Regenta.

Dlatego po konsultacji z członkami KKW (nieoficjalnymi, ponieważ Komisja do przeprowadzenia elekcji nie została jeszcze formalnie powołana) podjąłem decyzję co do następującego kalendarza wyborczego:


dnia 11 października (czwartek) zostanie formalnie rozpisana elekcja. Będzie to więc równo tydzień po opróżnieniu tronu. 7 dni jest wystarczającym terminem żeby “zamknąć” listę wyborczą i umożliwić ewentualne powroty do Sarmacji, wraz z uzupełnieniem niezbędnej aktywności.


do końca 19 października (piątek) wyznaczony zostanie czas na zgłaszanie kandydatur i zbieranie podpisów. Potrwa to więc 8 dni. Zgodnie z przepisami Ordynacji, termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Sejmu, wyborach Kanclerza lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów i nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem głosowania.


w związku z powyższym przepisem, w dniach od 27 października do 28 października do godz. 21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach książęcych. O ile uda się sprawnie ustalić oficjalne wyniki, 29 października tron Piotrowy będzie więc obsadzony (chociaż Książę-elekt obejmie godność dopiero z chwilą złożenia przysięgi na wierność Konstytucji).


Z
powyższego wynika, że regencja potrwa prawie miesiąc. O ile dobrze pamiętam, poprzednio wyniosło to coś ponad 40 dni, chociaż mogę się mylić. Miało to związek z kontrowersjami dotyczącymi kwestii proceduralnych, więc nie jest to miarodajna liczba jeżeli chodzi o porównanie do “normalnego” trybu przeprowadzania elekcji.

Co się tyczy zaś ewentualnego wypowiedzenia umowy z Bialenią, na ten moment ciężko ustalać ścieżki postępowania, skoro sprawa nie jest rozstzygnięta. Wszystko wskazuje jednak na to, że o ile dojdzie do takiej sytuacji, sprawą zajmie się już nowy Książę.

O dalszych czynnościach związanych z elekcją będę informował na bieżąco. Zastrzegam, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, kalendarz wyborczy może się zmienić. Obecne daty proszę traktować orientacyjnie i nieoficjalnie.


(—) Konrad Jakub


Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
5 420,00 lt
Ten artykuł lubią: Andrzej Fryderyk, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Albert Jan Maat von Hippogriff, Ignacy Urban de Ruth, Vladimir ik Lihtenštán, GdL, Michaś Elżbieta II, Peter West.
Komentarze
Erik Otton von Hohenburg
Jedyne co mi pozostaje, to życzyć powodzenia wszystkim pretendentom do książecego tronu :)
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Mnie interpretacja JKW Regenta wobec referendum w sprawie umowy z Bialenią, wysnuta przez analogię do ustawy o Sejmie Wielkim nie przekonuje.

O ile przepisy Ustawy o Sejmie Wielkim były niesprecyzowane i referendum odbyło się w myśl tej właśnie ustawy, tutaj mamy konkretne przepisy Konstytucji… Które, co prawda, również w pełni jasne nie są.

Jednakże pozostawiają one wiele wskazówek wobec intencji ustawodawcy, choćby konstrukcja art. 22 ust. 4. Nie bez znaczenia będzie tu też dotychczasowa praktyka stosowana w podobnych sytuacjach. Nie mam zamiaru tutaj być autorytetem, czy prowadzić kampanii społecznych związanych z ewentualnym trybem rozwiązania umowy, chciałbym jednak zwrócić WKW Regentowi uwagę na pewną asymetrię tych dwóch sytuacji i rozważyć, czy nie potrzebne będzie kolejne zwrócenie się do Trybunału w celu rozstrzygnięcia tej kwestii.
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Cytuję:
Mnie interpretacja JKW Regenta wobec referendum w sprawie umowy z Bialenią, wysnuta przez analogię do ustawy o Sejmie Wielkim nie przekonuje.
Mnie już niestety żadne słowo JKW Regenta od dawna nie przekonuje, bo wszyscy nieomylni, którzy byli przekonani iż mają monopol na nieomylność dobrze na tym nie wyszli.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
@JulianF ja tam źle na tym wcale nie wyszedłem. A jak wiadomo, jestem nieomylny :)
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
@JulianF kiedy piszę jakie jest moje zdanie co do przepisów - nie mam racji i Was to nie przekonuje. Kiedy idę z wątpliwościami do Trybunału - też nie mam racji i Was to nie przekonuje. Rozumiem, że mam w takim razie rzucać monetą na przyszłość?

@AF moja analiza nie jest wiążąca, o czym pisałem. Dwa, nie odnosi się do kwestii referendum samego w sobie, ale do tego, jak ustalić kalendarz wyborczy. W związku z tym, mając na uwadze to że terminy i tak są na sztywno określone, jest to w tej chwili bez znaczenia. Jak będziemy się zajmowali samym referendum, i przyniesie ono rozstrzygnięcie negatywne dla umowy, to wtedy się zastanowimy kto ma rację. Do ustalenia terminu dzień w tę czy w drugą stronę, to bez znaczenia.
Odpowiedz Permalink
Eddard Noqtern
Cóż mam nadzieję, że to będą emocjonujące wybory. :)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
I super wiadomo co i kiedy ma się odbyć.
Permalink
Michaś Elżbieta II
Raz jeszcze warto pochwalić roztropne planowanie Elekcji i podziękować Regentowi za wstrzemięźliwość czasową. Oraz życzyć powodzenia wszystkim szaleńcom, którzy zgłoszą się do walki :)
Odpowiedz Permalink
Peter West
Dziękujemy Książę!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.