Komunikat Regenta #3 — referendum i wybory do Sejmu
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

wNZ50D6s.png

Książęce Miasto Grodzisk, 15 października 2018 roku


K
siążęca Komisja Wyborcza wyda w najbliższym czasie Obwieszczenie w sprawie wyników referendum nad Umową z Republiką Bialeńską. Ze szczegółami będzie można się zapoznać kiedy dokument pojawi się w Dzienniku Praw, chociaż jak wiadomo od wczoraj, głosowanie przyniosło pozostawienie umowy w mocy.

Rozstrzygnięcie jakie zapadło oznacza, że Republika pozostaje w Księstwie, a tym samym jej obywatele wezmą udział — zarówno czynny, jak i bierny (o ile zdecydują się na to drugie) w nadchodzącej elekcji.

Wynik głosowania daje na pewno spokój jeżeli chodzi o ewentualne kwestie proceduralne dotyczące zarówno sprawy tego, czy referendum jest rozstrzygające samo w sobie — gdzie zdania są podzielone i część skłania się ku opcji, że oznacza to zerwanie umowy, natomiast inni uznają interpretację podobną do sytuacji uchylenia Sejmu Wielkiego, gdzie referendum nie miało żadnej mocy wiążącej — jak i w przypadku pierwszej opcji, co właściwie oznacza referendum. Tutaj też pojawiły się podziały, na zwolenników tego, że referendum powoduje wypowiedzenie umowy, oraz tych którzy twierdzą, że powoduje jej unieważnienia wstecz. O ile sprawy te nie będą przedmiotem kontrowersji w elekcji, gdyż problem pozostał czysto hipotetyczny to jednak należy się zastanowić nad doprecyzowaniem skutków referendów w przyszłości.


D
zięki powyższemu rozstrzygnięciu nie ma przeszkód które stałyby na drodze przeprowadzeniu elekcji w terminie. W związku z tym, termin zgłaszania kandydatur upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 19 października, natomiast samo głosowanie przewidziane jest na ostatni weekend października.

Do tej pory zgłosił się jeden kandydat, który został skutecznie zarejestrowany. Przypominamy o możliwości dalszych zgłoszeń.


T
o nie koniec sezonu wyborczego — po referendum i elekcji, czeka nas jeszcze głosowanie do Sejmu. Kadencja Izby upływa 6 listopada, zaś zgodnie z Ordynacją Wyborczą, Książę zarządza wybory najpóźniej na 3 tygodnie przed końcem kadencji. Jak nietrudno policzyć, graniczną datą zarządzenia wyborów parlamentarnych jest więc 16 października.

Mając to na uwadze, jutro należy spodziewać się rozpisania wyborów do Sejmu. Głosowanie i główne czynności wyborcze, poza rozpoczęciem i być może zakończeniem zgłoszeń komitetów do KKW, przeprowadzi już nowy Książę (o ile elekcja nie zostanie zakłócona). Sprawa terminowego i sprawnego załatwienia elekcji jest również o tyle istotna, że wraz z dniem 6 listopada skończę swoją posługę na urzędzie Marszałka Sejmu, z uwagi upływu terminu ważności mandatu poselskiego. Implikuje to więc fakt, że przestanę być Regentem. Ewentualne potknięcia i nieprawidłowości w elekcji byłyby więc wysoce niewskazane, ponieważ jeżeli koniec kadencji Sejmu i wciąż trwająca regencja się pokryją, dojdzie zapewne do małego zamieszania na szczytach władzy. Chociaż uspokoić trzeba, że Konstytucja zabezpiecza przed większymi potknięciami i zgodnie z jej przepisami, regencję, chociażby czasową, przejmie Namiestnik STS (a przynajmniej będzie on regentem w pierwszej kolejności).

EDYCJA: Opublikowane Obwieszczenie KKW w sprawie wyników referendum.


(—) Konrad Jakub


Rejestr zmian

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
3 652,00 lt
Ten artykuł lubią: Artur Kardacz von Hohenburg , GdL, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Michaś Elżbieta II, Piotr III Łukasz, Cudzoziemiec 1, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser.
Komentarze
Piotr III Łukasz
Jest i drugi kandydat, podpisujcie :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.