Rada Ministrów, Andronik, 14.04.2019 r. o 21:50
Ministerstwo Kultury — kontrrewolucyjny plan działania

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.

hd5s8cE0.jpg

Ministerstwo Kultury

ma zaszczyt przedstawić:


Szanowni Obywatele!

Nie ma powodu do obaw. Nie ma powodu do stresu. Nie ma powodu do pakowania walizek.

Rada Ministrów oraz Ministerstwo Kultury mają wszystko pod kontrolą. Nowa kadencja Sejmu otworzyła wspaniałą furtkę dla nowego rządu JKM Konrada Jakuba; jego expose z pewnością niedługo pojawi się na łamach wydawnictwa ministerialnego lub na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji. Uprzedzając je nieco, korzystając z zapału towarzyszącego mi przy obejmowaniu funkcji Ministra Kultury, postanowiłem przedstawić Wam moje priorytety na stanowisku oraz plan działania.

Zaczynając od podstaw - zakres moich obowiązków i uprawnień. Na podstawie Zarządzenia Kanclerza, Minister Kultury:

  • inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii,
  • przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
  • zarządza Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes”.

W momencie, gdy moje trzecie zadanie jest zupełnie pasywne i polega na akceptacji zgłoszonych propozycji cytatów, dwa pierwsze stwarzają mi pole do popisu i działania aktywnego. Głównym mechanizmem wsparcia dla działaczy kulturowych i aktywistów sportowych będzie naturalnie wykorzystanie danej Radzie Ministrów w art. 9, 11, 11a oraz 12 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych możliwości przyznania dotacji i nagród. Jako Minister Kultury mam zamiar popularyzować tę formę pozyskiwania środków finansowych i zapewniam Was o ultraliberalnej polityce rządu w zakresie ich wydawania.

Po częstokroć jednak nie mielibyśmy kogo nagradzać, jeżeli nie zachęcilibyśmy najpierw do samego zainicjowania aktywności. Ministerstwo Kultury ma kilka propozycji. Pozwolę je sobie pokrótce przedstawić. Z każdej z nich wyziera inspiracja narracją, które w minionych latach w Sarmacji pojawiała się w sposób jedynie ograniczony, a która zasługuje na szansę: każdy z pomysłów jest dzieckiem kontrrewolucji. Czas, aby wszystkie narracje samorządowe znalazły swoje odzwierciedlenie w warstwie propagandowej Centrali.


I. PENTARCHIA

Sarmację współtworzą w kolejności alfabetycznej:

  • Baridas,
  • Hasseland,
  • Sclavinia,
  • Starosarmacja,
  • Teutonia;

Ministerstwo Kultury życzy sobie ustanowić placówki w każdym z samorządów, aby prowadzić odsłuch idei, pomysłów i inicjatyw lokalnych, a następnie agregować je w wątku centralnym. Oprócz ciągłej informacji na Forum Centralnym, co niedzielę Ministerstwo Kultury wypuszczać będzie informator przybliżający wszystkim narodom resztę samorządowych wieści kulturowych.

Chcąc przekuć relacje między samorządami w dobrosąsiedzkie stosunki lub aktywną rywalizację, Ministerstwo Kultury przewiduje specjalne nagrody dla angażujących się w projekty transsamorządowe lub organizowane w pełni w przestrzeni innego regionu. Kontrrewolucyjna narracja przewiduje podkreślenie siły samorządów jednoczących się w stanowczym sprzeciwie wobec zewnętrznego wroga oraz zachęcanie do odwoływania się przez nie do najwspanialszych tradycji narodowych. Mając to na uwadze, Ministerstwo Kultury przyjmie należny ton narracyjny instytucji autorytarnej, totalitaryzującej; oraz oczywiście barwy czerni i bieli.


II. INICJATYWY KONTRREWOLUCYJNIE POŻYTECZNE

W nawiązaniu do powyższego, Ministerstwo Kultury ma zamiar podjąć szereg inicjatyw własnych mających na celu zaangażowanie jak największych rzeszy obywateli. Będą one kontestowały forsowany porządek rzeczy, zakładając oczywistą różnicę podejść obywateli co do preferowanej narracji; stąd, oczywiście, będzie można stanąć po przeciwnej stronie barykady. Będą to aktywności mieszane, związane z postowaniem na forum, w DSG, szukaniem informacji i wypełnianiem pewnych zadań w tak zwanym realu.

Ministerstwo Kultury nie chce zdradzać wszystkich swoich kart, zanim nie skończy się betting. Na wstępie mogę nakierować Czytelników na trzy z nich: pierwsza, która ruszy już na dniach, związana jest z wyspą Awarą i wyszukiwaniem dyletantów Dreamlandzkich i Scholandzkich pośród wiernej ludności. Druga, nieco mniej już może precyzyjnie, będzie miała coś wspólnego z Wielkim Murem Baridajskim; trzecia przeniesie Was na powrót do roku 2007 i walk południowosarmackich.

Będziecie mieli okazję zadecydować o przyszłości narracji, zarobić liberty, zdobyć uznanie i szacunek obecnego reżymu. Jestem też więcej niż chętny wystarać się o małe, realne (ale mające wartość sentymentalną) upominki dla zwycięzców poszczególnych rywalizacji.

Ministerstwo pragnie wrócić również do instytucji "tygodni samorządowych". W ten sposób pośród wszystkich mieszkańców Księstwa wyróżnić będzie można swój samorząd i sprawić, że nowi zobaczą go jako pierwszy. Kadry ministerialne zapewniają wszelkie wymagane do tego wsparcie.


III. WYMIANA KONTRREWOLUCYJNYCH DÓBR KULTUROWYCH

W kompetencjach Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest nawiązywać kontakty dyplomatyczne z innymi mikronacjami i dbać o ich poprawny wygląd. Ministerstwo Kultury jest jednak zdania, że bez zapewnienia odpowiednich materiałów eksportowych, programy współpracy skazane będą na fiasko. Z tego powodu MK zapewni wsparcie dla wymiany z Suderlandem, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Rotrią oraz innymi uznanymi przez MSZ za kluczowe dla naszej polityki mikronacje, tworząc dedykowane dla ich mieszkańców poradniki MK w ambasadach oraz udając się na częste wizyty zagraniczne.

Celem tego punktu programu MK jest powiększanie świadomości polskiego mikroświata oraz lepsze poznanie sąsiadów, zachęcające do nawiązywania przyjaźni i współpracy. Istotnym będzie praca na rzecz wskrzeszenia inicjatyw międzymikronacyjnych; może nie umarłego OPN, ale przynajmniej wolnej platformy wymiany myśli między narodami gdzieś w polskim internecie, dla przykładu w popularnych kanałach komunikacji. Ministerstwo jest zdania, że czas spróbować jeszcze raz.

W związku z powyższymi deklaracjami, witalnym będzie też informowanie Sarmatów o zagranicznych inicjatywach kulturowych i sportowych, w których mogliby wziąć udział. Tego samego oczekiwać będę od moich zagranicznych odpowiedników na stanowisku Ministra Kultury. Spodziewajcie się prasowej aktywności MK w tym zakresie oraz postów na Forum Centralnym.


IIII. WYŚCIG TECHNOLOGICZNY

Innym istotnym zadaniem MK będzie aktualizacja opisów dostępnych w działach RM na Forum Centralnym oraz w instytucjach i serwisach podległych - głównie w IES i SSIS, także uaktualnienie sekcji pozostałych. Zadbanie o estetykę treściową naszych serwisów, schludne formatowanie i odpowiednie pozycjonowanie może przynieść nam tylko korzyść. Gdzieś w archiwach mamy zakopane tysiące opisów, które trzeba odkurzyć i postawić jako eksponaty.

Jednym z pomysłów powstałych przy myśleniu nad tym punktem programu działań jest idea powstania Muzeum Narodów. Okazuje się, że najstabilniejszą - choćby nie najbardziej użyteczną pod względem informatycznym - częścią naszej infrastruktury jest Forum Centralne. Nadaje się idealnie na archiwum, w którym możemy przechowywać materiały na nasz użytek i dla potomnych; może to doskonale połączyć pracę potencjalnych mentorów IES z sarmackimi pasjonatami historii i archiwistyki.

Pomysł jest bardzo prosty. Przepracowane relacje z wydarzeń Kustosz Muzeum Narodów umieszczać będzie w odpowiednim dziale na forum wraz z odpowiednim zadbaniem o przetrwanie informacji - wykonywaniem kopii zapasowych, odpowiednim opisywaniem eksponatów, dokładnym przeklejaniem przemówień, robieniem screenów. Pomysł wymaga pracy nad odrobiną teorii, ale MK powinno być w stanie przystąpić do pełnej realizacji już za kilka tygodni.


V. AGRESYWNY KONTRWYWIAD

Programy reklamowania mikronacji i publikacji obszernych tekstów gloryfikujących możliwości działania wewnątrz wirtualnego świata w większości zawodziły. Ilość starań które trzeba włożyć aby osiągnąć niepewny efekt demotywuje; są też lepsze sposoby na zogniskowanie aktywności dla całej społeczności. Ministerstwo Kultury doskonale to rozumie i ma rozwiązanie problemu.

Żyjemy w czasach mrocznego rozwoju technologii, gdy wielu internautów woli sięgnąć po najprostsze gierki online miast szukać rozrywek bardziej skomplikowanych. Jednocześnie wiemy, że tworzymy społeczność niszową, której los zależy od napływu osób przypadkowych - z wielu powodów nie prosimy naszych realnych znajomych o zainteresowanie się mikronacjami. Idealnym sposobem będzie agresywna reklama - bez gigantycznych banerów pełnych treści i niestworzonych obietnic, a polegająca na jak najszerszym rozpowszechnieniu linków do naszych serwisów w internecie, w popularnych serwisach, na czatach dyskusyjnych i rozrywkowych. Nie w postaci spamu, by nie łamać zasad netykiety ani nie narażać się na łamanie regulaminów, lecz tam gdzie to tylko możliwe i w takiej ilości, na jaką pozwala etyka mikronauty.

Jeżeli program się nie powiedzie i nie przyjdą do nas nowi użytkownicy, nie będzie można powiedzieć, że są to środki zmarnowane. Jeżeli nasze linki kliknie o tysiąc więcej osób, szansa na to, że ktoś zostanie będzie dużo większa, niż w przypadku przypadkowego trafienia na stronę przez jakieś inne źródła.
To zarys planów, ale z pewnością nie wszystkich działań, które podejmie MK; będzie ich o wiele więcej. Jest zapał i są pomysły do pracy, a wszystko czego potrzeba to czas do ich realizacji i pozytywne nastawienie społeczeństwa sarmackiego.

W mojej opinii, Ministerstwo Kultury jest jednym z najważniejszych w RM. Odpowiedzialne za opiekę, reklamę i zabezpieczanie dóbr kulturowych, jest kwintesencją tego, o co powinni dbać mikronauci. Częstokroć zaniedbywane i zrzucane jako najmniej interesująca robota, będzie przeze mnie usilnie rozwijane i gloryfikowane jako nasza egida przed zapomnieniem.

Minister Kultury,
/—/ Szymon Grański
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Gustaw Fryderyk, Marceli z Ossolińskich Bordoński.
Serduszka
10 226,00 lt
Ten artykuł lubią: Severin von Verwaltung-Rentner, Joanna Izabela, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Laurẽt Gedeon I, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Gustaw Fryderyk, Albert Jan Maat von Hippogriff, Filip I Gryf, Marceli z Ossolińskich Bordoński, Henryk Leszczyński, Piotr III Łukasz, Helwetyk Romański, Tomasz Ivo Hugo, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Severin von Verwaltung-Rentner
Podziwiam pracoholizm.
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Ja również :)
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Zostańmy przy uszanowaniu kultur, a nikomu nie stanie się krzywda. W końcu droga kontrrewolucji została wybrana demokratycznie...
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Plany niezłe...zobaczymy co z tego będzie.
Ja na pewno będę brać udział. :-)
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Wszystko to jest bardzo ciekawe. Ja ze swej strony polecam https://muzeumhasselandzkie.wordpress.com/ które mam zamiar rozbudowywać.
Odpowiedz Permalink
Andronik
W tekście wydarzył mi się chochlik. Miało być, oczywiście, OPM, nie OPN. :) Zapraszam wszystkich do współpracy. Ministerstwo chętnie zarekomenduje również Radzie Ministrów propozycje na sekretarzy i podsekretarzy MK.

Co do zbiorów Muzeum Hasselandzkiego - imponujące, jestem pod wrażeniem! Moim zdaniem dalszy jego rozwój stanowczo zasługuje na dotację publiczną.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@Vann: „[Projekty] transsamorządowe” to najwstrętniejsze słowo, jakie przeczytałem ostatnio, dziękuję. A na urzędzie życzę wszelkiej pomyślności!
Odpowiedz Permalink
Andronik
@Helwetyk - poczytuję to za osiągnięcie! "Międzysamorządowe" brzmiałoby wszak tak banalnie. I dziękuję bardzo za życzenia!
Odpowiedz Permalink
Henryk Leszczyński
każdy przejaw centralizacji jest pełen Powagi!
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Bardzo ciekawie zapowiada się praca Ministerstwa w tej kadencji. Powodzenia!

Co do GQ to wcale nie musi być pasywna praca - wszak można stworzyć siatkę agentów, którzy będą podrzucać co smakowitsze, przeoczone, niezgłoszone przez innych Sarmatów.
Odpowiedz Permalink
Gustaw Fryderyk
Bardzo chętnie mógłbym pomóc przy placówce w Hasselandzie, a i o projekcie typu OPM myślałem wcześniej. Mam nawet pomysł na nazwę "Pałac Mikronacyjny"
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Cieszy mnie entuzjazm i podejście, życzę powodzenia.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.