Żołnierz Sarmacki, Laurẽt Gedeon I, 02.07.2019 r. o 15:44
Komunikat Prasowy KSZ Nr 3/2019 - SCORPION-2019

NMTba960.pngKOMUNIKAT PRASOWY KSZ
NR 3/2019
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji oraz w związku z realizacją zadań związanych ze szkoleniem Książęcych Sił Zbrojnych i utrzymywaniem ich stałego potencjału do realizacji zadań związanych z ochroną granic Księstwa Sarmacji, a także mając na względzie kryzys demograficzny i aktywnościowy nakazałem w wytypowanych jednostkach wojskowych KSZ rozpocząć przygotowania do przeprowadzenia ćwiczenia. Koncepcja ćwiczenia opiera się na odparciu ataku nieprzyjaciela na symulowanym terytorium, którego granice zbliżone są do rzeczywistych.

Zbieżność terenu i jego ukształtowanie tylko symuluje rzeczywistość, a podobieństwo wszelkich innych szczegółów ma wyłącznie charakter treningowy, więc w przedstawionych mapach i treści nie należy doszukiwać odwołania do mikroświatowej rzeczywistości. Wszelka inna zbieżność ma charakter przypadkowy i nie powinna być przedmiotem roszczeń z tego tytułu.

l1f61b20.png
foto. mapa ćwiczebna.

96hux87Y.png

WSTĘP
ghtyY20R.png
ume8EeKn.png00oOCj5U.png
ZgiJ0Wg9.png
foto. od lewej Roberto Mirres i Banano Torres.

TŁO TAKTYCZNE

I. TŁO

1. Wprowadzenie w ogólną sytuację polityczno-militarną.

SAJBERLAND to polaczenie państw na kontynentach zróżnicowanych pod względem kulturowym, religijnym, społecznym i gospodarczym. Na bieżącą sytuację polityczną w SAJBERLANDZIE wpływa zewnętrzna i wewnętrzna niestabilność władz centralnych i częste abdykacje, co powoduje zamieszanie na scenie politycznej oraz daje upust niezadowolenia skrajnych grup społecznych. Ponadto odczuwalny jest wpływ różnorodności ustrojów politycznych wspólnoty.

Na naszym kontynencie, a także poza nim mamy do czynienia z państwami o ugruntowanym ustroju republikańskim, demokracji parlamentarnej lub monarchii. Do grupy państw o ugruntowanym ustroju należą: SARMA, BARIA, SCLAVA, TONIA i ATONIA tworzące wspólnie PAKT SAJBERLANDU (PS) wzajemnie się wspierają politycznie, gospodarczo i społecznie, a na czas działań wojennych zawiązały Sojusz Państw Niebieskich.

Kolejną grupą państw są państwa w których mechanizmy demokratyczne nie są jeszcze w pełni ukształtowane lub kraje wymarłe. Do tej grupy należą: SOLONIA, NOCET, NAIRA.

Następną grupą są tak zwane państwa niestabilne, często określane mianem YOYONACJI, gdyż ich osobowość często trudni jednoznacznie zdefiniować, a które ponadto przeważnie pojawiają się i giną w skutek wymarcia narodów.

Szczególną grupę państw stanowi UNIA WITERLANDU (UW), w skład którego wchodzą takie państwa jak: DRAMATIA, SOLONIA i EDERA. Zdecydowanym liderem wśród tych państw jest DRAMATIA. Panujący w nim ustrój nosi jedynie znamiona państwa demokratycznego, a lokalni separatyści często w ramach masowych manifestacji domagają się odzyskania ziem, które im rzekomo zostały podstępnie zabrane i są wrogo nastawieni do SARMY.

Pełnię władzy w DRAMATII sprawuje partia o korzeniach nacjonalistycznych, która w swych działaniach brutalnie zwalcza opozycję i każdą podjętą próbę stabilizacji państwa. Ze względu na panującą inwigilację wszelkie aspekty życia gospodarczego i społecznego poddawane są permanentnej kontroli organów bezpieczeństwa państwa. DRAMATIA kosztem SARMY dąży do wzmocnienia własnej pozycji na mikroświatowej arenie. Z tego powodu zjednoczona UNIA WITERLANDU generując liczne incydenty graniczne prowadzi konfrontacyjną politykę wobec PAKTU SAJBERLANDU. Ponadto DRAMATIA nieustannie wywiera wpływ na państwa sąsiednie, w celu osiągnięcia korzyści i większej dominacji prowadzącej do uzyskania statusu mocarstwa. Kontynuując proces włączania innych państw do własnej strefy wpływów od wielu lat poprzez dostawy energii oraz innych surowców próbuje ekonomicznie uzależnić od siebie znaczna grupę państw. Wieloletnia eksploatacja złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego stopniowo prowadzi do wyczerpania tych surowców, a pogłębiające się ocieplenie klimatu wraz z niefortunnymi decyzjami o nawadnianiu pustyń pod uprawy bawełny prowadzi do gruntownego zużycia zasobów wody pitnej.

W wyniku wielu tarć na mikroświatowej scenie politycznej w 2007 roku. powstała ORGANIZACJA NARODÓW MIKRONACJI, której tylko czasowo udało się częściowo zjednoczyć państwa, a jej upadek był końcem uzyskanej chwilowej stabilizacji i pogłębił wzajemne podziały miedzy państwami. Zostały zawarte nowe sojusze i podpisano kolejne traktaty o wzajemnej współpracy, a świat uległ podziałowi na dwa wyróżniające się największym potencjałem bloki polityczno-militarne: Sojusz Państw Niebieskich (SPN) oraz Konfederację Państw Czerwonych (KPC).

Organizacja Sojuszu Państw Niebieskich utworzona została jako blok polityczno-militarny złożony z 4 państw zjednoczonych wokół SARMY tj.: BARII, SCLAVII, TARONI i HASLI. W związku z realizowaną obecnie integracją gospodarczą i militarną sił zbrojnych SARMY i HASLI planowane jest osiągniecie wyższego poziomu bezpieczeństwa.

W skład Królewskich Sił Zbrojnych (KrSZ) Zjednoczonego Paktu Sajberlandu wchodzą siły zawodowe, które w stanach wyższej konieczności uzupełniane są mobilizowanymi rezerwistami.

2. Oznaczenie sił przeciwnych:
- NIEBIESCY: SARMA, BARIA, SCLAVA, TARONIA i HASLA tworzące blok PAKTU SAJBERLANDU w Sojuszu Państw Niebieskich;
- CZERWONI: DRAMATIA, SOLONIA i EDERA tworzące UNIĘ WITERLANDU w Konfederacji Państw Czerwonych.

II. SYTUACJA BIEŻĄCA

W 2018 roku po abdykacji Króla Dramatii Karola Aleksandra na terenach północno-wschodniej części DARMATII, w okolicach TONII cyklicznie prowadzone są intensywne ćwiczenia wojskowe, z których do macierzystych garnizonów wraca tylko część wojsk biorących w nich udział, co powoduje zwiększenie potencjału bojowego w tym regionie. Ponadto do wielu miesięcy systematycznie odnotowywane były incydenty graniczne i gromadzone dane związane z bezpieczeństwem gospodarczym SARMY. W dniu wczorajszym połączone siły armii DRAMATII dowodzonej przez Roberto Mirresa zajęły archipelag wysp TONII, armia EDERY dowodzona przez Banano Torresa nie napotykając większego oporu przemieściła się ok. 350 km w głąb SCLAVY.

W obliczu realnego zagrożenia Król Sarmy Jose Fernando Basilio wystosował orędzie do narodu, a na całym terytorium SARMY ogłoszono powszechną mobilizację. Operacji Królewskich Sił Zbrojnych nadano kryptonim SCORPION-2019.


W związku z powyższym podnoszę stan gotowości bojowej w trybie treningowym i wszystkim podległym żołnierzom polecam zameldować się oraz przedstawić swą gotowość do udziału w ćwiczeniu lub podać okoliczności uniemożliwiające aktywny udział w ćwiczeniu.

Służbę dyżurną czynię odpowiedzialną za przekazanie informacji dla wymienionego stanu osobowego KSZ.


(-) gen. dyw. Laurencjusz MaHi at Atera
Zastępca Hetmana Wielkiego-Dowódca Wojsk Bojowych
Dotacje
3 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Filip von Sarm, Filip I Gryf, Gotfryd Slavik de Ruth, Lord Wadner.
Serduszka
5 705,00 lt
Ten artykuł lubią: Filip von Sarm, Tutmozis Grenlandzki, Julian Fer at Atera, Filip I Gryf, Albert Jan Maat von Hippogriff, Gotfryd Slavik de Ruth, Helwetyk Romański, Teodozjusz Azoramath-Arped.
Komentarze
Filip von Sarm
Zrozumiałem
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Ależ narracja! :-)
Zgrzeszyłbym, gdybym nie wziął udziału w ćwiczeniach.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
I to jest to, co TYGRYSKI lubią najbardziej :)
Permalink
Ludwik Tomović
Chyba Niebiescy nie mają jednego terytorium, które powinni mieć :P
Odpowiedz Permalink
Aleksander Novak
Propagaaandaa na najwyższym poziomie.Czyli poziomie Sarmackiego Monarchofaszyzmu.hhh stfuuu
Odpowiedz Permalink
Teodozjusz Azoramath-Arped
Ohoho, będzie się działo!
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Z doświadczenia, wiem że zawsze się dzieje :)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.