Wizja Dworu Książęcego

Ostatnio pisałem o polityce zagranicznej oraz polityce związanej z nadaniami, orderami, odznaczeniami, tytułami i punktami zasług. Teraz zatem coś trochę lżejszego, chociaż też bardzo istotnegowizja Dworu Książęcego. Jeszcze za panowania Roberta Fryderyka i Tomasza Ivo Hugo mieliśmy dwór Książęcy, składający się z kilku urzędów – Marszałka Dworu, Legata Koronnego, Herolda itd. Po panowaniu JKM Piotra III Łukasza dostaliśmy inną strukturę dworu, w której skład wchodzą radcy i referendarze. Oczywiście nadal pozostał na dworze urząd Marszałka Dworu, Herolda Koronnego czy Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych.

Moja wizja jest trochę bardziej skomplikowana – chciałbym, aby stricte Dwór Książęcy był tworzony jedynie przez Księcia oraz Marszałka Dworu – którego zadaniem byłoby wspieranie Księcia w podejmowanych działaniach. Pozostałe urzędy nie będą już należały do Dworu Książęcego bezpośrednio – ale pośrednio poprzez odpowiednie Komisjeds. Zagranicznych z Legatem na czele, ds. Szlachty i nadań z Marszałkiem Szlachty na czele, ds. wojska z Hetmanem na czele oraz całym sztabem dowództwa KSZ jako organem.

Chciałbym, aby tych komisji było jak najwięcej i aby tworzyli ją urzędnicy pełniący już różnorakie funkcje – m.in. Kanclerz, bądź Posłowie na Sejm (ale również osoby niezwiązane z jakimikolwiek urzędami – zależeć to będzie od typu komisji). W moim zamierzeniu mają to być dodatkowe, niekoniecznie wiele wymagające zadania związane z pełnioną już funkcją – aczkolwiek nie we wszystkich przypadkach.

Dlaczego jednak zdecydowałbym się na taką wizję Dworu Książęcego, a nie inną – chodzi przede wszystkim o to, aby łatwo było tym zarządzać i wiadomo było, do kogo skierować się ze sprawą związaną z danym tematem. Ma to ułatwić organizację struktur Dworu Książęcego, który ma być pniem organizacyjnym, a gałęziami, które mają pomagać drzewu w przeżyciu właśnie pozostałe jednostki organizacyjne – Komisje.

Dodatkowo ma być to odciążenie związane z wymianą osób, które zrezygnowały z działalności w mikronacjach z różnorakich powodów. Ich absencja ma przede wszystkim nie sprawiać problemu z organizacją Dworu Książęcego, zatem nieaktywność jednej osoby nie będzie zatruwała całego drzewa, ale jedynie jedną z jego gałęzi. Również pień zostanie wsparty – przez osobę Marszałka Dworu, który będzie miał ograniczone prawa książęce, ale mimo to będzie mógł sprawnie działać w zastępstwie Księcia, jeżeli zniknie bez słowa na czas dłuższy niż kilka dni, bądź też sytuacja będzie wymagała natychmiastowej interwencji – Marszałek Dworu będzie mógł m.in. akceptować wnioski o obywatelstwo oraz przyjmować na Dworze gości dyplomatycznych – aczkolwiek nie będzie miał możliwości podpisywania umów międzynarodowych.

W przypadku dłuższych nieobecności Marszałek Dworu będzie miał prawo zawnioskować do Sejmu o powołanie Regenta – jest to zabezpieczenie przed tym, co niedawno miało miejsce na Dworze Książęcym. Chociaż nie sądzę, abym miał problemy z aktywnością, to jednak zawsze warto mieć kotwicę, którą można zarzucić, żeby nie polecieć z nurtem wodospadu.

W tym miejscu powinienem jeszcze zamieścić listę osób, które wejdą w skład Dworu Książęcego – ale nie będę próbował wciskać nikomu kitu – na razie nikogo do Dworu Książęcego nie zapraszałem. Odpowiednie zaplecze personalne będę chciał zebrać dopiero w przypadku elekcji książęcej – nie chcę, obiecywać komuś urzędów, kiedy zostanę wybrany na Księcia – skoro mogę wcale tym Księciem nie zostać.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Avril von Levengothon, Gotfryd Slavik de Ruth.
Serduszka
4 983,00 lt
Ten artykuł lubią: Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Piotr de Zaym, Filip I Gryf, Joahim von Ribertrop von Sarm, Adam Jerzy Piastowski, Albert Jan Maat von Hippogriff, Julian Fer at Atera, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Piotr de Zaym
Pomysł ogólnie bardzo ciekawy. Popieram.
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
Intrygujący pomysł.
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Oj, oby do tych komisji ludzi starczyło, jeśli zostanie Hrabia Księciem.
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Uważam, że urząd Marszałka Dworu, Herolda Koronnego czy Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych to minimum ;)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Bardzo ciekawy i twórczy pomysł. Wizji Dworu Książęcego, i czuje że to może się sprawdzić.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.