Exposé Kanclerza Księstwa Sarmacji
Seria wydawnicza: Orędzia Kanclerza

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
2e2beUzJ.png
Książęce Miasto Grodzisk, 4 maja 2021 roku


Wasza Książęca Wysokość Regencie,
Czcigodni Panowie Posłowie,
Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci,


Kiedy zacząłem swą działalność publiczną w Księstwie Sarmacji na początku marca br., nie sądziłem, że przyjdzie mi dziś piastować urząd tak zaszczytny i poważany, urząd Kanclerza Jego Książęcej Mości. Na ręce Sejmu i JKW Regenta jeszcze raz pragnę złożyć moje podziękowanie za powierzenie mi tej roli. Nie zamierzam ukrywać, że moje doświadczenie jest mniejsze od tego, którym mogą poszczycić się niektórzy sarmaccy mężowie stanu, obecni w służbie publicznej od lat. Jednak stosunkowo mniejsze doświadczenie zdecydowanie zrekompensuję energią i pozytywnym zaangażowaniem, gdyż moja kadencja będzie przede wszystkim zorientowana na potrzeby zwykłych obywatelek i obywateli. Sam nie wywodzę się z sarmackiej arystokracji, jako zwykły chłopiec dorastający kiedyś w zubożałej rodzinie z dawnego miejskiego patrycjatu angemonckiego wiem, jak trudno żyje się mniej zamożnym mieszkańcom oraz imigrantom szukającym zajęcia, starającym się egzystować pomimo ciężkiej pracy. Stąd swoją kadencję chciałbym oprzeć przede wszystkim na rozwoju ekonomicznym, pobudzaniu gospodarki oraz wdrażaniu uczciwych idei wolnorynkowych.

Swoje podziękowania kieruję również Partii Nowe Jutro, która nieprzerwanie wspierała mnie, członka zaszczytnego partyjnego grona liberałów i patriotów, najpierw w wyborach parlamentarnych, a dziś jako Kanclerza Księstwa Sarmacji. Ogromne wyrazy uznania dla założyciela stronnictwa i jego Prezesa, Hansa del Krieg v. H. de la Sparasan, we współpracy z którym będę miał zaszczyt realizować pomysły programowe.

W tym exposé pragnę przedstawić ustrukturyzowany plan reform w ramach prac każdego z resortów w państwie.

Finanse i Gospodarka

Nie ukrywam, iż ten aspekt Księstwa ma dla mnie znaczenie kluczowe. Wierzę, iż uda się zaktywizować działalność gospodarczą w miastach w ramach działań rządowych o charakterze decentralizacyjnym. Pomysł ich aktywizacji opierałby się na systemie zakupu/wynajmu gruntów i mieszkań. Rząd na początku finansowałby różne obszary gospodarki w miastach, by później aktywniejsi obywatele sami mogli zostawać pracodawcami na wolnym rynku. Potrzebne są nam restauracje, kawiarnie, sklepy z dobrami luksusowymi, salony samochodowe lub jubilerskie. Zwykłe transakcje zawierane najpierw w oparciu o forum, później być może stopniowo wdrażane w systemie informatycznym to plan ambitny, ale warty realizacji i wypróbowania. Każdy mieszkaniec powinien móc wynająć lub kupić dom oraz znaleźć uczciwą pracę – działalność w Księstwie nie powinna opierać się na przestarzałym biurokratycznym systemie oligarchicznym, w którym najwięcej dochodów pobierają państwowi urzędnicy.

Tu także dochodzi kwestia budowy nowej, prawdziwie sarmackiej, giełdy – Międzynarodowej Giełdy Papierów Wartościowych w Książęcym Mieście Grodzisk, o czym informowałem już jako Wielki Mistrz Gildii Ziemiańskiej, mej gospodarczej inicjatywy. Wierzę w państwo, w którym każdy obywatel mógłby założyć działalność przedsiębiorczą oraz po części narracyjnie wraz finansowym i informatycznym wsparciem rządu – budować sarmacką myśl wolnego rynku.

W realizacji powyższych planów pomoże mi Albert Jan hrabia Maat von Hippogriff, Mistrz Skarbnik Gildii Ziemiańskiej i zapalony ekonomista, powołany na stanowisko Ministra Finansów i Gospodarki.

Sprawy Zagraniczne

Nie jestem zwolennikiem ostrej wymiany zdań, gdy nie ma ku temu potrzeby. Na ogół wierzę w dobre intencje każdej osoby i zanim podejmę się działań ofensywnych, wolę porozmawiać i podyskutować w oparciu o zasady wzajemnego szacunku oraz poważania zdania odmiennego. Stąd niezbędne w dyplomacji jest zacieśnianie stosunków i próba większej współpracy z innymi państwami mikronacyjnymi uznawanymi przez Księstwo Sarmacji, takimi jak Republika Bialenii czy Państwo Kościelne Rotria. Dlatego więc chciałbym utworzyć Międzynarodowy Sojusz Militarno-Dyplomatyczny, w którym to spotkaliby się przywódcy każdego z państw członkowskich, by wspólnie planować międzynarodowe inwestycje gospodarcze, brać udział w symulacjach wojskowych, czy przekazywać wsparcie dla państw rozwijających się.

Te sprawy powierzę Prof. Ingvarowi markizowi Augustssonowi v. H. de la Sparasan, doświadczonemu dyplomacie i prawnikowi, nowemu Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Sprawy Wewnętrzne

Gdy tworzyłem system sądowych ław wiejskich w rejonie Shimontsen zauważyłem, że ośrodki miejskie i wiejskie mogą pomóc nowym mieszkańcom Księstwa w zadomowieniu się na terenie państwa oraz w zapewnieniu ambitnego zajęcia. Dlatego więc decentralizacja państwa i bardziej należyta koncentracja na życiu społecznym w mniejszym regionach może nie tylko wesprzeć budowę aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, lokalnego patriotyzmu, ale także sprawić, że większa liczba imigrantów pozostanie w Księstwie na dłużej. Marzenie to wiąże się z finansowym aspektem pobudzania lokalnych spraw, ale stopniowe tworzenie niższych stanowisk publicznych w czasie wyżu demograficznego wydaje się zasadne.

Ministrem Spraw Wewnętrznych, a zarazem Podkanclerzym został wybitny mąż stanu Diuk Prokrustes – zaangażowany w sprawy publiczne od lat, jeden z nestorów sarmackiej starszyzny.

Kultura i Informacja

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Należy więc zadbać o sarmackie dziedzictwo narodowe i jej kulturową spuściznę. Jednym z działań nadrzędnych w tej kwestii to budowa Muzeum Narodowego Sarmacji, co znajduje się wśród postulatów Partii Nowe Jutro. Historyczne eksponaty i wytwory naszych przodków zasługują na szczególną pamięć i opiekę. Dodatkowo organizacja rządowych konkursów artystycznych, promujące postawy patriotyczne, to idea warta implementacji.

Przechodząc do promocji Księstwa za granicą, niezbędna jest reaktywacja kanału na Youtube oraz promocji organicznej na Facebooku – przede wszystkim na historyczno-politycznych grupach tematycznych. Ścisła współpraca tego resortu z MFiG oraz MSW w ramach międzyministerialnego Programu Pracy zadba nie tylko o napływ, ale i o dłuższe pozostanie nowych mieszkańców na terenie Księstwa.

Kuba wicehrabia Hogh-Sedrovski, który również na arenie społecznej Księstwa jest obecny od lat, polityk charyzmatyczny i pozytywnie nastawiony do współpracy z każdą osobą, to odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku.

Judykatywa

System sądów powszechnych działa w Księstwie na ogół sprawnie, a wyroki opierane są na zasadach praworządności, domniemania niewinności, prawa do obrony i innych światłych pryncypiów określonych w naszej Konstytucji. Pełniąc funkcję Asesora Trybunału Koronnego miałem zaszczyt poznać realia pracy w sądzie oraz jako Prefekt – w Prefekturze. Sprawiedliwość w Sarmacji powinna być chroniona w oparciu o jednostkowe dobro obywatela. W mikronacji takiej jak Sarmacja należy przede wszystkim opierać werdykty na duchu praw, nie na ich biurokratycznej literze. Wiem także o obecnie zajmującym nas procederze kloninigu, któremu jestem przeciwny - każda próba stworzenia drugiej tożsamości w celach narracyjnych powinna uzyskać akceptację Naczelnej Izby Architektury. Jako Minister Sprawiedliwości postanowiłem osobiście strzec wspomnianych praw obywatelskich oraz przewodzić reformom prawnym we wspomnianej kwestii mnożenia kont.

Stan

Na koniec pragnę przedstawić plan prac dla ministerstwa, bez którego żaden z powyżej przedstawionych pomysłów nie mógłby doczekać się realizacji. Stan państwa zajmie się koordynowaniem działami Forum Centralnego oraz wsparciem obywateli w nowych działaniach ekonomicznych, społecznych, samorządowych, a także wszelką pomocą we wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Bez koncentracji na merytorycznych i technicznych aspektach reform wszystkie powyższe plany, pomysły, marzenia i idee nie ujrzą światła dziennego.

Właśnie z tych pobudek to stanowisko zdecydowałem się powierzyć Prezesowi Partii Nowego Jutro, politykowi codziennie zaangażowanemu w sprawy państwa, charyzmatycznemu, o ogromnych pokładach energii i niezmiernie pomocnemu w każdej kwestii – Hansowi del Krieg v. H. de la Sparasan.

By uskutecznić przedstawiony plan działań, zamierzam zwoływać cotygodniową Radę Gabinetową, na której będą przydzielane zadania i cele krótkoterminowe każdemu z Ministrów.

Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę nam wszystkim wytrwałości oraz powodzenia! #NoweJutro.

Rada Ministrów:
1. Podkanclerzy i Minister Spraw Wewnętrznych - Jaśnie Oświecony Diuk Prokrustes,
2. Minister Spraw Zagranicznych - Jaśnie Wielmożny Ingvar markiz Augustsson v. H. de la Sparasan,
3. Minister Kultury i Informacji - Wielmożny Kuba wicehrabia Hogh-Sedrovski,
4. Minister Stanu - Hans del Krieg v. H. de la Sparasan,
5. Minister Finansów i Gospodarki - Prześwietny Albert Jan hrabia Maat von Hippogriff,
6. Minister Sprawiedliwości - Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński.

Z poważaniem,

(-) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Kanclerz

82tT1zfv.png

Rejestr zmian

Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
7 192,00 lt
Ten artykuł lubią: Janusz Zabieraj, Kuba Hogh-Sedrovski, Antoni Kacper Burbon-Conti, Joahim von Ribertrop von Sarm, Fatima von Hohenburg Marcjan-Chojnacka, Hans Bouboulina-á-la-Triste, Arkadiusz Maksymilian, Henryk von Wattzau-Adertis, Albert Jan Maat von Hippogriff, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Piotr III Łukasz, Anna Habsburg.
Komentarze
Piotr de Zaym
Życzę powodzenia! A Hasselandzka Akademia Nauk z przyjemnością służyć będzie radą w sprawach leżących w naszych kompetencjach naukowych - zwłaszcza w kwestiach dyplomacji (po raz kolejny będę apelował do Rządu o przywrócenie znanej z reala struktury MSZ i nie rozwijanie dziwnych instytucji w rodzaju Korpusu Dyplomatycznego) oraz mediów.
Odpowiedz Permalink
Antoni Kacper Burbon-Conti
Powodzenia! :)
Odpowiedz Permalink
Hans Bouboulina-á-la-Triste
Powodzenia.
Odpowiedz Permalink
Henryk von Wattzau-Adertis
Czytam to expose i zgadzam się z każdym postulatem. Szczególnie podoba mi się pomysł reaktywacji kanału na YouTube, co teoretycznie powinno zwiększyć liczbę nowych mieszkańców. Powodzenia!
Odpowiedz Permalink
Aleksy Faradobus
Powodzenia.
Odpowiedz Permalink
Jan Magov-Zaorski
Wszystko pięknie ale skąd weźmiecie pieniądze na zrealizowanie pomysłów gospodarczych. Macie jakiś lepszy pomysł niż emisja liberta co jest najprostszym rozwiązaniem?
Odpowiedz Permalink
Konrad von Chamier-Gliszczyński
@Camel Emisja liberta jest najprostszym rozwiązaniem i jestem zdania, że w warunkach mikronacyjnych nie wywoła to de facto żadnych powaznych reperkursji ekonomicznych takich jak inflacja na przykład. Rynek dóbr i usług na razie nie istnieje po prostu i trzeba go stworzyć od zera za pomocą państwowego interwencjonizmu.
Odpowiedz Permalink
Cillian Saerucaeg
"działalność w Księstwie nie powinna opierać się na przestarzałym biurokratycznym systemie oligarchicznym, w którym najwięcej dochodów pobierają państwowi urzędnicy."

Szczerze to chyba najmniej zarabiają urzędnicy, a najwięcej ci co piszą artykuły. Za wypchanie artykuły rysunkami nie trudno zrobić 15k za każdy artykuł :p
Odpowiedz Permalink
Ivan Kubasov-Wronsky
Powodzenia!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.