Dwór Książęcy, Karolina Aleksandra, 22.11.2013 r. o 22:57
Przebieg koronacji - transkrypcja
Seria wydawnicza: Komunikaty Koronne

Przebieg koronacji Tomasza Iva Hugona, drugiego Księcia w historii sarmackiej wybranego w Wolnej Elekcji, dnia 17.11.2013 w Książęcym Mieście Grodzisku

Ceremonia właściwa
Mikołaj Arped–Muzyk, Marszałek Dworu:
Wasza Świątobliwość, Wasze Królewskie Mości, Wasze Ekscelencje, Wasze Książęce Wysokości, Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jaśnie Oświecone Diuczessy, Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy, Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny, Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy, Sławetni Baroneci, Sławetne Baronessy, Poważani Kawalerowie, Poważane Szlachetne Damy i Wierni Poddani oraz Poddane Jego Książęcej Mości,
Zanim rozpocznie się uroczystość koronacji, proszę o uważne zapoznanie się z tymi słowami.
Zachęcam do włączenia radia, które będzie zapewniało oprawę muzyczną uroczystości. Polecamy słuchanie na bieżąco, bowiem będzie ono tłem muzycznym dla wydarzeń.
Proszę o to, aby w trakcie koronacji nie kontaktować się z Jego Książęcą Mością, oraz osobami biorącymi czynny udział w ceremonii. Ceremonia składa się z:
1. Przemówienia Kanclerza.
2. Odnowienia przysięgi na wierność Konstytucji przez Jego Książęcą Mość,
3. Włożenia mitry książęcej na głowę Księcia przez Marszałka Sejmu,
4. Ceremonii przygotowanych przez prowincje i kraje korony; przedstawiciele samorządów będą zabierać głos w kolejności alfabetycznej nazw samorządu,
5. Objęcia zwierzchnictwa nad Książęcymi Siłami Zbrojnymi
6. Orędzia Jego Książęcej Mości
Będziecie Państwo zachęcani do zabrania głosu po orędziu Jego Książęcej Mości. Wierzę głęboko, że nie muszę przypominać Państwu o odpowiednim zachowaniu w trakcie uroczystości. Wszelkie próby zakłócania jej przebiegu spotkają się ze zdecydowaną reakcją. Mam jednak nadzieję, że potrzeba moderowania dyskusji nie zaistnieje.

Szanowni Państwo,
Przekazuję głos Miszy kaw. Korabowi-Kaku, Kanclerzowi Księstwa Sarmacji.

Misza Korab–Kaku, Kanclerz:
Wasza Książęca Mość, Drogie Sarmatki i Sarmaci, Dostojni Goście,
W imieniu Rady Ministrów pragnę i mam zaszczyt powitać Was, na tej istotnej dla Księstwa Sarmacji uroczystości. Przy tak zacnej okazji chciałbym na wstępie podziękować za Wasz wkład w budowę Mikroświata - wczoraj, dziś i jutro.
W tym ważnym dniu pragnę złożyć Waszej Książęcej Mości życzenia wytrwałości w realizacji założeń życzyć tak niezbędnej dla każdego satysfakcji w sprawowaniu obowiązków! A uroczystość ta niech będzie dobrym dobrego początkiem!
Wasza Książęca Mość, przed Wami wiele różnorodnych wyzwań, tak jak wiele wyzwań jest przed Księstwem Sarmacji i każdym obywatelem z osobna.
Mam nadzieję, że wspólnie połączymy siły w dążeniu do lepszej przyszłości! A jeśli popełnimy błędy, a zapewne niejedne popełnimy - zawsze pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi! Na koniec chciałbym życzyć wszystkim przybyłym Wszelkiej Pomyślności w życiu mikronacyjnym i prywatnym. Dziękuję!

Mikołaj Arped–Muzyk:
Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Jego Książęca Mość odnowi przysięgę na wierność Konstytucji.

Helwetyk Romański, Marszałek Sejmu:
W myśl praw sukcesji Najjaśniejszego Księstwa Sarmacji zwracam się do Księcia: czy Wasza Książęca Mość potwierdza wolę objęcia panowania w Księstwie i Koronie Księstwa Sarmacji?

Tomasz Ivo Hugo:
Tak, potwierdzam.

Helwetyk Romański:
Czy Wasza Książęca Mość jest gotowy do odnowienia przysięgi wobec Narodu Sarmackiego?

Tomasz Ivo Hugo:
Tak, jestem gotowy.

Helwetyk Romański:
Czy uroczyście przysięgasz Narodowi Sarmackiemu, na tronie książęcym, który obejmujesz:
Konstytucji i prawom Księstwa Sarmacji wierności dochować, święcie ich przestrzegać i bronić; dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać; godności imienia sarmackiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie?

Tomasz Ivo Hugo:
Przysięgam!

Helwetyk Romański:
Przyjmij tę mitrę, symbol władzy monarszej. Niech każdego dnia Twojego panowania przypomina Ci, że służba Narodowi i Konstytucji jest Twoim najwyższym obowiązkiem.

Mikołaj Arped–Muzyk:
Wasza Świątobliwość, Wasze Królewskie Mości, Wasze Ekscelencje, Jaśnie Oświeceni Diukowie, Jaśnie Oświecone Diuczessy, Jaśnie Wielmożni Markizowie, Jaśnie Wielmożne Markizy, Prześwietni Hrabiowie, Prześwietne Hrabiny, Wielmożni Wicehrabiowie, Wielmożne Wicehrabiny, Czcigodni Baronowie, Czcigodne Baronessy, Sławetni Baroneci, Sławetne Baronessy, Poważani Kawalerowie, Poważane Szlachetne Damy i Wierni Poddani oraz Poddane Jego Książęcej Mości,
Przedstawiam Wam Tomasza Ivo Hugona, nowego Księcia Sarmacji. Dziękuję, można spocząć. Niech panuje szczęśliwie!

Ceremonie poszczególnych samorządów

Mikołaj Arped–Muzyk:
Proszę Możnych Królestwa Baridasu o zabranie głosu.

Teodozjusz Azoramath–Arped:
Król, ubrany już w szaty koronacyjne, w otoczeniu członków wszystkich pięciu stanów udaje się do katedry. Uroczysty orszak posuwa się chodnikiem wysłanym kobietami. Prowadzi go interrex z laską opuszczoną w dół — na znak, że król nie objął jeszcze swej godności — i dzierżąc Wielką Koronę Koronacyjną Baridasu. Za nim idą dostojnicy Królestwa w ustalonym porządku, niosąc kolejne insygnia koronacyjne: Jabłko Królestwa Baridasu, Berło Baridajskie, Miecz Księcia Alma, Pierścień Królewski i Bransoletę Arpeda.

Władysław von Vincis:
Po wejściu do katedry król trzykrotnie stuka ostrogami i siada na krześle naprzeciwko interrexa. Dostojnicy składają na ołtarzu insygnia. Interrex zadaje królowi pytania.

Markus Arped, Wicekról Baridasu:
Proszę zgromadzonych o powstanie. Wasza Królewska Mość, czy przysięgacie otaczać Królestwo opieką, rządzić mądrze, sprawiedliwie, a w swoich decyzjach zawsze kierować się dobrem Królestwa Baridasu i całej Rzeczypospolitej Sarmackiej?

Tomasz Ivo Hugo:
Tak nam dopomóż Wanda.

Markus Arped:
Czy ślubujecie dochować wierności postanowieniom Unii Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu?

Tomasz Ivo Hugo:
Ślubuję. Tak nam dopomóż Wanda.

Markus Arped:
Czy Jaśnie Oświecona Rada Królestwa Baridasu chce służyć i w pełni zawierzyć się Jego Królewskiej Mości? Od niego będzie odtąd pochodzić wszelka władza, a ziemie Królewskiego Miasta Almery staną się jego własnością.

Członkowie Rady:
Radzi, radzi, radzi!

Władysław von Vincis:
Interrex, słysząc aklamację Rady, w otoczeniu dwóch możnych (Jaśnie Wielmożnego Markiza Teodozjusza Azoramatha-Arpeda i Wiernego Obywatela Władysława von Vincisa) namaszcza głowę króla, jego piersi, plecy i ramiona. Przez namaszczenie król z osoby świeckiej staje się pomazańcem.

Teodozjusz Azoramath–Arped:
Interrex wręcza królowi miecz, a ten — przyjąwszy — klęka i wspiera się o niego.

Tomasz Ivo Hugo:
Ten nasz gest niech oznacza powinność bycia dzielnym obrońcą Królestwa. Do tego się bowiem zobowiązaliśmy i danego słowa nie złamiemy.

Władysław von Vincis:
Nadeszła chwila najbardziej podniosła. Interrex oraz dwaj możni (Jaśnie Wielmożnego Markiza Teodozjusza Azoramatha-Arpeda i Wiernego Obywatela Władysława von Vincisa) nakładają teraz koronę na głowę klęczącego króla. Interrex wręcza mu również jabłko, berło, pierścień i zegarek.

Markus Arped:
Wasza Królewska Mość, wstań i rządź. Odtąd tron i całe Królestwo należą do Ciebie.

Teodozjusz Azoramath–Arped:
Wypowiedziawszy te słowa, Interrex udziela królowi pocałunek pokoju, a następnie odchodzi wraz z całym porszakiem — tym razem z laską podniesioną do góry. Chorąży niesie natomiast rozwiniętą chorągiew, co oznacza, że król przez akt koronacji otrzymał pełnię władzy. Niech żyje nam Król!

Mikołaj Arped–Muzyk:
Głos zabierze Prześwietny Simon Peter hrabia Liberi, Premier Gellonii i Starosarmacji.

Simon Peter Liberi:
My, Gellonia i Starosarmacja, trzon Księstwa, rdzeń całej Sarmacji, przepełnieni dostojnością uroczystości i natchnieni wspaniałością kolejnej koronacji, zapytujemy. Czy Wy, Wasza Książęca Mość, świadomi skąd Wasza władza pochodzi, a kim są mieszkańcy Gellonii i Starosarmacji, posłuszni historii i działaniom Waszych poprzedników, przyobiecujecie zachować jej pozycję wedle tradycji i umacniać jej przewodnią rolę pośród pozostałych prowincji, a także pragniecie zachować jej niezależność i samostanowienie po wsze czasy?

Tomasz Ivo Hugo:
Tak, przyobiecujemy.

Mikołaj Arped–Muzyk:
Proszę Konsula Sclavinii o zabranie głosu.

Młynek Kawowy, Konsul Sclavinii:
Wasza Książęca i Królewska Mość, obejmujesz dziś koronę Sarmacji, którego częścią jest także prowincja, którą przychodzi mi reprezentować. Uosabiasz Księstwo, któremu Sclavinia zawdzięcza swoje istnienie; byłoby niewłaściwe, by wymagać od WKiKM jakiejkolwiek przysiegi czy zobowiązania.
Czy zechcesz przyjąć nasz hołd ofiarowany przez Sclavinię tytuł królewski?

Tomasz Ivo Hugo:
Tytuł króla Sclavinii przyjmuję, a przysięgi wysłucham.

Młynek Kawowy:
Ja, Młynek Kawowy, kawaler Księstwa Sarmacji i konsul Sclavinii, w imieniu własnym, mojego współkonsula Michała Hassa, a także Izby Obywatelskiej oraz wszystkch mieszkańców prowincji, przysięgam Księciu Sarmacji i Królowi Sclavinii, że pozostanę lojalnym poddanym Waszej Książęcej i Królewskiej Mości, a ponadto sumiennym obywatelem Sarmacji. Wszystkie obowiązki wynikające z mojej podwójnej powinności poddanego i obywatela będę wypełniał kierując się dobrem rzeczypospolitej sarmackiej, uznając w osobie Wasze Książęcej i Królewskiej Mości suwerena Sclavinii i gwaranta demokracji oraz swobód obywatelskich.

Tomasz Ivo Hugo:
Przyjmuję także Wasz hołd, a dobro Waszego Królestwa obiecuję mieć zawsze w pamięci.

Młynek Kawowy:
Wasza Ksiażęca i Królewska Mość, podczas oczekiwania na wybór WKiKM na Ksiecia Sarmacji, podźwignęliśmy naszą prowincję z chaosu, uchwalając jej konstytucję. Czy zechcesz potwierdzić prawa i przywileje, jakie gwarantuje nam ów akt?

Tomasz Ivo Hugo:
Niechaj to będzie powszechnie wiadome, że konstytucja Sclavinii stanowić będzie podstawę bytu Królestwa tak długo, jak jego mieszkańcy uznają za właściwe i odpowiednie. Dołożę wszelkich starań, by samorządność Królestwa, którą niniejszym potwierdzam, wyszła na pożytek prowincji i całemu Księstwu.

Mikołaj Arped–Muzyk:
Głos zabierze Jego Królewska Wysokość Regent Teutonii, diuk Kwazi.

Krzysztof St. M. Kwazi, Regent Teutonii:
My, Naród Teutoński, od dziewięciu lat żyjący w Księstwie Sarmacji, pomni tradycji i obyczajów, stajemy dzisiaj przed Waszą Książęcą Mością i przysięgamy, że pozostajemy wiernymi poddanymi Waszej Książęcej Mości i będziemy wszelkimi metodami wspierać Waszą Książęcą Mość, aby nawet w najmroczniejszej godzinie panowania nasz wrodzony hart ducha służył Księciu i Księstwo jako oręż w walce z wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
(mamy jednocześnie nadzieję, że nigdy więcej Ksiażę Sarmacji nie będzie potrzebował używać w walce najbrutaniejszego oreża jakim dwukrotnie bywał w przeszłości tandem Kedar-Kwazi ;P)
Przysięgamy strzec czci i honoru Waszej Książęcej Mości, bronić jego konstytucyjnych praw oraz pomagać ze wszystkich sił w budowie sarmackiego imperium.

Tomasz Ivo Hugo:
Tak niech Nam dopomogą przodkowie Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.

Mikołaj Arped–Muzyk:
Proszę przedstawicieli Wandystanu o zabranie głosu.

Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent Wandystanu:
Towarzyszu Książę!
Pozwolę sobie, z szacunku do Ludu Pracującego, przemawiać przekrzykując wrzawę. Tak lubimy to robić. Towarzyszu Książę, Wandystan z definicji wrogiem jest wszelkiej monarchii. Ta jednakże monarchia, będąc monarchią ludową, po raz pierwszy raz od dawna może zasłużyć na wsparcie i uznanie władz ludowych Mandragoratu Wandystanu. Dlatego też, występując w imieniu Ludu Pracującego Mandragoratu Wandystanu, chciałbym przekazać Wam Towarzyszu Książę swoje wandosławieństwo. Niech wam się szczęści. I nie zapominajcie, że poza tym, że jesteście Tomaszem Ivem Hugo, dla nas zawsze jestescie towarzyszem Pacem. WYPIERDALAĆ!

Tomasz Ivo Hugo:
Niechaj Wanda mi dopomoże. Wprd Towarzysze!

Przekazanie zwierzchnictwa nad Książęcymi Siłami Zbrojnymi

Mikołaj Arped–Muzyk:
Jego Książęca Mość obejmie zwierzchnictwo nad KSZ.

Tomasz Jener Barbescu–Liberi:
Pododdziały baczność!
Poczet flagowy do podniesienia flagi Księstwa Sarmacji marsz!

Mikołaj Arped–Muzyk:
W skład pocztu flagowego wchodzą por. Paulus Buddus, bsmt Tytus Aureliusz, st. szer. Adrien Emil Esjar da Firenza.

Tomasz Jener Barbescu–Liberi

W związku z objęciem zwierzchnictwa nad KSZ przez Księcia flagę państwową - podnieść!
Pododdziały baczność!
Poczet sztandarowy przed front szyku marsz!

Mikołaj Arped–Muzyk:
Książę otrzymuje Sztandar KSZ.

Tomasz Ivo Hugo:
*unosi Sztandar KSZ w górę, pokazując go wszystkim*
*pochyla głowę ku Sztandarowi i oddaje Sztandar KSZ Hetmanowi*

Tomasz Jener Barbescu–Liberi:
Poczet sztandarowy – do szyku wstąp!

Mikołaj Arped–Muzyk:
Czy Wasza Książęca Mość wyraża wolę wygłoszenia orędzia?

Tomasz Ivo Hugo:
Mowa tronowa

Przemówienia Gości

Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu:
Wasza Książęca Mość, Szanowni Goście!
Przede wszystkim serdecznie dziękujemy za zaproszenie na tak ważne wydarzenie w życiu nie tylko Waszej Książęcej Mości, ale także każdego mieszkańca Księstwa Sarmacji. Cieszymy się, że w tym wyjątkowym dniu możemy uczestniczyć razem z Wami w uroczystościach koronacyjnych. Sprawowanie władzy jest wyzwaniem dla każdego kto jej dostępuje; jest to wielka odpowiedzialność, której nie każdy może się podjąć. Konieczność zaangażowania swojego prywatnego czasu na sprawy wirtualne, rozpatrywanie spraw mając na względzie w pierwszym rzędzie pomyślność kraju nie jest łatwym zadaniem z bardzo prostego powodu – każdy z Nas jest człowiekiem, istotą, która z natury jest niedoskonała, omylna.
Kiedy do tego dołożymy aspekt wirtualności otrzymujemy pewną miksturę, która choć na pierwszy rzut oka może wydawać się nie tak trudnym zadaniem staje się nim z każdym dniem sprawowania godności głowy państwa. Dlatego w tym szczególnym dniu pragniemy Waszej Książęcej Mości życzyć przede wszystkim wytrwałości, wyrozumiałości dla swoich współpracowników, długich i owocnych rządów, a w szczególności umiejętności rozstrzygania konkretnych spraw mając przed oczyma w pierwszym rzędzie pomyślność Księstwa Sarmacji i jej mieszkańców. Nie przedłużając ponad normę – życzymy wszystkim przyjemnego wieczoru, udanego świętowania!

Viktorjos Paulosigos, Król Surmenii:
Wasza Książęca Mość! Dostojne Sarmatki i Dostojni Sarmaci! Pozwolę sobie mówić krótko, żeby nie przedłużać.
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje ode mnie, Surmeńskiej Rodziny Królewskiej oraz całego Narodu Surmeńskiego. Sarmacja - jeden z najstarszych przyjaciół Surmenii - pod władaniem księcia Tomasza Ivo Hugona niech się rozwija a przyjaźń surmeńsko-sarmacka rośnie.
Z surmeńskim pozdrowieniem: Zdravo! Dziękuję.

Eleonora I, Królowa Skarlandu:
Wasza Książęca Mość, Wasze Królewskie Mości, Wasza Świątobliwość, Wasze Ekscelencje, Szanowni Obywatele i Mieszkańcy Sarmacji.
Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy ponieważ Mamy zaszczyt powitać nowego Księcia Sarmacji, którego elekcja zakończyła długi okres bezkrólewia i rządów regentów. Jako Królowa Skarlandu mam po raz pierwszy okazję uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu, jakim jest uroczystość intronizacji Jego Książęcej Mości Tomasza Iva Hugona, Księcia Sarmacji.
Z tego miejsca w imieniu Własnym jak i całego Narodu Królestwa Skarlandu pragnę zaręczyć Jego Książęcej Mości o Naszym wielkim poważaniu oraz życzeniach szczęścia osobistego i pomyślności dla mieszkańców Księstwa Sarmacji. /-/ Regina Elonora I
Dziękuję.

Pius Facibeni, Wikariusz Generalny:
Wasze Królewskie Mości, Wasze Książęce Mości, Wasze Ekscelencje, Czcigodni Goście
Mam niebywały zaszczyt przekazać najszersze gratulacje oraz wyrazu uznania w imieniu Jego Świątobliwości Piusa III, Czcigodnego Ojca Królów i Książąt oraz całej Stolicy Apostolskiej. Cała Rotria raduje się w tym dniu razem ze wszystkimi Sarmatami, gdyż koronacja mitrą książęcą to szczególnie ważne wydarzenie dla całego Księstwa.
Kończąc, życzę Waszej Książęcej Mości wielu sukcesów podczas sprawowania władzy, a także czerpania radości ze swych rządów.
Niech żyje Książę! Niech żyje Sarmacja!

Andy Sky, Premier Scholandii:
Składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz owocnego panowania w imieniu swoim, JKM Filipa Radgara Scholandzkiego oraz Narodu scholandzkiego.

Havelock Jaskoviakus, Przewodniczący Rady Narodowej Eskwilinii:
Wasza Książęca Mość, PT Goście i Sarmaci. Bardzo mi miło występować tu w podwójnej roli. W imieniu Eskwilinii składam JKMości najszczersze życzenia owocnych rządów i zapewniam o nieustającym szacunku i szczególnej przyjaźni, jaką darzymy Księstwo JKMość osobiście. Gratias ago!

Lorenzo de Medici, głowa Domu Medyceuszy:
Wasza Książęca Mość, Wasza Świątobliwość, Wasze Królewskie Mości , Wasze Ekscelencje, Szanowni Obywatele i Mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
W imieniu Domu Medycejskiego reprezentowanego przez mą osobę jako założyciela i głowę rodziny oraz Syna Naszego Jego Świątobliwości Piusa III, Patriarchę i Biskupa Rotrii, Córkę Naszą Jej Królewską Mość Eleonorę I, Królową Skarlandu oraz Bratanka i Przybranego Syna Naszego Jego Książęcą Mość Augusta Medycejskiego z Rzeczpospolitej Obojga Narodów wraz z córką Izabellą Marią Medycejską. Życzymy Waszej Książęcej Mości wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności dla Waszej Książęcej Mości i całego Narodu Sarmackiego.
Niech żyje Sarmacja! Niech Żyje Książę!

Andreas de Catalan:
Przed Księciem czeka trudne wyzwanie, które polega na kierowaniu tak wielką mikronacją jaką jest Sarmacja. Z własnego doświadczenia częściowo wiem jaki trud się z tym wiąże, ile wymaga to czasu realnego, aby dobrze swoje obowiązki wykonywać. Sam Sarmację podziwiałem, od zawsze od kiedy jestem w mikronacjach. WKM musi nadal sprawić, aby Księstwo Sarmacji było podziwiane nie tylko przeze mnie, ale i przez cały mikroświat. Wymaga to wielkiego zaangażowania Księcia Sarmacji, ale również i obywateli.
Kończąc chcę życzyć wszystkiego dobrego Waszej Książęcej Mości i całemu narodowi zamieszkującemu piękne tereny Sarmacji. Chcę też pogratulować ogromnego sukcesu oraz życzyć samych sukcesów w sprawowaniu władzy, dziękuję.

Krzysztof Hans, Sekretarz ds. Polityki Zagranicznej Trizondalu:
Dziękuję za udzielenie głosu. W imieniu Republiki Trizondalu chciałbym serdecznie podziękować za wystosowane do nas zaproszenia na koronację oraz pogratulować nowemu Księciu.
Wierzymy, że nowy monarcha poprowadzi Sarmację w słusznym kierunku i nie zapomni o polityce zagranicznej. Nasi mieszkańcy na bieżąco obserwują wydarzenia w Sarmacji. Jako sygnatariusze traktatu o podwójnym obywatelstwie mamy nadzieję, że i ze strony sarmackiej będzie taka wzajemność w stosunku do Trizondalu, co z pewnością pomoże w stosunkach na linii Grodzisk-Trizopolis. Na dowód wsparcia dla Księcia każdy z pięciu narodów Trizondalu wręcza Księciowi te skromne podarki. Dalmencja przygotowała szampan i butelkę dobrego wina by rządy księcia rozlewały pokój i braterstwo pomiędzy naszymi narodami
Pięciopolska przygotowała bukiet czerwonych róż by Księstwo Sarmacji pod rządami księcia było tak przepiękne jak one. Róż jest dokładnie tyle samo ile jest regionów Księstwa Sarmacji by każdy region miał okazje być podziwianym przez narody z innych nacji v-świata.
Kurykla Mniejsza i Triland wspólnie przygotowały bombonierkę o różnych smakach by działania księcia wprowadzały wiele ciekawych rozwiązań w kraju. Zongya przygotowała kosz tradycyjnych wyrobów spożywczych by praca, jaką mieszkańcy Sarmacji codziennie wykonują dla swojego kraju zawsze była przez Księcia doceniana i wspierana. Wśród tych podarków jest też zaproszenie do odwiedzenia Trizondalu w swojej pierwszej podróży dyplomatycznej, złożonej w celu wyjaśnienia naszych wspólnych międzykrajowych spraw.
Podsumowując w imieniu Republiki Trizondalu ze stolicą w mieście Trizopolis składam hołd księciu, który nie oznacza hołdu lennego (czy jak kto woli terytorialnego) ale jest wyrazem solidarności, szacunku i wsparcia na które nasze państwa zawsze wzajemnie mogą liczyć w dobrych jak i złych chwilach.
Jeszcze raz - gratuluję serdecznie w imieniu swoim oraz Republiki Trizondalu jak również życzę owocnego panowania nad tak dużym nie tylko politycznie czy terytorialnie ale również intelektualnie i technologicznie krajem jakim jest Księstwo Sarmacji. Mam nadzieje że dzięki Księcia rządom nasze kraje będą rozwijały się w pokoju i harmonii a wszelkie spory zostaną rozwiązane na drodze dyplomatycznej a nie wojennej.
Podsumowując Trizondal jest z księciem sercem i duchem - na nas zawsze Księstwo Sarmacji może liczyć.

Konrad van den Budenmayer, Trumwir Erboki:
Wasza Królewska i Książęca Mość, Wasze Ekscelencje, Szanowni Zebrani,
W imieniu Triumwiratu Erboki chciałbym pogratulować zarówno Waszej Książęcej Mości wyboru na tak poważany urząd tak wspaniałego Społeczeństwa oraz Sarmatom, wszystkim Krajom zjednoczonym pod Książęcą Koroną, wyboru tak wspaniałego Księcia.
Mam nadzieję na jeszcze szybszy rozwój Księstwa i życzę wszystkiego najlepszego.

W części dalszej, nobilitacje i powołania

Tomasz Ivo Hugo:
Nadania i nobilitacje
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych na mocy Dekretu o Książęcych Siłach Zbrojnych mianuję gen. k. Magnuma von Graudenza na stopień Marszałka.
Rozkazem Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych na mocy Dekretu o Książęcych Siłach Zbrojnych powołuję mjr. Jacka von Horna na Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji.
k o n i e c
autorowi proszę wybaczyć, jeśli coś pominął, bowiem i miód, i mleko na owej koronacyji pił, i wielce się ubawił
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
9 092,00 lt
Ten artykuł lubią: Simon Peter Liberi, Ivo Karakachanow, Leszek de Ruth, Markus Arped, Tomasz Ivo Hugo, Krzysztof Kura, Młynek Kawowy, Aleksander Damian Chojnacki, Teodozjusz Azoramath-Arped, Henryk Leszczyński, Jakubbu Ashikaga, Paulus Buddus, Roland Heach-Romański, Mikołaj Torped, Jan via Teutończyk, Adrian Jasiński, Jack von Horn, Andrzej Fryderyk.
Komentarze
Ivo Karakachanow
Bardzo udany tekst!
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Jacy wyraziści bohaterzy!
Piękne!
Odpowiedz Permalink
Henryk Leszczyński
hiczcock!
Odpowiedz Permalink
Jan via Teutończyk
Dobrze, że ktoś to zebrał w jedno miejsce. Autor wykonał kawał dobrej roboty :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.