Gazeta Teutońska, Gotfryd Slavik de Ruth, 24.05.2015 r. o 21:25
[TIH ] Kartka z kalendarza
Seria wydawnicza: Teutoński Instytut Historii

70KvK9tl.png
Teutoński Instytut Historii z okazji 13-lecia Księstwa Sarmacji prezentuje Kartkę z kalendarza.


Na początek trochę faktów z czasów przed internetowych, a ważnych z perspektywy Teutończyków a ukrywających się pod datą 25 maja.1330
Koronacja Księcia Lubosława I „Białego” 1330-1357


W wielkiej świątyni Kastroboga w Srebrnym Rogu odbyła się koronacja Lubosława I Białego na Księcia Slavii . Przeszedł do historii jako "biały książę " i władca, który reformator prawa i administrację. Okres jego panowania to względny spokój na pograniczu i stopniowy rozwój Księstwa. Przydomek Biały zawdzięczał nie tylko białym włosom ale i jego bardzo jasnej karnacji. Przypuszcza się że władca chorował na fenyloketonurię co objawiało się brakiem melaminy, odpowiedzialnej za barwik skóry. Jego panowania to zarazem zmagania się z zarazą która dziesiątkowała w tamtym okresie ludność. Ofiarami tej choroby padli zarówno brat – Sambor, żona władcy- Dobrana, jak i jego syn – Ręcodóbr, a następnie sam władca.


1488
Bitwa pod Aldon

sn423uLk.jpg
W wyniku toczonej od 1484 roku wojny domowej w Królestwie Enderasji, doszło do walnej bitwy. Dwaj bracia Król Hiacynin II 1476-1488 r. oraz Król Bratius 1484-1488 r. stali się pod osadą Aldon, obydwie armie dysponowały podobna liczbą wojsk. O wyniku starcia na rzecz Króla Hiacynina II, zdecydowała szarża ciężkiej jazdy dowodzonej przez syna- Nergoniusza w końcowej fazie bitwy. Straty w szeregach Bratiusa były znaczne, spowodowane nie tylko szarżą ciężkiej jazdy, oraz intensywnym ostrzałem przez kuszników. Po bitwie w trakcie rozmowy w namiocie między braćmi , doszło do krwawego zamachu. Przyjmuje się że pierworodny Nergoniusz zamordował najpierw Stryja rzekomo za zniewagę Ojca. A następnie z niewyjaśnionych przyczyn uśmiercił Ojca, zrzucając winne na Stryja.


1583
Zmarł Książę Lubosław Regen 1557-1583


Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 65 lat zmarł Książę Lubosław Regen. Jako przyczynę podaje się nowotwór jelita. Znany jest jako spawany administrator, który potrafił otaczać się ludźmi z odpowiednimi kwalifikacjami do wspierania go w rządzeniu Księstwem. Dbał o rozwój mieszczaństwa i handlu zagranicznego, nadawał liczne przywileje gildom. W polityce wewnętrznej konsekwentnie dążył do wzmocnienia struktur administracji, ale nie kosztem dołów społecznych a możnowładców. Aktywnie w latach 1557-1562 wspierał walczące strony w wojnie domowej w Królestwie Enderasji. Niestety nie był w stanie zapobiec wzrostowi siły Królestwa. A wyniku przegranej tzw. „Wojny 6- letniej” 1576-1581 utracił znaczne terytoria Księstwa na rzecz sąsiada.


1677
Egzekucja hrabiego Hugo von Gerharda

zV6ZIyZ1.jpg
Podczas tzw. „Krwawego poranka ” stracono publicznie w Stolicy Cesarstwa Teutonii- Srebrnym Rogu członków bractwa kolegialnego , będących symbolem zdrady narodowej, między innymi: generała Jula Hybego pełniącego funkcje dowódcy wojsk najemnych w Cesarstwie , marszałka Rady Kolonialnej Georga Jumalskiego i biskupa zbłyskiego Jorgusa Slavskiego, oraz przywódcę bractwa hrabiego Hugo von Gerharda, wieloletniego doradcę Cesarza Hergoliena Wielkiego. Zarzuty wobec tego ostatniego dotyczyły; próby zamachu stanu, defraudacji funduszy państwa,oraz inicjatywy morderstwa Fulgencjusza Walecznego. W następstwie tych wydążeń dokonano licznych konfiskaty majątku członków bractwa, a wiele osób związanych z ta organizacją wygnano z terenu Cesarstwa Teutonii.


1874
Urodził się Brogesław Nulem


Urodził się Brogesław Nulem , etnolog, antropolog społeczny, socjolog, teoretyk kultury. Badacz społeczności dzikich, profesor Uniwersytetu w Srebrnym Rogu , Uniwersytetu w Grodzisku, członek Cesarskiej Akademii Umiejętności. Jeden z założycieli i pierwszy dyrektor Instytutu Cesarskiego w Grodzisku. W roku 1903 poślubił słynna diwę operowa z Srebrnego Rogu Joanne Ludwik. Twórca funkcjonalizmu w badaniach nad kulturą. Badania na Nowej Marchii i Ziemi Franciszka Józefa przyniosły mu światowy rozgłos. Autor prac: „Ludy dalekiego Morza”, „Zwyczaj i zbrodnia u dzikich”, „Życie seksualne w za morzu”. W roku 1908 prezentował na wystawie światowej w Grodzisku wyniki swoich prac czym wzbudził żywe zainteresowanie kręgów naukowych.Zmarł 16 maja 1938 roku.


1895
Urodził się Sergiusz von Lichenin

9r5k6wx8.jpg
Urodził się Sergiusz von Lichenin , generał, organizator i dowódca „Sardackiej” Brygady Strzelców. Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej. W wieku lat 13 uciekł z domu i zaciągną się na statek. Brał udział w tłumieniu „Powstania Ludowego” w Loardii w latach 1914-1917 .Aktywnie brał udział w walkach zbrojnych na południowym kontynencie na przełomie lat 20 i 30 XX w. W trakcie „Wielkiej Wojny” dostał misję sformowania z ochotników Teutońskich „Sardackiej” Brygady Strzelców, brał z nią udział w wielu potyczkach na frontach konfliktu. Po wojnie powrócił do Cesarstwa Teutonii gdzie jako generał nadzorował garnizon w Złotym Grodzie. Po przejściu w stan spoczynku wyemigrował do Grodziska, gdzie zajmował się promowaniem Teutonii w Instytucie Cesarskim. Zginął zamordowany w wyniku zamachu w dniu 21 listopada 1963r.


1912
Zmarł Vigo Fraget


Zmarł Vigo Fraget , właściwe nazwisko Viktor Hibner-Julkos , herbu Frag , pisarz i publicysta, okresu pozytywizmu, popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej, współpracował z pismami satyrycznymi "Mól " i "Kolce ", z "Gońcem Powszechnym" i "Srebrnym Tygodnikiem". Autor powieści: "Garnizon ", "Zabawka", "Helgom", "Anastazja" a także opowiadań: "Przygoda Gita ", "Amargas ", "Koledzy ". Bliski przyjaciel Cesarza Wiktora „Sprawiedliwego”, był odpowiedzialny za edukację w latach 1908-1912 następcy trony Wilhelma. Jako pierwszy opisał szlaki turystyczne na wyspie Naservi. Popularyzował w Teutonii wiedzę o Sarmacji. Urodził się 20 sierpnia 1847 r.


1925
Zatonęła Detzonia

6T4W3zcj.jpg
W nocy z 24 na 25 maja teutoński parowiec transoceaniczny "Detzonia", z dwoma tysiącami dwustoma osobami na pokładzie, zatonął w pobliżu Scholandzkiej wyspy Tomanid,w wyniku wybuchu jednej z kotłowni . Uratowano około siedemset osób. Wrak parowca odnaleziono po wielu latach - we wrześniu 1992 roku, na głębokości 2,8 km. „Detzonia” była pierwszym z serii trzech transoceanicznych parowców, zwodowano go w 1917 r. Wszystkie trzy jednostki miały te same wymiary: 268 m długości, 53 m wysokości, 30 m szerokości, 46.220 pojemności BRT i rozwijały maksymalnie 22 węzły. Okręt na stałe trasy pływał z Eltdorf do Auterry.


1937
Katastrofa sterowca "Rarogornia "


Katastrofa Teutońskiego sterowca "Rarogornia "na lotnisku w Grodzisku. Sterowiec wybudowano w roku 1930 jego konstrukcja miał długość 245 m, i średnicę 41 m, zawierał 200 tys. m³ helu w 16 zbiornikach. Napędzały go cztery silniki diesla o mocy 1200 KM każdy. Osiągał prędkość maksymalną 135 km/h. Z 97 osób które tego feralnego dnia leciały do Sarmacji zginęło 43 osoby . Do dziś nie wyjaśniono jakie były prawdziwe przyczyny katastrofy. Czy był to nieszczęśliwy wypadek spowodowany błędem załogi czy akt sabotażu. Wypadek ten zakończył okres stosowania sterowców w komunikacji lotniczej.Czasy współczesne...


Maj 2005

3 maja Namiestnik wydaje dekret o Radzie Marchii, na mocy którego powstaje rada skradająca się z Kanclerza i Ministrów (Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Finansów, Porządku Publicznego, Promocji i Informacji). 5 maja burmistrzem Srebrnego Rogu zostaje Łukasz Dec, za którego rządów Srebrny Róg przezywa swój złoty okres. 6 maja powstaje pierwsza strona Gwardii Teutońskiej, 15 maja zakończyły się wybory do Senatu Marchii – spośród 2 kandydatów (mar. Jakob i Alex Sobecki) wygrał mar. Jakob. 15 maja Łukasz Dec został mianowany na Kanclerza Rady Marchii. Wydarzenia jakie się rozegrały w ciągu tego tygodnia, były jednym z tragiczniejszych w historii Teutonii. Wszystko zaczęło się 15 maja, kiedy na inauguracyjnym posiedzeniu senatu doszło do poważnych kłótni pomiędzy Marszałkiem Senatu Marchii Teutońskiej - markizem Jakobem, a Namiestnikiem Teutonii - Wojciechem kaw. Kaczmarczykiem. W rezultacie mar. Jakob zablokował serwery Teutonii i konto bankowe prowincji, oraz opanował Listę Dyskusyjną . Ze względu na całkowitą niemożność sprawowania rządów, w obawie przed wyniszczającą wojną , która położyła by kres Marchii Teutońskiej, na zwołanej 17 maja konferencji Namiestnik, na wniosek Kanclerza Rady Marchii powołuje: Krzysztofa Romanowskiego jako Ministra Dziedzictwa Narodowego, oraz Alexa Sobeckiego jako Ministra Promocji i Informacji. Kilka minut potem Wojciech kaw. Kaczmarczyk zrzeka się funkcji Namiestnika Teutonii; ta decyzja jednak nie kończy sporu zaistniałego w Teutonii, większość mieszkańców popierających już jedną ze stron i ugoda wydawała się niemożliwa. 18 maja w reakcji na zachowanie Rady Marchii, która opowiedziała się za kaw. Kaczmarczykiem markiz Jakob przeniósł się do Tropicany. 19 maja na tymczasowego Marszałka (a więc i Namiestnika) senat wybiera Michała Dahlke. 20 maja Wojciech kaw. Kaczmarczyk zostaje powołany na Prezesa Sądu oraz Ministra Administracji i Finansów, a Timios Kiechajas na Ministra Porządku Publicznego. 21 maja z inicjatywy Timiosa Kiechajasa do markiza Jakoba wysłany jest list z prośbą o jego powrót do Teutonii. 22 maja mar. Jakob wraca do Marchii Teutońskiej. Krótko potem Wojciech kaw. Kaczmarczyk godzi się z mar. Jakobem, co powoduje wreszcie spokój w Teutonii. Dochodzi do kolejnych nobilitacji zasłużonych Teutończyków - Wojciech Kaczmarczyk otrzymuje tytuł barona; Alex Sobecki i Michał Dahlke kawalerów. 28 maja Wojciech baron Kaczmarczyk wydaje książkę Mistrz Teuton III i Jego uczeń , w której krytykuje przywary większości Teutończyków.

Maj 2007

Oj działo się, działo! Czytelniku Kochaniutki! Pomieszkiwałem tu niespełna miesiąc i szlachcicem zostałem! Hedonia- jako herb przywdziałem! Teutońskie obywatelstwo i narodowość prestiżu mi przyznały, tak że sam Księciunio Sarmacki tytuł dał w uznaniu!
Sam Namiestnik Konias, baron sarmacki wówczas zaufaniem mnie wielkim obdarzył Eltdorfu burmistrzowski urząd na ręce składając - bym wierną pieczę nad miasteczkiem trzymał i Pana Liberi na stanowisku zastąpił.
W polityce wrzało- Namiestnik nowe wybory do senatu rozpisał. Panowie : Gaj, Sarmacki i Karakachanow mandaty uzyskali. Prócz nich w senacie Namiestnik Konrad Hergemon i Mer Jan Godowski zasiedli, podług Teutońskiego prawa.
Koniasowy syn, Wróbelek Krzysztof Ministrem Administracji i Finansów zostaje.
Dla Zielnyboru miesiąc udany! Ostatni Bastion Teutonizmu nowego ci ma burmistrza - Mariana Leszczyńskiego.

Gdy tak myślę sobie, to serce mi się raduje Marchia rośnie i się rozwija. Ja se piękny zamek w mieście Cesarskim zakupiłem.

Maj 2008

W maju niejako na urodziny i moje zdecydowałem ustąpić z burmistrzowskiego Eltdorfu stanowiska, młodego Barona Mateusza Karczewskiego na swe miejsce wskazując. Mam ja nadzieję że zajmie się miastem dobrze, jak i ja się zajmowałem. Równolegle z ty samym zdarzeniem Baron Karczewski stanowisko Sekretarza Namiestnikowskiego obejmuje, przysparzając się do oficjalnego Eltdorfu w maju objęcia.
Z końcem wiosennego Maja Wiwatować będziemy z okazyj 900 dni pięknego Margon, oby stało nam jeszcze kolejne 900 i dłużej !
Wyborami Senatorów zainteresowanie nikłe, sam Namiestnik Kwazi interweniować musiał termin kandydatur składania prolongując, gdy się dwie jeno odnotowano.

Maj 2009

Na ulicach Awii pojawiły się plakaty organizacji "Teutońskie Lwy", która sprzeciwiała się zjednoczeniu Teutonii, mimo tego w czerwcu doszło do długo oczekiwanego święta. Dnia 7. czerwca król Łukasz August złożył akt hołdu wobec księcia Daniela Łukasza, a Senat Marchii Teutońskiej wprowadził Tymczasową Konstytucję Królestwa Teutonii. Na ulicach pojawiły się plakaty z napisem "Jedna Teutonia, Jeden Naród, Jeden Król". Rozpoczął się okres dostosowywania do nowych realiów.

Maj 2010

Kwiecień przyniósł ze sobą Konstytucję Królestwa, co było radosnym wydarzeniem. W Teutonii nadal jednak aktywność była na dość niskim poziomie, a Sarmacja zbierała swoje siły po "Przepadzie". Najgorsze miało jednak nastąpić. Dnia 18 maja 2010 roku król Łukasz August abdykował, a tym samym kończy się pewien rozdział teutońskiej historii.
Po abdykacji króla Łukasza Augusta zwołano niezwłocznie dnia 18 maja Zgromadzenie Elektorów, którego przewodniczącym został Krzysztof St. M. diuk Kwazi. Dnia 20. maja Przewodniczący ZE ogłosił wybór Michaela von Lichtensteina na urząd Namiestnika Królestwa Teutonii. (Warto nadmienić, że początkowo, Teutończycy wybrani spoza Rodu Harmeliuszowsko-Hergolienowego nie mieli prawa do tytułu Króla, a jedynie Namiestnika).Dnia 28. maja rozwiązano Gwardię Teutońską

Maj2011

Początek maja to wybory do Izby Poselskiej Sarmacji. Swoją działalność rozpoczyna także Klub Sportowy "Hergolien" pod przewodnictwem Przemysława Provenzano. Zielnybor staje się centrum kulturowym i sportowym Teutonii.

Maj 2012

Kwiecień był niezwykle radosnym miesiącem dla Teutończyków. Dnia 15 maja odbyła się koronacja Michaela von Lichtensteina na króla Teutonii (tytuł królewski nadany na mocy zreformowanej konstytucji), który został pierwszym władca Teutończyków niepochodzącym z dynastii Harmeliuszowsko-Hergolienowskiej. Koronacji dokonali Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Rycerzy Teutońskich Vladimir Iwanowicz oraz Jego Książęca Mość Książę Sarmacji Piotr II Grzegorz zgodnie ze specjalnie opracowanym na ten dzień ceremoniałem koronacyjnym "Ritus Teutonicus".


W opracowaniu wykorzystano opracowania nm autorów:
Michael von Lichtenstein
Krzysztof St. M. Kwazi
Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán
Sławomir Chojnacki de Ruth
Serduszka
7 700,00 lt
Ten artykuł lubią: Marek von Thorn-Chojnacki, Andrzej Fryderyk, Krzysztof St. M. Kwazi, Yennefer von Witcher, Helwetyk Romański, Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, Karolina Aleksandra, Laurẽt Gedeon I, Zoara Schlesinger-Asketil, Irmina de Ruth y Thorn, Vladimir ik Lihtenštán, Henryk Leszczyński, Tomasz Ivo Hugo, Roland Heach-Romański.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.