Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 08.02.2016 r. o 19:48
Monitor Sejmu #01/2016
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
4e6W9nl1.png

OBSERWATOR SARMACKI :: SEJM KSIĘSTWA SARMACJI

MONITOR SEJMU #01/2016

R0owh5cJ.png

Obserwator Sarmacki, jak sama nazwa wskazuje, obserwuje. I słucha. I zauważył, że zdarza się, że sarmackie społeczeństwo nie uzyskuje stosownych informacji na temat prac Sejmu Księstwa Sarmacji. Chcemy wyjść na przeciw tego problemu i w sposób rzetelny informować Was o podejmowanych w Sejmie działaniach. Nie jest rolą i celem Monitora ocena projektów i pracy Sejmu, ani polemika z autorami projektów i wniosków. Celem i rolą Monitora będzie informowanie — rzeczowe, rzetelne, na czas — o pracy najwyższego organu władzy publicznej w Księstwie Sarmacji. Wszelkie uwagi od Was, czytelników, mile widziane. Pomoc również.

9ZP5MFZU.png

W związku z niedawną rezygnacją Wielmożnego Wincentego wicehrabiego Wałachowskiego ze sprawowanej funkcji Asesora TK, Wielmożny Wicemarszałek Sejmu Misza wicehrabia Korab-Kaku otworzył wątek zgłaszania kandydatur na wakującą funkcję asesorską. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie aktywny obywatel sarmacki wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, który uzyskał obywatelstwo Księstwa Sarmacji nie później niż 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia kandydatury na asesora, oraz nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Kandydaci mogą zgłaszać się w tym wątku.

L9OCsnaN.png

Od kilku dni na Sejmowej sali toczy się dyskusja na temat złożonego przez Wicekróla Baridasu Jaśnie Oświeconego Markusa diuka Arpeda projektu Ustawy Konstytucyjnej o wskazywaniu następcy tronu i zmianie niektórych prerogatyw Księcia. Głównym celem tego projektu jest przywrócenie książęcego prawa do samodzielnego wskazywania następcy sarmackiego (i baridajskiego) tronu, który następnie musiałby zosać zaakceptowany przez sarmackie społeczeństwo w drodze referendum. Projekt i toczącą się pod nim debatę znajdziecie tutaj.

Niedawno zakończyła się, a Sejm przeszedł do głosowania, debata nad projektem Ustawy o ochronie porządku publicznego, złożonego w imieniu Rady Ministrów przez Wielmożnego Martina wicehrabiego Schlesingera-Asketila. Projekt ten jest kompleksową próbą uporządkowania zagadnień związanych z pracą służb porządkowych (prefektury) w Księstwie Sarmacji. Debata nad projektem dostępna jest w tym miejscu.

Rada Ministrów złożyła projekt zmiany Ordynacji Wyborczej. Projekt złożony został przez Kanclerza Sławetnego Daleka Caan baroneta von Thorn-Skaro i głównie dotyczy likwidacji listy wyborczej nowych mieszkańców, zmiany wag w głosach ważonych, zmiany sposobu podziału mandatów oraz umożliwienia startu w wyborach osób z podwójnym obywatelstwem. Szczegóły projektu i debata dostępne są w tym miejscu.

Nowy poseł w Sejmie, Wielmożny Wincenty wicehrabia Wałachowski, złożył w pierwszym dniu swego urzędowania projekt Ustawy o alternatywnych formach postępowania sądowego. Celem projektu jest wprowadzenie do ustawy o Trybunale Koronnym możliwości utajnienia rozprawy toczącej się przed Trybunałem z powództwa prywatnego, oraz usankcjonowanie i doprecyzowanie możliwości sądowych mediacji i zawierania ugody procesowej. Losy projektu i debatę, która pod nim się toczy możecie obserwować w tym wątku.

W Sejmie Księstwa Sarmacji złożony został obywatelski projekt ustawy o ochronie standardów językowych. Wnioskodawców reprezentuje autor projektu Jaśnie Oświecony Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán. Celem przedłożonej nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości jest umożliwienie karania osób, które uporczywie popełniają błędy interpunkcyjne i ortograficzne w DSG i na Forum Centralnym. Projekt wyłącza spod tej sankcji Ćwirka i kanał IRC. Projekt i dyskusja o nim dostępne są tu.

W imieniu Ruchu Sarmackie Odrodzenie Wielmożny Wicemarszałek Sejmu Misza wicehrabia Korab-Kaku złożył projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw — konkretnie ustawy o Trybunale Koronnym, ustawy o SUSPENS, ustawy o finansach publicznych, i ustawy Regulaminu Sejmu. Więcej o projekcie i debacie toczącej się wokół niego możecie dowiedzieć się w tym miejscu.

Wielmożny Wicemarszałek Sejmu Misza wicehrabia Korab-Kaku złożył w imieniu Ruchu Sarmackie Odrodzenie kolejny projekt ustawy — ustawę o serduszkach. Celem projektu jest zmiana, która ma doliczać do systemowej aktywności serca dawane publikowanym w DSG artykułom — jedno serce ma mieć "wagę" 1/4 punktu systemowej aktywności. Mimo, że formalnie debata została zakończona, a Sejm przeszedł do głosowania, debata pod nim rozgorzała na nowo. Można śledzić ją w tym miejscu.

WRSI5l6q.png

Obecnie w Sejmie trwają następujące głosowania:
1LfE66s9.png

Aktualnie brak jest aktywnych zapytań poselskich i interpelacji.

NIGGTK11.png

Bieżący tydzień przyniósł znaczne ożywienie w Sejmie Księstwa Sarmacji. Nie tylko widoczne po ilości złożonych projektów, ale i po temperaturze niektórych debat. Sejmowa kadencja znajduje się właśnie na półmetku i posłom zostaje coraz mniej czasu na wprowadzanie kolejnych zmian i nowelizacji. Redakcja życzy posłom wytrwałości i ciekawych merytorycznie debat.

Rejestr zmian

  • Cudzoziemiec, dn. 17.02.2016 o 09:57:49: Edycja: Edycja tytułu na prośbę autora.
Serduszka
7 154,00 lt
Ten artykuł lubią: Siergiusz Asketil, Laurẽt Gedeon I, Vladimir ik Lihtenštán, Henryk Leszczyński, Aleksander Damian Chojnacki, Maxymilian Velmilla-Popow, Karolina Aleksandra, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Misza "JK" Korab-Kaku, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Gerald Klemens.
Komentarze
Karolina Aleksandra
Co tu dużo pisać — świetna inicjatywa. Życzę wytrwałości w jej publikowaniu.
Odpowiedz Permalink
Maxymilian Velmilla-Popow
bardzo mi się to podoba, rewelacyjna robota.
Odpowiedz Permalink
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Duży wkład w pracę - wielki plus :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.