Informator Teutoński #5
Seria wydawnicza: Informator teutoński

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
WYDANIE NR 5 | LUTY 2016
hm_teutonia.png
INFORMATOR TEUTOŃSKI
hm_teutonia.png
OBOWIĄZKOWY W KAŻDYM TEUTOŃSKIM DOMU!

SCcWx88j.png
On'tá + áen + ale + vil + deti!
SCcWx88j.png

--- Áen iv'hati úrn nó Kong! ---

|03/02/2016| Do Królestwa Teutonii powrócił Wojciech Hergemon. Skorzystał z zawieszenia postanowienia w sprawie wydalenie cudzoziemca. Serdecznie witamy na łonie stęsknionej Ojczyzny i życzymy owocnej pracy dla Jej dobra! WIĘCEJ

|04/02/2016| Lord Koadiutor Albert Felimi-Liderski opublikował bilans finansów teutońskich za styczeń 2016 roku. WIĘCEJ

|07/02/2016| Daniel bnt Saryoni poinformował o sukcesie drużyny piłkarskiej FC Auterra w SLP. Naszym piłkarzom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw! WIĘCEJ

|10/02/2016| Król Mateusz Wilhelm obwieścił swoją abdykację i równocześnie przeprosił za swoją długą nieobecność oraz ogłosił, że swojego następcę widzi w Krzysztofie diuku Kwazim. Oficjalny akt abdykacji pojawił się w Dzienniku Praw 12/02/2016. Rozpoczął się czas bezkrólewia. WIĘCEJ

|10/02/2016| W związku z abdykacją króla Mateusza Wilhelma Regentka Księstwa Sarmacji Karolina diuczessa von Lichtenstein w imieniu Korony wystosowała list do narodu teutońskiego. WIĘCEJ

|11/02/2016| Podobny list wystosował Kanclerz Księstwa Sarmacji Dalek Caan baronet von Thorn-Skaro. WIĘCEJ

|11/02/2016| Gotfryd Slavik markiz de Ruth ogłosił zamiar ubiegania się koronę królewską w elekcji. Poprzedził go Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán wydając swoje oświadczenie i deklarując udział w elekcji jako kandydat.

|12/02/2016| Regent-Interrex Królestwa Teutonii Krzysztof diuk Kwazi powołał Rolanda kawalera Heacha na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów. WIĘCEJ

|13/02/2016| Roland kawaler Heach zwołał Zgromadzenie Elektorów na 15/02/2016. Termin składania deklaracji uczestnictwa ustalił na 15-17/02/2016. WIĘCEJ

|14/02/2016| Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán przedstawił swój program, który chciałby zrealizować na urzędzie Króla Teutonii. Tytuł programu to "Magnum opus et magnum bonum". WIĘCEJ

|16/02/2016| Anglau hrabia Tristora złożył publiczną deklarację zamiaru ubiegania się tron królewski. Hrabia przedstawił również swój program, który chciałby zrealizować na urzędzie Króla Teutonii. WIĘCEJ

|15/02/2016| Rozpoczęło się składanie deklaracji uczestnictwa w elekcji przez obywateli teutońskich. W Ciągu trzech dni swój udział w elekcji potwierdziło dwunastu obywateli teutońskich, wszystkie złożone deklaracje zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów Rolanda kawalera Heacha. WIĘCEJ

|18/02/2016| Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów Roland kawaler Heach zarządził składanie kandydatur na urząd króla Teutonii. Zgłoszono trzy kandydatury: Anglaua hrabiego Tristory, Vladimira diuka Ivanovitsša ik Lihtenštána oraz Gotfryda Slavika markiza de Ruth. Równolegle do składania kandydatur zarządzono debatę. WIĘCEJ

|18/02/2016| Lord Koadiutor Albert Felimi-Liderski rozpoczął konsultacje społeczne nad polityką finansową Królestwa Teutonii. WIĘCEJ

|20/02/2016| Roland kawaler Heach opublikował pierwszą część kroniki elekcji królewskiej. Wszystkim zainteresowanych tym wydarzeniem przedstawiamy raz jeszcze link. WIĘCEJ

|23/02/2016| Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów Roland kawaler Heach zarządził głosowanie nad kandydatami na Sukcesora Tronu Królestwa Teutonii. WIĘCEJ

|25/02/2016| Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów Roland kawaler Heach ogłosił wyniki elekcji królewskiej. Elektorzy wybrali na nowego Króla Teutonii Auglaua hrabiego Tristorę (8 głósów). Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán otrzymał dwa głosy, Gotfryd Slavik markiz de Ruth jeden głos. Król-elekt poinformował również o zamiarze przyjęcia królewskich imion: Andrzej Fryderyk. WIĘCEJ

|25/02/2026| Regent i Interrex Królestwa Teutonii Krzysztof diuk Kwazi wydał ostanie postanowienie przed oficjalnym zakończeniem okresu bezkrólewia — zasłużonym Teutończykom wręczył odznaczenia za ich pracę dla dobra Królestwa. WIĘCEJ

|26/02/2026| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk poinformował o uroczystościach koronacyjnych, które planowane są na 05/03/2016 o godzinie 19:00. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego koronacji został Roland kawaler Heach, Aleksander Damian markiz Chojnacki oraz Irmina wicehrabina de Vellior y Thorn poprowadzą część wojskową ceremonii. WIĘCEJ

--- Úr Thing ---

|02/02/2016| Roland kawaler Heach zgłosić w Senacie projekt Ustawy o Teutońskim Funduszu Celowym. Debatę nad projektem zarządzono jeszcze tego samego dnia. Projekt wycofano. WIĘCEJ

|04/02/2016| Roland kawaler Heach zgłosił pakiet poprawek do projektu Ustawy o refundacji kosztów procesu sądowego. Poprawki objęły zwrot kosztów od: założenia instytucji na terenie Królestwa Teutonii, zakupu żywności w miejskiej kantynie oraz publikacji ćwirków. Sceptycznie do poprawek odniósł się Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski. W związku z przyjęciem przez Sejm Księstwa Sarmacji ustawy znoszącej koszty od złożenia wniosku prywatnego oraz od wniosku o odwołanie w Trybunale Koronnym Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán przedstawił 14/02/2016 projekt ustawy refundującej zakup jedzenia w miejskich kantynach oraz koszty ćwirków. Projekt wycofano 17/02/2016 z uwagi na zapowiedziane przez Lorda Koadiutora Alberta hrabiego Felimiego-Liderskiego konsultacje społeczne dotyczące polityki finansowej Królestwa Teutonii. WIĘCEJ

|04/02/2016| Misza wicehrabia Korab-Kaku wezwał Senat do przyjęcia uchwały dotyczącej źródeł finansowania budżetu Królestwa. Projekt wycofano przed formalnym rozpoczęciem obrad z powodu zapowiedzi przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie przez Lorda Koadiutora. WIĘCEJ

|05/02/2016| Wicemarszałek Senatu Aleksander Damian markiz Chojnacki zamknął głosowanie na projektem Ustawy o symbolach narodowych Teutończyków autorstwa Krzysztofa diuka Kwaziego. Senat przyjął ustawę. WIĘCEJ

|09/02/2016| Regent Królestwa Teutonii Krzysztof diuk Kwazi złożył w Senacie projekt Uchwały ws. stwierdzenia opróżnienia Tronu Królestwa Teutonii. Debatę nad projekt zarządzono następnego dnia. Z powodu ogłoszenia przez króla Mateusza Wilhelma abdykacji przerwano procedowanie nad uchwałą. WIĘCEJ

|28/02/2016| Roland kawaler Heach zgłosił w Senacie projekt uchwały ws. medalu upamiętniającego koronację króla Andrzeja Fryderyka. Debatę zarządzono tego samego dnia. WIĘCEJ

--- Úre Kulture ---

|03/02/2016| Lord Lingwista Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán rozpoczął poszukiwania i tłumaczenia na język teutoński patriotycznych haseł. WIĘCEJ

|04/02/2016| Wojciech Hergemon założył nowe pismo "Ostatni Bastion Teutonizmu" z siedzibą w Srebrnym Rogu. Serdecznie gratulujemy i życzymy nowej konkurencji na rynku prasowym samych sukcesów. Jednocześnie Redakcja "Gazety Teutońskiej" przypomina, że tylko my premiujemy aktywność naszych autorów. WIĘCEJ

|06/02/2016| Roland kawaler Heach przedstawił pomysł utworzenia Uniwersytetu Społecznego im. Cesarza Jakoba jako alternatywę dla poradnika dla nowych Teutończyków. WIĘCEJ

|07/02/2016| Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán wydał "Pieśni o pustce". Jest to kolejne dzieło z nurtu altborkiego. Redakcja zaprasza do lektury. WIĘCEJ

|20/02/2016| Wojciech Hergemon przedstawił zamiar napisania powieści osadzonej w wydarzeniach Teutońskiego Maja i jednocześnie poprosił Teutończyków o przedstawienie swojej wiedzy o nim oraz jej źródeł. WIĘCEJ
Serduszka
6 638,00 lt
Ten artykuł lubią: Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, Roland Heach-Romański, Orjon von Thorn-Surma, Albert Felimi-Liderski, Ignacy Urban de Ruth, Adam Jerzy Piastowski, Andrzej Fryderyk, Krzysztof St. M. Kwazi, Siergiusz Asketil, Wojciech Hergemon.
Komentarze
Albert Felimi-Liderski
Po-trój-na tan-tie-ma, tu ru ru!
Odpowiedz Permalink
Wojciech Hergemon
Uprzejmie wyjaśniam, że OBT też premiuje aktywność swoich autorów. Ba, żądam sprostowania!
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Następnym razem nie wspomnę o konkurencji!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.