Dwór Książęcy, Tomasz Ivo Hugo, 24.04.2016 r. o 12:15
Podbój Kosmosu!
Seria wydawnicza: Podbój Kosmosu

Moi Drodzy!

C
zy podbój v-Kosmosu jest możliwy? Czy Sarmacja, a może nawet cały Pollin jest w stanie odkrywać to, co w gwiazdach? Mam nadzieję, że tak! Swego czasu chyba każdy Samorząd miał swoją agencję kosmiczną, więc temat lotów kosmicznych w Sarmacji nie jest nowy. Inna sprawa, że wydaje mi się, że jakoś tym agencjom kosmicznym chyba zapału zabrakło. Nie chcę rozpoczynać żadnych nowych projektów inwestycyjnych, zakładania nowych instytucji i tworzenia wielkich przygotowań na Ziemi. Chciałbym przedstawić Wam… grę. Zachęcić Was do narracji. Sarmatki i Sarmatów oraz każdego, kto zechce się z nami w to bawić. Zresztą nie całkiem mojego pomysłu – na podstawie planszowe (Odkrywcy nowych światów), której zasady spróborałem zaadaptować do nas.

D
aję Wam narzędzia i chciałbym Was zachęcić do eksploracji kosmosu. Będą narzucone pewne zasady, planety, zdarzenia, miejsca, przedmioty, istoty, to może jakoś popchnie entuzjastów do działania, niż mieliby sami wszystko wymyślać :) A myślę też, że i ludzie, którzy po prostu chcieliby się pobawić, zwłaszcza gdy lubią klimaty s-f, znajdą coś dla siebie.

Z
ałożenia, instrukcja, zasady, to długi tekst (10,5 stron), ale nikt nie musi się go uczyć na pamięć. Bardziej chodzi o to, żeby zasady były w miarę jasne, kompletne i każdy wiedział czego może się spodziewać. To bardziej też będą wytyczne dla mnie - na początku każdej tury/eksploracji będę wszystko każdej załodze przedstawiał na Forum Centralnym we właściwym wątku. A każdy Gracz (Agencja kosmiczna) będzie opisywał swoją eksplorację w artykułach na głównej.

P
oniżej przedstawiam Wam streszczenie. Na Forum Centralnym są przedstawione zasady z podziałem na różne zagadnienia. Prom Kosmiczny może dostać każdy, nie musi to być Agencja kosmiczna, choć dla narracji fajnie by było. Załoga, to nie muszą być poszczególne osoby, to bardziej… pionki.

M
am nadzieję, że się Wam wszystko spodoba i powoli będziecie się zgłaszać. Myślę, że zabawa nie wystartuje wcześniej, jak w połowie maja. Zdaję sobie sprawę, że skompletowanie odpowiednio zbalansowanej Załogi, kompletu Urządzeń i ilości Zasobów, to nie sprawa na pięć minut. Ale też uważam, że dzięki takim przygotowaniom zabawa będzie ciekawa i długa.

K
ażdą wątpliwość postaram się wyjaśnić, a na każde pytanie odpowiedzieć. Pamiętajcie – nie ma głupich pytań. Nie odeślę nikogo do instrukcji, co najwyżej po prostu zacytuję. Jeśli pojawi się więcej pytań i wątpliwości, to w dziale na Forum Centralnym pojawi się FAQ.

Zapraszam do zabawy!


DZIAŁ NA FORUM CENTRALNYM

STRESZCZENIE NA FORUM CENTRALNYM
STRESZCZENIE
Gra będzie odbywać się w turach – jedna trwa tydzień. O 20:00 w niedzielę będę informował każdą Agencję o statusie misji, ekspedycji i sugerował ewentualne działania (przemieszczanie, leczenie, naprawa itp.). W jej trakcie można przeprowadzić szereg czynności, w zależności czy przemieszczamy się między układami, czy eksplorujemy planetę.

Najbliższe układy znajdują się w odległości 5 parseków od siebie i kolejne odległości, to wielokrotności 5 parseków. W wyjątkowych przypadkach, wyjątkowe układy znajdują się w odległości 10 do 15 parseków od najbliższego układu.

W trakcie tury Agencje Kosmiczne powinny opisywać w artykule(-łach) co się w niej wydarzyło. Ja daję tylko wytyczne w postaci rodzaju terenu oraz ewentualnych obcych form życia i przedmiotów Obcych widocznych w zasięgu widzenia, eksploracji. Ostatni artykuł w turze, powinien zawierać informację na temat zamiarów ekspedycji na następną, żebym mógł poinformować o dalszych możliwych działaniach.

Mapa planety składa się z heksadecymalnych pól, więc obszar eksploracji stanowi miejsce, w którym znajduje się załoga ekspedycji oraz okalające ją pola, jeśli załoga porusza się pieszo. Jeśli załoga porusza się Łazikiem, wówczas teren eksploracji powiększa się o kolejny „okrąg” – pola okalające pole eksploracji pieszej.

Podstawowa zasada jest taka, że członek ekspedycji, wykonujący inną czynność nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu różnego rodzaju czynników. Może się też tak zdarzyć, że czynność będzie wymagała więcej niż jedną turę, wówczas także nie będzie można się przemieszczać.

Przemieszczać się może tylko cała załoga ekspedycji. Przemieszczanie na mapie jest skokowe – na pola, które w swoim obszarze eksploracji nie mają pól, które były w obszarze eksploracji poprzedniego miejsca, w którym załoga się znajdowała, chyba że jest to skraj mapy. Jeśli załoga przemieszcza się na najbliższe takie pole, odbywa się to w ramach jednej tury (na koniec tury eksploracji). Jeśli chce przemieścić się na dalsze, to zajmuje to jedną turę, załoga nie może eksplorować mijanych obszarów, ale je odkrywa. Może też po drodze spotkać obcą formę życia.

Po eksploracji na danym obszarze wszystkich możliwych zdarzeń, przez najbliższych 10 tur, nic nowego się na nich nie wydarzy; pozostaną do eksploracji rzeczy, sprawy, którymi nie zajęła się dana ekspedycja.

Każda załoga składać się może z następujących członków: Dowódca – tylko jeden w załodze na misji, na początku musi być w załodze), daje różne bonusy i może wykonywać niektóre czynności zarezerwowane dla innych; Inżynier – może naprawiać urządzenia, badać znalezione przedmioty, może kierować Łazikiem; Żołnierz – może używać lasera, ogłuszacza i paralizera; Naukowiec – może badać znalezione organizmy obce, znalezione przedmioty; Zwiadowca – może używać neurodetektora, daje kilka bonusów; Nawigator – może kierować Łazikiem, daje bonus do zużycia zasobów; Lekarz – może leczyć bez apteczki, badać znalezione istoty żywe.
Każdy członek załogi posiada te same rodzaje parametrów, o różnej wielkości: Siła (S) –ile może nieść ze sobą członek drużyny w trakcie ekspedycji; Pochwycenie (P) – stopień z jakim członek załogi jest w stanie pochwycić obcą formę życia i przedmioty obcych, niektóre przedmioty mogą modyfikować go; Walka (W) – oznacza wartość bojową danego członka załogi, niektóre przedmioty mogą modyfikować ten parametr; Szybkość (Sz) – wskaźnik przydatny w trakcie ucieczki przed szczególnie groźnymi obcymi formami życia; Inteligencja (I) – może pomóc w porozumieniu się z obcymi formami życia; Życie (Ż) – liczba punktów życia członka załogi, będzie można je utracić, a zbyt niski poziom spowoduje obniżenie pozostałych parametrów.

Skafander – niezbędny do podróżowania na niektórych planetach; Ogłuszacz – pozwala ogłuszyć obce formy życia; Paralizer – pozwala sparaliżować obce formy życia; Neurodetektor – pozwala na przejęcie inicjatywy w czasie walki lub próby przechwycenia obcej formy życia; Laser – pozwala zabić obcą formę życia; Narzędzia specjalne – narzędzia służące do naprawy Łazika; Narzędzia – narzędzia służące do naprawy innych urządzeń wymienionych w tym punkcie; Apteczka – pozwala leczyć drużynę; Neurodetektor – pozwala przejąć inicjatywę w spotkaniu z istotami żywymi; Holoaparat – pozwala zlokalizować ukryte przedmioty obcych oraz jaskinie pod powierzchnią; Klatka-E – pozwala na ujęcie organizmów żywych i dostarczenie ich na pokład promu.

Na początku misji trzeba (i można) zabrać tylko jeden Łazik na prom. Jest on niezbędny do podróżowania w na niektórych planetach, wspomaga też eksplorację planet. Może zabrać do 6 członków załogi oraz do 20 urządzeń. Łazik także ma parametry: Siła (S); Pochwycenie (P); Walka (W); Szybkość (Sz); obecność na pokładzie niektórych członków załogi może zwiększać odpowiednie parametry. W bardzo wyjątkowych sytuacjach łazik może zostać uszkodzony – wówczas może uda się go naprawić lub wziąć na Prom i naprawić, ale może się tak zdarzyć, że będzie trzeba go porzucić, a w skrajnych przypadkach spowoduje także śmierć członków ekspedycji.

W trakcie misji będą zużywane przez Prom, załogę, Łazik zasoby – są to zbiorczo paliwo oraz jedzenie.

Pomiędzy układami i planetami będziemy się poruszać Promem kosmicznym; można będzie tam także leczyć członków załogi oraz naprawiać Łazik i urządzenia, czy badać obce formy życia i przedmioty. Posiada on ograniczoną zarówno zdolność nośną, jak i liczbę miejsc mieszkalnych czy magazynowych.

W trakcie podróży będziemy mogli eksplorować różne rodzaje planet. Ich wielkość będzie miała wpływ na liczbę pól możliwych do eksploracji. A ich odległość na prawdopodobieństwo wystąpienia form żywych oraz na możliwe wielkości tych planet i na siłę grawitacji. Natomiast siła grawitacji będzie miała wpływ m.in. na atmosferę i wielkość zasobów, które można będzie na niej znaleźć.
Na planetach też będą występowały różne rodzaje terenów: Równina, Wzgórze, Góry,
Urwisko, Jaskinia, Lodowiec, Bagna, Zastygła lawa, Płynna lawa, Ciecz (nie zawsze musi to być woda), Rzeka, Jezioro, Rzadka roślinność, Bujna roślinność, Miasto Obcych, Budowla Obcych. Rodzaj terenu może mieć wpływ na poruszanie się ekspedycji, na prawdopodobieństwo wystąpienia obcych form życia, czy przedmiotów Obcych.

Załoga (ekspedycja) może spotkać różne obce formy życia. Sami będą nadawać im nazwy i przedstawią nam ich wygląd. Gdy obca forma życia znajduje się w obrębie eksploracji i widoczności, ja będę podawał tylko parametry: Pochwycenie – oznacza stopień z jakim obca forma życia może się oprzeć pochwyceniu przez załogę; Walka – oznacza wartość bojową obcej formy życia; Szybkość – wskaźnik pomocny obcej formie życia przy pogoni za załogą; Agresja – poziom agresji obcej formy życia, skłonności do walki; Inteligencja – oznacza stopień w jakim można się będzie porozumieć z obcymi formami życia; Badanie – oznacza ile czasu trzeba poświęcić na badanie danej formy życia, w zależności od tego, co chce się uzyskać.
Kontakt będzie mógł polegać na: Walce, Ucieczce, Ogłuszeniu, Paraliżu, Pochwyceniu. Pochwycone stworzenia będzie można zbadać, a jeśli to się uda, to można będzie uzyskać Punkty Zwycięstwa, informacje na temat planety, a nawet… nowego członka załogi.

W trakcie ekspedycji będzie można znaleźć także przedmioty Obcych – artefakty pozostawione przez starożytne cywilizacje Obcych. Większe prawdopodobieństwo znalezienia ich jest w ruinach i budowlach Obcych. Przedmioty będą miały trzy parametry: Pochwycenie i Badanie, których znaczenie jest podobne jak przy obcych istotach oraz Cecha – odpowiednio przebadany przedmiot Obcych będzie mógł zwiększyć parametr jednego członka załogi. Badanie przedmiotu Obcych może także przynieść Punkty Zwycięstwa.

Punkty Zwycięstwa służą do utworzenia rankingu Agencji Kosmicznych. Można je uzyskać w wyniku badań obcych form życia oraz przedmiotów Obcych, za odkrywanie układów i eksplorowanie planet (powyżej pewnej liczby). Mogą się też pojawić szczególne i długie zadania do wykonania, za które także będzie można uzyskać PZ.
Serduszka
15 240,00 lt
Ten artykuł lubią: Jan Grimknur, Michał Pséftis, Ignacy Urban de Ruth, Cudzoziemiec, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Daniel January von Tauer-Krak, Krzysztof Czuguł-Chan, Markus Arped, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Heweliusz Popow-Chojnacki, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni, Ryszard Paczenko, Vladimir ik Lihtenštán, Siergiusz Asketil, Ivan von Lichtenstein, Zbyszko Gustolúpulo, Susanne Delfina Kierkeller, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Jan Grimknur
Kiedyś bardzo popularne były na Internetach wszelkiego rodzaju gierki opisowe, coś podobnego widzę zagościło i tutaj. Pomysł wprowadzenia do Ks czegoś takiego uważam za trafiony, nawet nie tylko w kwestiach eksploracji kosmosu, ale można odnieść też do zupełnie innych dziedzin. Całego opisu jeszcze nie zrozumiałem, ale to będzie trzeba na spokojnie przejrzeć i kto wie, może nawet będzie opcja zgłoszenia się. :)

Ogólnie sam pomysł bardzo mi się podoba.
Odpowiedz Permalink
Michał Pséftis
Nie mam dostępu do działu i streszczenia na FC, to wina braku aktywności? :(

Z pewnością wezmę udział, jeśli tylko czas mi pozwoli. Uwielbiam klimaty sci-fi.
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Raczej tego, że jeszcze tego nie udostępniono. Przygotowywałem to od jakiegoś czasu, więc dział był ukryty
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
No to supcio :) jadę na myjnię umyć rakietę.
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
Genialne. Biorę w tym udział
Odpowiedz Permalink
Daniel January von Tauer-Krak
Dział został odblokowany.
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Zaiste istny kosmos. 5 parseków... czyli.. ponad szesnaście lat świetlnych... przygotuje kanapki, dużo kanapek. Lecimy a co tam! :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Promy kosmiczne, które dam wszystkim chętnym, będą te 5 parseków pokonywały co najmniej w tydzień ;)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Książę ma promów w garażu kilka :P wybieram sokoła millenium! :D
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
No kurde dziadek :P nie mogłeś innego wybrać. Chyba ze przyjmiesz mnie do swej drużyny :P to się gniewać za to nie będę:P
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Sam latam! Czubakę też już mam więc sorry wnuczka ;)
Odpowiedz Permalink
Irmina de Ruth y Thorn
No to foch :P no dobra czas w końcu wybrać sobie rakietę :P
Odpowiedz Permalink
Orjon Surma
Może spróbuję, a co! ;)
Odpowiedz Permalink
Heweliusz Popow-Chojnacki
Oglądałem kiedyś Star Treka - gra będzie bardzo ciekawa :D
Odpowiedz Permalink
Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener
Zacytuję dość często padające na IRCu słowa: "Ciekawe, ciekawe"
Szkoda, że planet nie można nazywać, rozwijać ich... :P
(Jeśli tam coś jest na ten temat wspomniane, to proszę wybaczyć, moze to jakimś cudem przeoczyłem)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Arcadio, nie, nie będziemy nawiązywać stosunków z Twoim kosmicznym uniwersum ;P
Odpowiedz Permalink
Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener
Sławetny Panie, ale czy ja w swoim komentarzu wspomniałem o tym?
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Panie Deliart, narazie "ograniczymy" się do eksploracji. Myślę, że mimo wszystko jest w tym sporo potencjału. Chciałbym, żeby to była gra fabularna niż strategiczna.

A co do nazw... to jeszcze pomyślimy. Z pewnością Gracze będą mogli nazwać obce istoty
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
RPG zawsze w pytkę! Najbardziej uwielbiam prowadzenie w stylu narracyjnym, bez kostek! :)
Odpowiedz Permalink
Avril von Levengothon
Może być ciekawie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
Trochę szkoda, że nie można podbijać i anektować. Marzy mi się Abvienolheimskie Imperium Międzyplanetarne.
Odpowiedz Permalink
Michał Pséftis
@Vlad - bardzo niedługo wychodzi taka strategia od Paradoxu, Stellaris, która spełni wszystkie Twoje imperialistyczne marzenia.
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Pomysł piękny, ilość pracy włożona ogromna, będę trzymał kciuki za powodzenie misji! Wręcz żałuję, że klimaty RPG są mi tak obce :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
JO Diuku Ivanovitsš ik Lihtenštán, jak wcześniej napisałem - to będzie fabuła, nie strategia :) Książę nie odpowiednich środków i technologii do podboju, ale tylko Kosmosu ;)

PP Hrabio Paczenko, ale cóż stoi na przeszkodzie w zaznajomieniu się z tymi klimatami. Nikomu nic złego się nie stanie, a bawić się będzie można :)
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Także czekam na Stellaris :)
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Wasza Książęca Mość!
Ja naprawdę, nie stracę okazji aby się podlizać, ale aplikacja, nowy pomysł sprzed sekundy... no nie dam rady. I boję się ośmieszyć swym ogólnym brakiem zrozumienia :)
Odpowiedz Permalink
Susanne Delfina Kierkeller
Trochę boli od tego głowa, ale, mimo wszystko, nie mogę się doczekać.
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Pomysł w pytę... Jak tylko czas pozwoli, aktywność raz na tydzień jeśli dobrze rozumiem? Z tym nie powinno być problemu ;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.