Dwór Książęcy, Tomasz Ivo Hugo, 27.04.2016 r. o 20:36
Podbój Kosmosu - Załoga
Seria wydawnicza: Podbój Kosmosu

N
o dobrze, wiemy już z grubsza co będziemy robili, więc wypadałoby wiedzieć - jak będziemy to robili? Przy pomocy kogo i czego? W tym artykule skupimy się na "kogo" - czyli załodze. Żeby nie było wątpliwości, powtórzę jeszcze raz - załoga nie odzwierciedla liczby Graczy w drużynie (agencji kosmicznej), załoga to raczej pionki, którymi Gracz się posługuje w trakcie misji, ekspedycji i zadań.

N
ajważniejszą chyba osobą w załodze jest Dowódca. Może być tylko jeden w całej załodze na misji - jego obecność na początku jest obowiązkowa, jednak jego utrata nie powoduje przerwania (niepowodzenia) misji. Ale też nie można "odtworzyć" - nie można zmienić profesji żadnemu innemu członkowi na Dowódcę. W ogóle nie można zmieniać profesji członkom załogi - raz ustalona pozostaje do końca... jego lub misji ;-) Ale też jego obecność jest przydatna nie tylko z racji samej funkcji, nazwy. Jeśli jest w ekspedycji, sprawia, że zasoby są zużywane w mniejszej ilości, a Lekarz jest w stanie wyleczyć więcej ran na rundę. Jego obecność na Promie kosmicznym powoduje, że leczenie, badania i naprawy są prowadzone w przyspieszonym tempie. Może także kierować Łazikiem i używać urządzeń, których używa Żołnierz.

Ponadto w załodze mogą się znaleźć członkowie o następujących profesjach (przedstawicieli każdej profesji może być więcej niż jeden):
Żołnierz – jednostka bojowa, więc jako jedyny członek załogi (poza Dowódcą) może używać urządzeń bojowych (broni), czyli Lasera, Ogłuszacza i Paralizera.

Inżynier – technik, który może naprawiać urządzenia w normalnym czasie. Może badać przedmioty Obcych znalezione w trakcie ekspedycji ze współczynnikiem 1 (runda). Może kierować Łazikiem w trakcie ekspedycji.

Naukowiec – mózgowiec, który może badać istoty żywe znalezione w trakcie ekspedycji ze współczynnikiem 0,75 (rundy). Może także badać przedmioty Obcych znalezione w trakcie ekspedycji ze współczynnikiem 0,75.

Zwiadowca – spryciarz, który jako jedyny może używać Neurodetektora (urządzenia pomagającego ekspedycji w kontaktach z obcymi formami życia). Jego obecność w ekspedycji pieszej powoduje, że zużywa ona o 0,25 mniej zasobów w trakcie. Może kierować Łazikiem. Zwiększa także zasięg pola widzenia w trakcie ekspedycji - pole widzenia jest takiej wielkości, jak pole eksploracji Łazika.

Nawigator – jego obecność na Promie kosmicznym i w Łaziku powoduje, że zasoby odpowiednio na podróż i ekspedycję są zużywane wg współczynnika 0,75. Może kierować Łazikiem.

Lekarz – jako jedyny może leczyć bez Apteczki, zaś Apteczki może używać do przyspieszenia leczenia (o leczeniu pod koniec tego artykułu). Może badać obce formy życia znalezione i pochwycone w trakcie ekspedycji ze współczynnikiem 0,75; oprócz niego badać je może tylko Naukowiec.


N
o ale czymże byłaby gra fabularna, gdyby członkowie nie mieli cech, parametrów czy tym podobnych? Także i nasi dzielni odkrywcy Kosmosu będą posiadać parametry - ich wielkość, w większości, będzie zależna od profesji i (co do zasady) nie będzie ulegać zmianie:
Siła (S) – oznacza ile kilogramów urządzeń (poza Skafandrem) oraz przedmiotów Obcych może nieść ze sobą członek drużyny w trakcie ekspedycji. A właściwie cała drużyna - siła wszystkich członków załogi ekspedycji sumuje się, co oznacza, że wagę urządzeń niesionych przez załogę odnosi się do tej sumy, a nie pojedyncze urządzenia do pojedynczych członków załogi.

Pochwycenie (P) – w trakcie ekspedycji załoga będzie mogła POCHWYCIĆ obce formy życia i przedmioty Obcych, a ten parametr oznacza stopień z jakim członek załogi jest w stanie pochwycić obce formy życia i przedmioty Obcych; istoty i przedmioty będą także określane tym parametrem i w celu pochwycenia będą w odpowiedni sposób porównywane do siebie te parametry. Używanie przez członka załogi Ogłuszacza i Paralizera (Żołnierz i Dowódca) lub Neurodetektora (Zwiadowca), powoduje zwiększenie tego parametru wobec obcych form życia. Ale o kontaktach spotkaniach z obcymi formami życia i znajdywaniu przedmiotów Obcych będzie szerzej w innym artykule.

Walka (W) – z każdą napotkaną istotą będzie można walczyć. Z niektórymi inaczej zresztą nie będzie się dało (no chociaż...). Ten parametr więc oznacza wartość bojową danego członka załogi.

Szybkość (Sz) – jeśli będziemy musieli walczyć, bo tak będzie wychodzić z zasad gry, ale okaże się, że ekspedycja jest za cienka w uszach, ten wskaźnik będzie przydatny w trakcie ucieczki. Oczywiście nawet jeśli nie będzie zbyt słaba, ale Gracz postanowi jednak nie walczyć, załoga też będzie mogła uciec. Wówczas od sumy Szybkości wszystkich członków ekspedycji będzie zależeć czy załoga będzie w stanie uciec, ucieknie z otrzymanymi ranami, czy niestety zginie.

Inteligencja (I) – okazuje się, że w trakcie podboju Kosmosu spotkamy nie tylko obce formy życia, ale i INTELIGENTNE obce formy życia. Skutek dla Gracza będzie tak, że z niektórymi obcymi formami życia będzie można się porozumieć, co będzie zależało od sumy inteligencji członków ekspedycji. Z tego porozumienia może wyniknąć sporo dobrych rzeczy, ale szczegóły poznacie w artykule poświęconym obcym formom życia.

Życie (Ż) – liczba punktów życia członka załogi. Każdy członek załogi ma na początku taką samą ilość: 10. Życie tracić będą w trakcie walki lub gdy nie będą mieli przy sobie nic do jedzenia w trakcie eksploracji. Gdy Ż spadnie do 5, wówczas członek załogi będzie potrzebował 2 Zasoby na turę; więcej o Zasobach w następnym artykule. Brak zasobów w trakcie ekspedycji, spowoduje obniżanie Ż o 0,5 na turę. Obniżenie Życia do 6 powoduje zmniejszenie wszystkich pozostałych parametrów bazowych członka załogi o 1. Zmniejszenie Życia do 4 powoduje zmniejszenie wszystkich pozostałych parametrów bazowych członka załogi o połowę (licząc od maksymalnej wartości) z zaokrągleniem w górę.

Parametry (poza Ż, które jest takie samo na początku) prezentują się, w zależności od profesji, następująco:
DowódcaS 15; P 10; W 10; Sz 8; I 6
InżynierS 10; P 10; W 8; Sz 7; I 6
ŻołnierzS 12; P 8; W 10; Sz 8; I 4
NaukowiecS 6; P 12; W 6; Sz 7; I 9
ZwiadowcaS 9; P 7; W 9; Sz 10; I 6
NawigatorS 9; P 7; W 8; Sz 8; I 6
LekarzS 8; P 11; W 6; Sz 6; I 7


S
koro jest taki parametr jak Życie i na dodatek może się zmniejszać, a jego zmniejszenie do zera powoduje śmierć, to przydałoby się, żeby można był to Życie odzyskiwać, czyli LECZYĆ.

Leczyć może Lekarz, bez lub z Apteczką, oraz inny członek załogi tylko z Apteczką. Leczyć można będzie w zasadzie zawsze - w trakcie ekspedycji lub w trakcie tury przeznaczonej na poruszanie się Promu, ale w różnym zakresie. Apteczka się zużywa (szczegóły zużycia w następnym artykule).

W trakcie ekspedycji. Lekarz bez Apteczki będzie mógł leczyć jedną ranę na turę, a z Apteczką już 3 rany na turę. Jeśli w drużynie jest Dowódca, Lekarz wyleczy 2 bez i 4 rany z Apteczką. Inny członek załogi (tylko i wyłącznie z Apteczką) leczy jedną ranę na dwie tury (Dowódca nie ma wpływu na to leczenie).

Na Promie kosmicznym. Lekarzowi oczywiście nie będzie potrzebna Apteczka – będzie mógłe wyleczyć dzięki wyposażeniu Promu 5 ran na turę, choć z Apteczką leczyć będzie 8 ran na turę. Inny członek załogi (tylko i wyłącznie z Apteczką) wyleczy jedną ranę na turę. Jeśli na Promie będzie znajdować się Dowódca, liczba leczonych ran wzrasta o 2 dla Lekarza i o 1 dla innego członka załogi.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Ryszard Paczenko.
Serduszka
4 799,00 lt
Ten artykuł lubią: Irmina de Ruth y Thorn, Cudzoziemiec, Baszar Svensson at Atera, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Jan Grimknur, Ryszard Paczenko, Adam Jerzy Piastowski, Susanne Delfina Kierkeller, Siergiusz Asketil.
Komentarze
Ryszard Paczenko
Zaczęło brzmieć prawie jak thriller. Ucieszki, walka, porozumienie z inteligencją obcą... Nie, nie, Rysiu, nie wciągaj się. Aplikacja!
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Ależ ja nic nie naciskam, nie wywieram wpływu. Przecież księciu się odmawia :P
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
A tak, szczególnie jak ktoś chce, aby mu łatwiej deszcz do szyi wpadał...
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Pytanie: jakiś limit wielkości załogi? W sensie, że np. maksymalnie 6 członków? Cyz pełna dowolność? Biorę 100 ludzi i?
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Prom ma ograniczoną zarówno nośność: 2650 kg(waga załogi, urządzeń i zasobów, obcych form życia i przedmiotów Obcych), jak i liczbę miejsc. Zarówno łączną: 1800, jak i na poszczególne rodzaje "ładunku". Na załogę do 20 miejsc, na urządzenia do 100 i na zasoby do 2000 (choć tu jest babol - jak może być więcej miejsc na zasoby, niż miejsc w ogóle ;) ).

Można sobie będzie ustawić np. 20 miejsc mieszkalnych, ale zabrać mniej załogi. Co do zasady 1 miejsce = 1 osoba, urządzenie, zasób (tak, wiem, spore uproszczenie), ale w przypadku form życia mogą one zajmować więcej miejsc (zwłaszcza magazynowych).
Tak więc trzeba będzie patrzeć nie tylko na wagę (każdy członek załogi waży 70kg, urządzenie 7kg, a zasób 1kg), ale i na liczbę miejsc. Jeśli weźmiemy max liczbę członków załogi (20x70=1400), urządzeń (100x7=700), no to już weźmiemy 550 zasobów (2650-(1400+700)); zasoby są zużywane w podróżach miedzygwiezdnych/planetarnych i ekspedycjach.

Jeszcze szczegółowo będę o tym pisał w następnym artykule właśnie :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Jeszcze przeanalizuję nośność i liczbę miejsc, ale raczej pod kątem wspomnianego babola. To się na pewno zmieni, czy inne wskazane współczynniki - nie wiem, ale do ukazania się artykułu (jutro) wszystko w tym zakresie powinno być jasne.
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Wreszcie, uczciwie, się zgubiłem.
Uff :)
Odpowiedz Permalink
Susanne Delfina Kierkeller
Geeky, będę się uczyć tych zasad przez pół roku.
Odpowiedz Permalink
Orjon Surma
Z początku myślałem, że będzie to troszkę mniej skomplikowane, ale cóż... Będzie ciekawie. :)
Ojciec, lecimy razem?
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Skomplikowane? Oj tam, oj tam :) Zasady są przede wszystkim dla mnie. Owszem, na początku może być kłopot z wybraniem kogo i co załadować na Prom, ale potem już tylko czeka przygoda :)
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Łatwizna... czyli że będę mógł z całą powagą i odpowiedzialnością powiedzieć: "Zaufaj mi, jestem inżynierem!"
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.