Dwór Książęcy, Tomasz Ivo Hugo, 30.04.2016 r. o 15:54
Podbój kosmosu - technologia
Seria wydawnicza: Podbój Kosmosu

O
statnio odpowiedzieliśmy sobie na pytanie "KIM?" będziemy przeprowadzać podbój kosmosu, więc dzisiaj odpowiemy na pytanie "CZYM?". Podstawa, to Prom kosmiczny, czyli statek, którym Gracz (jego załoga) poruszać się będzie między układami i planetami w układach. Służy do transportu ludzi, urządzeń, zasobów oraz przedmiotów Obcych i obcych form życia. Na Promie można będzie także leczyć członków załogi rannych w trakcie ekspedycji (więcej ran będzie leczonych niż na planecie) oraz naprawiać Łazik i urządzenia. Prom kosmiczny posiada kilka zasadniczych parametrów. Nie, nie, żadne siły, pochwycenia i życia ;-) Dla uproszczenia przyjmiemy, że jest niezniszczalny. Chyba, że go porzucicie. Te parametry to zdolność nośna i liczba miejsc; ten drugi parametr dzieli się na trzy szczegółowe - miejsca dla załogi, urządzeń i zasobów.

ZDOLNOŚĆ NOŚNA
Waga ludzi, urządzeń i zasobów, jakie może Wasz Prom unieść. Każdy Prom ma taką samą zdolność nośną: 2800 kg.
Każdy człowiek waży 60 kg. Każde urządzenie waży 7 kg. Każdy zasób waży 1 kg. Wiem, że to uproszczenie, ale chyba i tak gra nie jest mało skomplikowana ;-) Ale bez obaw, te parametry wszystkie, to przede wszystkim muszę znać ja - a Wam będę przypominał, wyjaśniał i ostrzegał w trakcie gry.

LICZBA MIEJSC
Suma miejsc: mieszkalnych, magazynowych i na zasoby. Każdy Prom ma taką samą – 2000.
Poszczególne pozycje będzie można regulować. Na początku rozgrywki będzie trzeba "rozdzielić" te miejsca pomiędzy poszczególne kategorie, ale w trakcie może się zdarzyć, że będzie trzeba zamienić (tymczasowo) miejsca magazynowe na mieszkalne lub na odwrót.

LICZBA MIEJSC MIESZKALNYCH
Ilu ludzi, a właściwie członków załogi ;-), można maksymalnie zabrać na pokład, a także obcych form życia, z którymi załoga się porozumiała. Na każdym Promie można regulować między 5 a 20.
I od razu "ostrzegę" - niekoniecznie musicie brać tak licznej załogi, ile będzie miejsc na Promie. Nowi członkowie Załogi będą mogli się pojawić w trakcie gry.

LICZBA MIEJSC MAGAZYNOWYCH
Ile urządzeń, znalezionych przedmiotów Obcych i obcych form życia można zabrać na pokład.
Na każdym promie można regulować między 5 a 100.
Każdy przedmiot (urządzenie, przedmiot Obcych) zajmuje jedno miejsce magazynowe. Obca forma życia przetrzymywane poza Klatką-E zajmuje 2 miejsca magazynowe. Obca forma życia, z którą Załoga się porozumiała, zajmuje 4 miejsca magazynowe, chyba że mieszka w miejscach mieszkalnych.

LICZBA ZASOBÓW
Ile zasobów można zabrać na pokład. Na każdym promie można regulować między 750 a 1900.
Jako zasoby traktowane są zbiorczo paliwo zużywane przez Prom i Łazik w trakcie poruszania się oraz jedzenie zużywane przez załogę w trakcie misji. Ich zużycie jest opisane na końcu artykułu.


N
o ok, między planetami i układami Promem się poruszamy, a na planetach? Pieszo? Niekoniecznie - możemy, a czasem będziemy musieli poruszać się Łazikiem. Jest to urządzenie, ale poświęcę jemu trochę więcej uwagi i opiszę osobno. Można (i na początku misji trzeba) zabrać tylko jeden Łazik na Prom, a miejsca po nim nie można zaadaptować na inne urządzenia, ani zasoby czy miejsca mieszkalne. Łazik jest niezbędny do podróżowania w atmosferze kwasowej, do eksploracji pól zalanych cieczą (nie chodzi o rzekę czy jezioro) oraz do przekraczania lawy. W atmosferze rozrzedzonej nie będzie on niezbędny, ale poruszanie się pieszo przyspieszy zużycie zasobów załogi ekspedycji. Łazika można używać do eksploracji w pozostałych rodzajach atmosfery oraz na lądzie. Zasięg eksploracyjny Łazika jest powiększony o kolejny pierścień i wówczas zdolność Zwiadowcy zwiększenia pola widzenia nie ma wpływu; zasięgi eksploracyjne wyjaśniałem w pierwszym artykule przy pomocy map planet.

Łazik może zabrać do 6 członków załogi oraz do 20 urządzeń.
Łazik ma parametry podobne do ludzi: Siła (S) – 560 (jak niżej opisuję, jedno z urządzeń - Klatka-E może zwiększyć swoją wagę); Pochwycenie (P) – 20; Walka (W) – 25; Szybkość (Sz) – 20. Ich znaczenie jest podobne jak przy parametrach załogi. Z zastrzeżeniem, że każdy Naukowiec na pokładzie Łazika zwiększa P o 5, a Dowódca i każdy Żołnierz na pokładzie zwiększa W o 5.
Łazik może pomieścić 40 zasobów paliwa oraz dodatkowe 2 zasoby jedzenia dla każdego członka ekspedycji. Zasoby jedzenia, które bierze ze sobą członek załogi nie są liczone do wagi, nie mają wpływu na S.
NAPRAWA ŁAZIKA
W bardzo wyjątkowych sytuacjach Łazik może zostać uszkodzony. Jeśli zostanie uszkodzony na polu startu ekspedycji, będzie można go zabrać z powrotem na Prom. Jeśli już dalej, a załoga będzie miała narzędzia specjalne, będzie mogła go naprawić, co zajmie pół tury, jeśli jest w ekspedycji Inżynier, całą turę jeśli załoga ma narzędzia specjalne, ale nie ma Inżyniera w załodze i wówczas zaangażowana w to będzie cała załoga ekspedycji. A jeśli załoga nie będzie miała narzędzi specjalnych (także z Inżynierem w składzie), wówczas Łazik zostanie utracony. Jeśli Łazik ulegnie uszkodzeniu na planecie o atmosferze kwasowej na polu startu ekspedycji, a załoga będzie miała skafandry, wówczas załoga będzie mogła powrócić bezpiecznie na Prom i będzie można zabrać Łazik na pokład. Jeśli Łazik ulegnie uszkodzeniu na takiej planecie na innym polu, załoga biorąca udział w ekspedycji ginie, a Łazik zostanie utracony.
Naprawa Łazika na Promie nie ma wpływu na upływ tury, jeśli w załodze jest Inżynier, a na pokładzie są Narzędzia specjalne. Jeśli jest Inżynier, ale nie ma narzędzi specjalnych lub są narzędzia specjalne, ale nie ma Inżyniera, wówczas naprawa trwa turę. W tym drugim przypadku trzeba wyznaczyć dwóch członków załogi, którzy nie będą mogli brać udziału w następnej turze, w tym stać się częścią ekspedycji.


W
iemy już czym się będziemy poruszali, ale czy załoga będzie eksplorować planety "gołymi rękami"? Na szczęście nie. Załoga będzie mogła się wspomóc w wielu czynnościach Urządzeniami. W przypadku niektórych czynności - bez urządzeń ani rusz. Oto lista Urządzeń i opis ich przydatności:

Skafander – niezbędny do podróżowania przy braku atmosfery i w atmosferze trującej oraz w zanurzeniu, chyba że załoga ekspedycji będzie korzystać z Łazika. Potrzebny będzie także do podróżowania w atmosferze rozrzedzonej, żeby zasoby były normalnie zużywane, jeśli ekspedycja będzie poruszała się pieszo.

Ogłuszacz – urządzenie wspierające załogę w kontaktach z obcymi formami życia. Pozwala je ogłuszyć. Użyty w walce, modyfikuje wskaźnik Walka x2 (jedno urządzenie może modyfikować parametr jednego członka załogi). Raz użyty ulega zniszczeniu. Nie psuje się. Używać może Żołnierz i Dowódca.

Paralizer – urządzenie wspierające załogę w kontaktach z obcymi formami życia. Pozwala je sparaliżować. Użyty w walce, modyfikuje wskaźnik W x2 (jedno urządzenie może modyfikować parametr jednego członka załogi). Nie można używać w zanurzeniu. Używać może Żołnierz i Dowódca.

Neurodetektor – pozwala na przejęcie inicjatywy w czasie walki lub próby przechwycenia obcej formy życia. Używanie Neurodetektora przez Zwiadowcę, powoduje zwiększenie wskaźnika odpowiednio Walki lub Pochwycenia u WSZYSTKICH członków ekspedycji o współczynnik x1,2.

Laser – pozwala zabić obcą formę życia. Zabitej istoty nie można badać, można ją przerobić na zasoby – jedzenie. Używać może Żołnierz i Dowódca.
Narzędzia specjalne – narzędzia służące do naprawy Łazika. Nie psują się, ani nie zużywają.

Narzędzia – narzędzia służące do naprawy urządzeń wymienionych w tym punkcie. Nie psują się, ani nie zużywają.

Apteczka – pozwala wyleczyć członków załogi - odzyskać punkty Życia. Jedna Apteczka może wyleczyć 10 pkt. Życia po czym ulega zniszczeniu. Nie psuje się.

Holoaparat – pozwala zlokalizować ukryte przedmioty Obcych oraz jaskinie pod powierzchnią, jeśli jest na wyposażeniu drużyny w trakcie ekspedycji.

Klatka-E – pozwala na ujęcie ogłuszonych, sparaliżowanych i nieagresywnych organizmów żywych i dostarczenie ich na pokład promu. Gdy w środku znajduje się obca forma życia, waga klatki wzrasta o połowę wagi umieszczonego organizmu, jeśli waży on więcej niż 7 kg (waga każdego urządzenia).

NAPRAWA URZĄDZEŃ
Urządzenia, przy których opisie nie wskazano wyraźnie, że się nie psują, mogą się zepsuć. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach (mniej wyjątkowych niż Łazik) i tylko w przypadku ich użycia; same z siebie, od leżenia się nie zepsują. Obca forma życia może je uszkodzić, ale też tylko, jeśli członkowie załogi używają urządzeń w kontaktach z nią. Urządzeń nie można naprawiać na planecie – trzeba je zabrać ze sobą na Prom, żeby móc naprawić; wpływ wagi na Siłę nie ulega zmianie. Można także porzucić uszkodzone urządzenia; można też porzucić sprawne urządzenia, gdy np. załodze będzie brakowało Siły na uniesienie przedmiotu Obcych.
Jeśli w załodze jest Inżynier, a na pokładzie jest zestaw Narzędzi, wówczas jeden Inżynier może w ciągu tury naprawić do 10 urządzeń. Jeśli na pokładzie jest zestaw Narzędzi (nie ma Inżyniera), wówczas wyznaczamy jednego członka załogi, który nie może brać udziału w innych czynnościach załogi w trakcie tury, ani dołączyć w następnej turze do ekspedycji, jeśli taka się rozpocznie – naprawia 3 urządzenia. Jeśli na pokładzie jest Inżynier (nie ma zestawu Narzędzi), wówczas naprawia on 5 urządzeń, nie może brać udziału w innych czynnościach załogi w trakcie tury, ale może dołączyć w następnej turze do ekspedycji, jeśli taka się rozpocznie.


N
apisałem wcześniej o Zasobach, które mogą się pomieścić na pokładzie Promu kosmicznego. No ale po co one? Dlaczego ich tak dużo miałbym wziąć na pokład? Ano dlatego, że w grze ani Prom kosmiczny czy Łazik nie będą się poruszały ot tak, ani też załoga nie będzie składała się z niepotrzebujących pożywienia istot (maszyn). Prom i Łazik będą zużywać paliwo, członkowie załogi będą potrzebować jedzenia. Jednak Gracz nie musi wskazywać ile z zasobów na Promie jest jedzeniem, a ile paliwem. Ot, takie uproszczenie ;-) Gracz też nie będzie musiał liczyć zasobów - na ile, do kiedy wystarczy. Te informacje będę podawał np. przed rozpoczęciem ekspedycji i co turę, a jeśli będzie "dramatycznie" mało zasobów na Promie, to też ostrzegę, że ich już niewiele i na co mogą starczyć. Więc jakie są zasady zużywania Zasobów?

Prom zużywa 1 zasób na parsek między planetami. W trakcie lotu po układzie nie zużywa zasobów. Jednak powrót na Ziemię zużywa ZAWSZE 50 zasobów.

Łazik zużywa:
5 zasobów na turę przy eksploracji pól bez cieczy i do 5 pól cieczy w obrębie działania
7 zasobów na 1 turę przy eksploracji, gdy jest powyżej 5 pól wody do 15 pól cieczy w obrębie działania
10 zasobów na 1 turę przy eksploracji, gdy jest powyżej 15 pól cieczy w obrębie działania.
6 zasobów na turę przy eksploracji od 3 do 6 pól bagna w obrębie działania
8 zasobów na 1 turę przy eksploracji, gdy jest powyżej 6 pól wody do 12 pól cieczy w obrębie działania
11 zasobów na 1 turę przy eksploracji, gdy jest powyżej 12 pól cieczy w obrębie działania.
Obecność Dowódcy w Łaziku zmniejsza te wartości zużywanych zasobów o 1.

Załoga zużywa w trakcie podróży między układami 0,5 zasobu na parsek na osobę, a jeśli jest Dowódca – 0,25 zasobu na osobę, z zaokrągleniem w dół w obu przypadkach. Załoga, która w trakcie ekspedycji pozostała na promie, zużywa w jej trakcie 0,5 zasobu na turę na osobę, a jeśli na Promie został Dowódca – 0,25 zasobu, z zaokrągleniem w dół w obu przypadkach.
Każdy członek załogi, biorący udział w ekspedycji, bierze ze sobą 10 zasobów, co nie ma wpływu na Siłę. W trakcie ekspedycji zużywa 1 zasób na turę, dodatkowo członkowie ekspedycji mogą zużywać więcej zasobów w przypadkach określonych w innych miejscach. Jednak jeśli w ekspedycji bierze udział Dowódca, wówczas członkowie załogi zużywają 0,5 zasobu na turę.

A
co jeśli zasoby się skończą? Skończy się gra. Ale jak to? Czy to oznacza, że gra będzie trwała w zależności od tego, ile zasobów weźmiemy na pokład na początku gry? I tak, i nie. Jeśli weźmiemy za mało zasobów, mogą się szybko wyczerpać. Ale też zasoby na starcie, nie są jedynymi. Zasoby można znaleźć na planetach na dwa sposoby. Jeden to po prostu zasoby planety – przed lądowaniem podam ile na planecie znajduje się zasobów. A potem, przed rozpoczęciem każdej tury, będę informował czy i ile oraz na jakich polach załoga widzi zasoby. Ilość występowania zasobów jest zależna od grawitacji i atmosfery – będzie to opisane w kolejnym artykule. Im planeta większa, tym koncentracja zasobów występujących na polu mniejsza. Jeśli drużyna ma w zasięgu eksploracji, widzi zasoby – podaję tylko ile ich jest, a Gracz sam decyduje ile z tego to paliwo, ile jedzenie.

W
iemy już KIM i CZYM będziemy grali, więc w następnym artykule przedstawiem Wam GDZIE będziemy grali. Opiszę planety i ich różne właściwości. A poniżej przypominam linki do poprzednich artykułów:
PODSTAWOWE ZASADY
ZAŁOGA
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Cudzoziemiec, Ryszard Paczenko.
Serduszka
3 135,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Jacek Wójcik, Vladimir ik Lihtenštán, Ryszard Paczenko, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza.
Komentarze
Cudzoziemiec
Będę grau! :D

Idę sobie excela zrobić :D
Odpowiedz Permalink
Jacek Wójcik
Zapowiada się genialnie ;D
Permalink
Jan Grimknur
Żeby tylko się nie okazało, że to wszystko może być zbyt skomplikowane, na razie tych zasad jest całkiem sporo, a jeszcze się zapowiada więcej i więcej. :)

Ale mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. :)
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Zasady są przede wszystkim dla mnie. Niedługo przygotuję przykładowy post, w którym będę opisywał te różne rzeczy dla każdego Gracza :-)
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Sporo się tego robi... ale nie takie rzeczy się ogarniało :) w kosmos ku nieznanemu!
Odpowiedz Permalink
Ryszard Paczenko
Ja tu widzę pole dla statystyki.
Ech, żeby człowiek miał więcej czasu, ale obowiązki w koszarach...
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.