Rada Ministrów, Ivan von Lichtenstein, 28.06.2016 r. o 22:09
Podsumowanie działalności Rady Ministrów

m_G00001.png

Ogłoszenie Ministra Informacji
Rady Ministrów Księstwa Sarmacji

Niedługo zakończy się kadencja obecnej Rady Ministrów, w związku z czym przygotowałem podsumowanie naszych rządów.

Dnia 29 lutego powołano Kanclerza Daniela Chojnackiego. Powołania dokonała regentka.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8298.html

Dnia 1 marca JKM powołał na urząd Ministra Spraw Zagranicznych Daniela Ragnara Cesare Ezio bar. da Firenzę. W skład Rady Ministrów weszli także:

Roland kaw. Heach - na urzędzie Podkanclerzego oraz Ministra Finansów i Gospodarki,
Mikołaj diuk Torped - na urzędzie Ministra Szefa Kancelarii Rady Ministrów,
Irmina v-hr. de Vellior y Thorn - na urzędzie Ministra Dziedzictwa Narodowego.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8301.html
http://prawo.sarmacja.org/akt,8300.html

Dnia 2 marca Daniel Chojnacki wystąpił w Sejmie z wnioskiem o udzielenie mu oraz jego drużynie wotum zaufania. Więcej informacji:
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8593/2
7T04nYr5.jpg
Dnia 3 marca Minister Dziedzictwa Narodowego powołała skład PKOJ.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8308.html

Dnia 5 marca w związku z rezygnacją jednego z członków PKOJ powołano i odwołano niektórych członków.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8309.html

Dnia 6 marca Rada Ministrów wyszła do obywateli Sarmacji z nową inicjatywą. Ogłoszono przetarg na dzierżawienie kącika propagandowego!
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=246&t=19006&p=211625#p211625

Tego samego dnia, Minister Finansów i Gospodarki, Roland Heach przedstawił nam garść statystyk odnośnie ćwirka.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8605/3

Dnia 15 marca Minister Informacji w imieniu całej Rady Ministrów odwołał reformy Artykułów na Medal. Była to głośna sprawa, bowiem reformy były krytykowane m.in. przez JO Henryka diuka Leszczyńskiego.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8644/9

Dnia 23 marca Minister Spraw Zagranicznych wydał komunikat, który odnosił się głównie do Republiki Bialenii i skandalicznego komunikatu Prezydenta tego kraju.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8682/10

Dnia 26 marca ponownie powołano skład Rady Ministrów. Powołano więc:
Daniela Chojnackiego - na Kanclerza
Daniela Ragnara Cesare Ezio da Firenzę - na Ministra Spraw Zagranicznych
Rolanda kaw. Heacha - na Podkanclerzego oraz Ministra Finansów i Gospodarki,
Mikołaja diuka Torpeda - na Ministra Szefa Kancelarii Rady Ministrów,
Rihannę mar. Aureliuš-Sedrovski - na Ministra Dziedzictwa Narodowego.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8368.html
http://prawo.sarmacja.org/akt,8366.html
http://prawo.sarmacja.org/akt,8367.html

Dnia 29 marca powołano Yennefer Heach na stanowisko sekretarza przy MDN.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8376.html

Dnia 30 marca powołano Ivana von Lichtenstein na stanowisko sekretarza w Kancelarii Rady Ministrów. Tego dnia ogłoszono także drugą aukcję kącika propagandowego, oraz powołano szefa SUSPENS.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8379.html
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8705/0
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8708/5

Dnia 31 marca Minister Dziedzictwa Narodowego powołała nowy skład PKOJ.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8381.html

Dnia 1 kwietnia Minister Finansów i Gospodarki wydał komunikat "Wyrównanie szans między obywatelami - informacja o likwidacji majątków".
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8714/8

Dnia 2 kwietnia poinformowano opinię publiczną o działaniach Ministra Finansów i Gospodarki.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8719/0

Dnia 4 kwietnia JKM powołał w skład Rady Ministrów dotychczasowego sekretarza, Ivana von Lichtenstein.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8406.html

Dnia 8 kwietnia Rada Ministrów ogłosiła przetarg na agencję promocyjną, która zajmie się prowadzeniem profilu Księstwa Sarmacji na Facebooku oraz przeprowadzeniem akcji promocyjnej sarmackich kanałów social media.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8740/10

Dnia 19 kwietnia rozstrzygnięto wyżej opisany przetarg. Rada Ministrów zawarła umowę na prowadzenie sarmackiego FB ze Sławetnym Baronetem Robertem Januszem von Thorn (tytulatura odnosi się do ówczesnej, nie teraźniejszej).
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8766/9

Dnia 27 kwietnia Kanclerz Daniel Chojnacki złożył w imieniu Rady Ministrów, w Lasce Marszałkowskiej projekt ustawy o nowelizacji Kodeksu Społecznego.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8788/3

Dnia 28 kwietnia Minister Dziedzictwa Narodowego ogłosiła konkursy związane z 14 rocznicą Księstwa Sarmacji.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8791/12

Dnia 29 kwietnia Poważany Kawaler Roland Heach, Poseł oraz Minister Finansów i Gospodarki przedstawił przed Sejmem Księstwa Sarmacji projekt ustawy o podatku od transakcji bankowych.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8792/3

Dnia 30 kwietnia Yennefer Heach zrezygnowała z posady sekretarza przy Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8795/4

Tego samego dnia, Kanclerz Daniel Chojnacki złożył w Sejmie wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację traktatu ze Zjednoczonym Królestwem Samundy, na mocy którego Sarmacja obejmie Samundę swoją opieką polegającą na zabezpieczeniu jej dziedzictwa historycznego.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8797/14

Dnia 1 maja Minister Dziedzictwa Narodowego zapowiedziała kolejne konkursy związane z rocznicą Księstwa Sarmacji.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8802/9

Dnia 3 maja poinformowano o działaniach Ministra Finansów i Gospodarki.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8810/10

Tego samego dnia powołano nowych członków PKOJ.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8454.html

Dnia 6 maja Minister Dziedzictwa Narodowego ogłosiła następne konkursy.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8819/9

Dnia 7 maja Minister Finansów i Gospodarki przedstawił nam statystyki odnośnie zatrudnienia w kwietniu.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8823/28

Dnia 8 maja sarmacka drużyna zdobyła tytuł Mistrza Świata. Z tej okazji Rada Ministrów przesłała gratulacje trenerowi i piłkarzom.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8829/7

Dnia 14 maja Kanclerz przedstawił plan na swoje reformy. Wynikła burzliwa dyskusja.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8853/29

Dnia 15 maja Minister Dziedzictwa Narodowego przypomniała o konkursach.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8854/10

Dnia 16 maja Minister Finansów i Gospodarki przedstawił nam kolejne statystyki, o stanie publicznych finansów.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8861/28

Tego samego dnia ogłoszono także licytację prawa do emisji znaczka kolekcjonerskiego.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8863/9

Dnia 19 maja w podziękowaniu za zaufanie okazane Radzie Ministrów uchwalono emisję nowego znaczka.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8871/5

Dnia 25 maja Kanclerz Rady Ministrów Daniel Chojnacki zrezygnował ze swojego stanowiska. Zarekomendował także swoje poparcie dla - dotąd Podkanclerza - Rolanda Heacha.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8897/8

Dnia 26 maja opróżniono stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8522.html

Dnia 27 maja powołano na urząd Kanclerza Rady Ministrów Rolanda Heacha-Romańskiego.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8529.html

Tego samego dnia powołano także skład nowej Rady Ministrów. Powołano więc:
Rolanda bnt. Heacha-Romańskiego - na urządy Ministra Finansów i Gospodarki,
Rihannę mar. Aureliuš-Sedrovski - na urzędy Podkanclerzego oraz Ministra Dziedzictwa Narodowego,
Ivana v-hr. von Lichtensteina - na urząd Ministra Informacji.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8530.html

Dnia 29 maja ogłoszono przetarg na prowadzenie fanpage Księstwa Sarmacji.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8905/56

Dnia 2 czerwca powołano nowy skład PKOJ.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8550.html

Dnia 5 czerwca Kanclerz wydał komunikat odnośnie naboru na redaktora sarmackiego profilu oraz zwrócił uwagę na ogromną liczbę kandydatów.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8917/39

Dnia 6 czerwca poinformowano o działaniach Ministerstwa Finansów i Gospodarki.
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/8920/1

Dnia 8 czerwca powołano na urząd Ministra Spraw Zagranicznych Siergiusza Asketila.
http://prawo.sarmacja.org/akt,8563.html

Opracował:
(-)Ivan von Lichtenstein
Minister Informacji
Dotacje
2 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Krzysztof Czuguł-Chan, Roland Heach-Romański, Markus Arped, Henryk Leszczyński.
Serduszka
6 298,00 lt
Ten artykuł lubią: Siergiusz Asketil, Krzysztof Czuguł-Chan, Roland Heach-Romański, Markus Arped, Kuba Hogh-Sedrovski, Henryk Leszczyński, Kristian Arped, Vladimir ik Lihtenštán, Cudzoziemiec.
Komentarze
Krzysztof Czuguł-Chan
Świetna robota z opracowaniem. Brakuje co prawda kilku odnośników, ale i tak - tytaniczna praca!
Odpowiedz Permalink
Ivan von Lichtenstein
Jaśnie Oświecony! Dodano brakujące odnośniki.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof St. M. Kwazi
Praca czyni wolnym.
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
Szacunek za pracę i jej podsumowanie.
Odpowiedz Permalink
Avril von Levengothon
Super zestawienie, chociaż w większości mam wrażenie że to wymiana kadrowa :P
Odpowiedz Permalink
Ivan von Lichtenstein
Owszem, jest to część działań, ale ja widzę tutaj także dużo konkursów organizowanych przez Minister Dziedzictwa Narodowego, za co brawa.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.