Informator Teutoński #10
Seria wydawnicza: Informator teutoński

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
WYDANIE NR 10 | LIPIEC 2016
hm_teutonia.png
INFORMATOR TEUTOŃSKI
hm_teutonia.png
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO TEUTONIO!

y2N3S35L.png
Autor: Adam Jerzy Piastowski; Napis głosi: I tak wszyscy umrzemy!

--- Úr Teutonienlejb ---

|03/07/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk złożył w Trybunale Koronnym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z orzeczeniem Trybunału, który stwierdził, że projekt wprowadzenia przez Teutonię statusu persona non grata łamie Konstytucję. WIĘCEJ

|03/07/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk powołał Nikodema kawalera Thiefa na urząd starosty Loardii. Kawaler zastąpił Rhiannę markizę Aureliuš-Sedrovską. WIĘCEJ

|05/07/2016| Swój powrót do Królestwa Teutonii ogłosił Aleksander Damian markiz Chojnacki. Witamy po długiej przerwie! WIĘCEJ

|05/07/2016| Marek diuk Chojnacki obwieścił, że odchodzi z Księstwa Sarmacji. Zasłużony Teutończyk pozostawił dla Królestwa w testamencie 300 000 libertów. WIĘCEJ

|05/07/2016| Nową Lady Kustosz została Yennefer baronetessa Heach. Gratulujemy i życzymy powodzenia w sprawowaniu urzędu! WIĘCEJ

|09/07/2016| Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski opublikował bilans finansowy Królestwa Teutonii. Z radością zawiadamiamy, że wyniósł + 91 263,94 lt. WIĘCEJ

|14/07/2016| Wybuchł konflikt na linii Kanclerz Księstwa Sarmacji Siergiusz hrabia Asketil - Królestwo Teutonii. Kanclerz Asketil odmówił publikacji w tzw. kąciku propagandowym Księstwa Sarmacji plakatu reklamującego obchody 13 rocznicy powstania Teutonii, dlatego że Lady Kustosz Yennefer baronetessa Heach pod wnioskiem nie użyła formułki wychwalającej Księcia Sarmacji lub Sarmację. Kanclerz Asketil zażądał w rewanżu od Teutonii niebotycznej kwoty za możliwość dzierżawy kącika. W sprawie głos zabrał Król Teutonii Andrzej Fryderyk, który z całą surowością potępił działania władz centralnych. 25/07/2016 sprawa trafiła do Trybunału Koronnego z inicjatywy Lady Kustosz.

|20/07/2016| Rektor Teutońskiego Instytutu Historii Gotfryd Slavik markiz de Ruth zaproponował Sclavińczykom uzupełnienie teutońskich opracowań historycznych o slcavińskie wątki. Propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony Dyrektora Sclavińskiego Instytutu Historycznego Guedesa barona de Limy. WIĘCEJ

|21/07/2016| Rektor Teutońskiego Instytutu Historii Gotfryd Slavik markiz de Ruth opublikował na forum Królestwa skróconą wersję teutońskiej kroniki z najważniejszymi wydarzeniami z jej dziejów. WIĘCEJ

|22/07/2016| Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski powołał na urząd Lorda Ekonoma Rolanda baroneta Heacha-Romańskiego, tym samym Lord Koadiutor przestał wypełniać obowiązki urzędnika właściwego ds. finansów, które pełnił od samego początku na urzędzie. WIĘCEJ

|22/07/2016| Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo zawiesił moc obowiązującą postanowienia ws. wydalenia cudzoziemca z terytorium Księstwa Sarmacji oraz byłego teutońskiego obywatela – Brzetysi Sukcesji Zwellówny-Winnickiej, dziś znanego jako Torkan Ingawaar. WIĘCEJ
hm_teutonia.png
|29/07/2016| Tego dnia trzynaście lat temu cesarz Jakob założył Cesarstwo Sardamacji, którego nazwę później zmieniono na Cesarstwo Teutonii. WIĘCEJ
hm_teutonia.png

|29/07/2016| Dwór Książęcy reprezentowany przez Marszałka Roberta Janusza wicehrabiego von Thorna złożył z okazji 13 rocznicy powstania Teutonii najserdeczniejsze życzenia Jego Cesarskiej Wysokości Jakobowi oraz wszystkim Teutończykom. WIĘCEJ

|31/07/2016| Życzenia z okazji 13 rocznicy powstania Teutonii napływały do Srebrnego Rogu od Starosarmatów, z baridajskiej Gideny oraz z dalekich zakątków mikroświata. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

|31/07/2016| Oficjalne obchody 13 rocznicy powstania Teutonii świętowano na sarmackim kanale IRC. Jego Książę Mość Tomasz Ivo Hugo nadał obywatelom Królestwa odznaczenia oraz wsie lenne i tytuły. Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk odznaczył założonych Teutończyków. Uroczystości uświetnili swoją obecnością również Jego Królewska Mość Edward II, król Dreamlandu, Jego Ekscelencja Tomasz von Habsburg, Ambasador Królestwa Dreamlandu, Jego Ekscelencja Iwan Pietrow-Dostojewski, p. o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz Jego Ekscelencja Torkan Ingawaar, Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu. Na mównicę z oficjalnymi przemówieniami wstąpili, oprócz Księcia i Króla, Ambasador Królestwa Dreamlandu, p. o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Lord Koadiutor Albert Felimi-Liderski, Daniel von Schwarz-Saryoni, w imieniu Starosarmacji Robert Janusz von Thorn, Szef SUSPENS Heweliusz Popow, Michał Bryennios oraz Ivan von Lichtenstein w imieniu Rady Ministrów. Obchody zwieńczyły quizy przygotowane przez Lady Kustosz Yennefer Heach. Zapis z uroczystości znaleźć można TUTAJ. Za wsparcie ze strony Michała hrabiego Bryenniosa serdecznie dziękujemy!

--- Úr Thing ---

|02/07/2016| Pełniący obowiązki Marszałka Senatu Roland baronet Heach-Romański zarządził głosowanie nad nowelizacją Ustawy o obywatelstwie teutońskim. Senat przyjął projekt. 09/07/2016 Jego Królewska Wysokość podpisał nowelizację, a ustawę, którą nowelizacja zmieniła, ujednolicono. Projekt wprowadził pojęcie obywatelstwa honorowego. WIĘCEJ

|02/07/2016| Pełniący obowiązki Marszałka Senatu Roland baronet Heach-Romański zarządził głosowanie nad Uchwałą ws. opróżnienia urzędu marszałka. 09/07/2016 Senat przyjął uchwałę, tym samym Gotfryd Slavik markiz de Ruth został zdjęty z funkcji Marszałka Senatu Królestwa Teutonii. WIĘCEJ

|09/07/2016| Pełniący obowiązki Marszałka Senatu Roland baronet Heach-Romański zarządził głosowanie nad poprawką Jego Królewskiej Wysokości Andrzeja Fryderyka do projektu nowelizacji Ustawy o finansach publicznych autorstwa Alberta hrabiego Felimi-Liderskiego. Senat przyjął poprawkę 14/07/2016.WIĘCEJ

|14/07/2016| Pełniący obowiązki Marszałka Senatu Roland baronet Heach-Romański zarządził głosowanie nad projektem nowelizacji Ustawy o finansach publicznych autorstwa Alberta hrabiego Felimi-Liderskiego. Senat przyjął projekt 21/07/2016 już pod kierownictwem Daniela wicehrabiego da Firenzy. WIĘCEJ

|09/07/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk zarządził zgłaszanie kandydatur na urząd Marszałka Senatu Królestwa Teutonii. Zgłoszono kandydaturę Rolanda baroneta Heacha-Romańskiego, który jednak jej nie potwierdził. Swoje kandydatury zgłosili Daniel wicehrabia da Firenza oraz Aleksander Damian markiz Chojnacki, którego kandydatura nie spełniła jednak wymogów aktywności.WIĘCEJ

|11/07/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk zarządził głosowanie nad Uchwałą ws. powołania Daniela wicehrabiego da Firenzy na urząd Marszałka Senatu. Senat przyjął uchwałę 15/07/2016. WIĘCEJ

|25/07/2016| Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk złożył w Senacie projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nadanie obywatelstwa honorowego Królestwa Teutonii zasłużonej dla niej na wielu polach aktywności Karolinie diuczessie von Lichtenstein. Marszałek Senatu Daniel wicehrabia da Firenza zarządził debatę nad projektem następnego dnia, po czym Senat przeszedł do głosowania przy ogólnej akceptacji monarszego wniosku. WIĘCEJ

--- Úre Kulture ---

|02/07/2016| Vladimir diuk Iwanowicz von Lichtenstein z okazji 13 rocznicy powstania Teutonii ogłosił konkurs literacki pod nazwą Drugie Igrzyska Bogów. Swoje prace zgłosili: Ivan wicehrabia von Lichtenstein, Fryderyk markiz von Hohenzollern oraz Wojciech Hergemon. W konkursie pierwsze, drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio: Wojciech Hergemon, Ivan wicehrabia von Lichtenstein oraz Fryderyk markiz von Hohenzollern. WIĘCEJ
|08/07/2016| Vladimir diuk Iwanowicz von Lichtenstein z okazji 13 rocznicy powstania Teutonii ogłosił quiz języka teutońskiego. Za każdą poprawną odpowiedź zwycięscy otrzymywali znaczek Poczty Baridajskiej. WIĘCEJ

|10/07/2016| Lady Kustosz Yennefer baronetessa Heach ogłosiła konkursy z okazji 13 rocznicy powstania Teutonii. W rozkładzie znalazły się: konkurs na kartkę pocztową, konkurs na znaczek rocznicowy, konkurs pisarski „Teutonia za 13 lat”, konkurs poetycki „Teutonio, ojczyzno moja!”, konkurs na komiks „Ku chwale Króla”, konkurs dla kawalarzy „Kawały o Królestwie Teutonii” oraz krzyżówka dla biurokratów. WIĘCEJ

|15/07/2016| Vladimir diuk Iwanowicz von Lichtenstein zorganizował z okazji 13 rocznicy powstania Teutonii quiz związany z rytuałem koronacyjnym teutońskich królów. Zwycięscy otrzymywali za poprawną odpowiedź liberty oraz znaczki Poczty Baridajskiej. WIĘCEJ
7ZNRFOa7.png

|21/07/2016| Daniel Maksymilian baron von Schwarz-Saryoni rozpoczął cykl publikacji w związku z konkursem Jego Książęcej Mości Tomasza Ivona Hugona dla lenników. Redakcja serdecznie zaprasza do zapoznania się z kulturą, wierzeniami oraz geografią Baronii Lantshaven. WIĘCEJ

|21/07/2016| Vladimir diuk Iwanowicz von Lichtenstein opublikował na Almersko-Złotogrodzkim Uniwersytecie Lingwistycznym pracę pt. Regularność słowotwórstwa teutońskiego – postulat trzeciej przesuwki. Lord Lingwista zachęcił również wszystkich do tworzenia reguł trzeciej przesuwki na podstawie niemieckiego wiersza Hugona von Hofmannsthala. WIĘCEJ
|24/07/2016| Lady Kustosz Yennefer baronetessa Heach podsumowała konkursy rocznicowe. W konkursie na znaczek rocznicowy zwyciężył Roland baronet Heach-Romański (jedyne zgłoszenie, które prezentujemy obok). W konkursie na kartkę pocztową zwyciężył Robert Janusz wicehrabia von Thorn, drugie miejsce zajął Vladimir diuk Iwanowicz von Lichtenstein oraz trzecie Wojciech Hergemon. W konkursie na komiks o Królu Andrzeju Fryderyku zwyciężył Vladimir diuk Iwanowicz von Lichtenstein (jedyne zgłoszenie, które prezentujemy poniżej). W pozostałych konkursach niestety nikt nie wziął udziału. Pula nagród z tych konkurencji została rozdzielona po równo pomiędzy wszystkich uczestników. WIĘCEJ
e8mh42DB.png

Projekt znaczka wykonał Roland Heach-Romański
izLxr3nX.png
Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein „Ku chwale Króla-Stoika”

|26/07/2016| Wojciech Hergemon zaproponował na forum zebranie wszystkich dzieł teutońskich autorów i wybór spośród nich kanonu najważniejszych lektur. WIĘCEJ

|28/07/2016| Rihanna markiza Aureliusz-Sedrowska rozpoczęła cykl publikacji związanych z konkursem Jego Książęcej Mości Tomasza Ivona Hugona dla lenników. Redakcja zaprasza do zapoznania się z kultem Siedmiu z Sedru. WIĘCEJ

--- Úr Šport ---

Autor tego tekstu przyznaje, że nie interesuje się w ogóle sportem, jednak gdyby nie zauważył osiągnięć teutońskich na tym polu, byłby kiepskim kronikarzem. Aby uniknąć pominięcia istotnych kwestii, autor zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z lipcowymi wydarzeniami w klubie FC Auterra, który prowadzi Daniel Maksymilian baron von Schwarz-Saryoni. Na uwagę z pewnością zasługuje również zadanie kilku pytań przez Lorda Koadiutora Alberta hrabiego Felimiego-Liderskiego Prezesowi Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii Nikodemowi Thiefsowi.
Serduszka
12 377,00 lt
Ten artykuł lubią: Guedes de Lima, Baszar Svensson at Atera, Andrzej Fryderyk, Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni, Michał Pséftis, Adam Jerzy Piastowski, Yennefer von Witcher, Albert Felimi-Liderski, Cudzoziemiec, Wojciech Hergemon, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Fryderyk von Hohenzollern, Roland Heach-Romański, Siergiusz Asketil, Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski, Gustaw Witkowski, Gerald Klemens.
Komentarze
Guedes de Lima
Kawał dobrej roboty!
Odpowiedz Permalink
Baszar Svensson at Atera
Dobry artykuł do kawy na początek służby zarówno tej wirtualnej jak i realnej oby tak dalej :)
Odpowiedz Permalink
Michał Pséftis
Bardzo treściwie i wyczerpująco! To była przyjemność móc komentować tak udaną uroczystość. :)
Odpowiedz Permalink
Yennefer von Witcher
Wspaniały artykuł drogi Vladimirze!
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
Rzetelnie, jak zawsze! No i miła niespodzianka graficzna tam na samej górze ;)
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
J.O Diuku chylę czoło:)
Odpowiedz Permalink
Fryderyk von Hohenzollern
J.O Diuku chylę czoło:)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.