[TzL] Baronia Lantshaven - poczet władców Lantei (cz. IV)

7ZNRFOa7.png


Baronia Lantshaven to miejsce noszące ślady niezwykłej historii. Zobaczysz tutaj malownicze miasteczka wkomponowane w nizinny krajobraz, zabytkowe warownie i kościoły, a także ruiny świątyń i grodów, przypominające o czasach świetności kultury Lantian. Dowiedz się więcej o historii, kulturze i zwyczajach żyjących tutaj ludzi i zakochaj się w krainie Lantshaven. Nie zapomnij wspomnieć o nas innym mieszkańcom wirtualnego świata!


Zobacz też:
Poczet władców Lantei (cz. III)
Poczet władców Lantei (cz. II)
Poczet władców Lantei (cz. I)


Dynastia Lantsburska (Późne Państwo)

cqzxo8o8.png

Po śmierci Jana II Szalonego, ostatniego władcy z dynastii Nirdamskiej, w kraju zapanowało bezkrólewie. Chcąc uniknąć niepokojów i rozlewu krwi, jakie towarzyszyły poprzedniemu okresowi interregnum, Rada Książęca (organ wykonawczy Księstwa) przekazała władzę Regentowi, którym mianowano Arcybiskupa Lantshavenu Juliusza de Bergov. Pierwszą decyzją, którą podjął Interrex było ogłoszenie wiecu elekcyjnego, podczas którego nowy władca miał zostać wybrany przez ogół szlachty. Elekcja odbyła się w lipcu 1585 r. na Polach Księżycowych (okolice Lantshaven). Kandydatów do tronu było wielu, ale po prawie dwóch miesiącach obrad, szlachta ogłosiła Księciem Lantei Diuka Armina Lantsburga.
Armin I Lantsburski
dl98Ou81.png
Książę Lantei (1585-1601)
Diuk Lantsburga, człowiek posiadający rozległe wpływy wśród szlachty. Wybrany na Księcia w wyniku elekcji w 1585 r. Nigdy nie był uważany za wybitnego władcę i opinia ta pozostaje aktualna do dziś. Armin znany był z przebiegłości i doskonałej znajomości realiów politycznych w państwie, jednak pozbawiony był talentów, jakie wykazywali jego najwięksi poprzednicy. Potrafił za to otoczyć się gronem znakomitych doradców, którzy pomagali mu rządzić państwem. Na uwagę zasługuje fakt, że Armin Lantsburski był pierwszym władcą, niebędącym pochodzenia lantiańskiego. Oznacza to, że już pod koniec XVI w. podziały na Lantian i autochtonów uległy zatarciu.
Armin II Rudobrody
eeI53y0p.png
Książę Lantei (1601-1619)
Syn Księcia Armina I, okazał się władcą ambitnym i jedocześnie bardzo zdolnym. Wiedząc, że plemiona z południa (obecnie Domena Królewska) są rozproszone i skłócone, zebrał armię i przeprawił się przez rzekę, celem przyłączenia tych ziem do Lantei. Podczas bitwy w lesie Malbereńskim w lutym 1604 r., wojska prowadzone przez Armina rozbiły siły autochtonów, zmuszając ich do złożenia hołdu Księstwu Lantei. Udana wyprawa na ziemie południowe spowodowała wzrost znaczenia Lantei i dwukrotne powiększenie terytortium państwa. Niestety kolejna wyprawa prowadzona przez Armina w latach 1617-1619, tym razem w kierunku północnym, zakończyła się klęską, a władca poległ podczas odwrotu, co sprawiło, że sytuacja w państwie mocno się skomplikowała.
Jan III Dziecię
Fyu8m9j3.png
Książę Lantei (1619-1621)
Syn Księcia Armina II Rudobrodego i Księżnej Elizy Slaviańskiej. Po śmierci ojca wstąpił na tron w wieku trzech lat, jako Książę Jan III. Władzę w zastępstwie młodziutkiego władcy sprawowała jego matka Eliza. Był to czas uzależnienia tronu od wpływów duchowieństwa i możnowładców. Korzystając ze słabości państwa, południowe plemiona zjednoczyły się i pobiły wojska lantiańskie w bitwach w Dolinie Ardenidzkiej (1620) oraz pod Freiburgiem (1621), a następnie ruszyły dalej na północ. Ostatecznie najazd barbarzyński został powstrzymany pod Anheim, gdzie armią książęcą dowodził hrabia Wilhelm Wallenstein. Krótko po bitwie zmarł Książę Jan III. Jako oficjalną przyczynę jego śmierci podano zapalenie płuc, jednak powszechnie uważa się, że małoletni władca został zamordowany.
Norian III Rycerski
7305281s.png
Książę Lantei (1624-1642)
Po śmierci Jana III w kraju wybuchła wojna domowa. Wygrana bitwa pod Anheim spowodowała wzrost znaczenia hrabiego Wallensteina, który wykorzystał swoją popularność i opróżnienie tronu, próbując przejąć koronę. Wallenstein szybko zdobył Lantshaven, rozwiązał Radę Książęcą i ogłosił się Regentem. Sięgnięcie po koronę uniemożliwiał fakt, że w tym czasie równie wielką popularnością cieszył się wuj zmarłego Jana III i brat jego ojca Armina II, Norian. Gdy tylko zyskał on poparcie możnych i zebrał armię, pokonał siły hrabiego Wilhelma pod Oranem (1624), a następnie ruszył na stolicę, gdzie został koronowany na Księcia. Nie zakończyło to wojny, ale znacznie wzmocniło osłabioną pozycję dynastii Latsburskiej. Walki trwały aż do 1627 r., gdy po kolejnej porażce poplecznicy Wallensteina zdradzili go i podstępnie zamordowali, a jego głowę wysłali do stolicy. Przez kolejne lata Książę Norian III podejmował wysiłki, w celu przywróceniu państwu stabilizacji. Jeszcze w 1641 r. powstrzymał kolejną próbę najazdu południowych plemion, zwyciężając w trzeciej bitwie pod Freiburgiem. Po zakończeniu wojny niespodziewanie uległ wypadkowi podczas polowania i zmarł z powodu upływu krwi w 1642 roku.
Armin III Lantsburski
LYXCl3c5.png
Książę Lantei (1642-1653)
Ojciec pozostawił Arminowi państwo ponownie zjednoczone, ale bardzo słabe i zagrożone najazdami. Po objęciu tronu, nowy władca postanowił czym prędzej odbudować armię i ożywić gospodarkę oraz wprowadzić najważniejsze reformy. Początki jego panowania można uznać za udane. Armin zdołał przywrócić władzy książęcej autorytet, pogodzić skłóconych możnych i rozpocząć starania w kierunku wzmocnienia armii. Niestety w 1652 r. miał miejsce kolejny najazd połączonych sił plemion południowych min. Malberenów, Ardenidów i Silingów. Wciąż słabe państwo lantiańskie nie zdołało oprzeć się najeźdźcom. W styczniu 1653 r. armia książęca została rozgromiona pod Jakobsburgiem, a książę Armin III poległ w czasie ucieczki w kierunku stolicy. To wydarzenie zakończyło panowanie dynastii Lantsburskiej i rozpoczęło II Okres Przejściowy.


Dziękuję za czas poświęcony lekturze! Nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie w Księdze Gości!
Serduszka
6 192,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Yennefer von Witcher, Vladimir ik Lihtenštán, Fryderyk von Hohenzollern, Wojciech Hergemon, Andrzej Fryderyk, David de Hoenhaim, Roland Heach-Romański, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Cudzoziemiec
Trochę tych władców było :) Potężna ekipa!
Odpowiedz Permalink
Yennefer von Witcher
Wspaniały artykuł! Wielu znamienitych władców miało Lantshaven ;)
Odpowiedz Permalink
Adam Jerzy Piastowski
No ale zabrakło Janusasqu'a ;)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.