Ćwirek
nr 25758
Andrzej Fryderyk
#konstytucja „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli”
Odpowiedz Permalink