Ćwirek
nr 26191
Andrzej Fryderyk
Mam szczerą nadzieję, że obywatele Księstwa wykażą swoje oburzenie na antysarmacki wyrok Trybunału i zobowiążą Prefekturę do apelacji.
Odpowiedz Permalink