Prasa
Trybuna Diuków

O instytucji
Trybuna Diuków to pismo awangardy klasy burżuazyjnej, organ Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej. Głos diuków, Sarmację ubezpieczający.
D00020
numer ewidencyjny
Starosarmacja
Wydawca
brak zarządcy
Minister Propagandy
53 003,40 lt
stan konta

historia rachunku

Fer
lokalizacja siedziby