Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy

O instytucji


m_AF462.png


Andrzej Fryderyk
KSIĄŻĘ SARMACJIDwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.G00002
numer ewidencyjny
Piotr II Grzegorz
Książę Sarmacji
741 705,62 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby