Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy

O instytucji


3705IYQv.png


Piotr III Łukasz
KSIĄŻĘ SARMACJI
Dwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.


W skład Dworu wchodzą Marszałek Koronny, Sekretarz Koronny, Herold Koronny, Radcowie Koronni i Referendarze,
którzy są powoływani i odwoływani przez Księcia.G00002
numer ewidencyjny
Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Helwetyk Romański
Marszałek Koronny
1 188 772,97 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby