Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy

O instytucji


m_AF462.png


Andrzej Fryderyk
KSIĄŻĘ SARMACJIDwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.G00002
numer ewidencyjny
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Karolina Aleksandra
Marszałek Dworu
520 426,03 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie